طریقه خواندن نماز احتیاط چگونه است؟

طریقه خواندن نماز احتیاط چگونه است؟ دین و اندیشه

طریقه خواندن نماز احتیاط , نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب «حمد» و حتى «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگوید.

طریقه خواندن نماز احتیاط

طریقه خواندن نماز احتیاط , کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید
فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط « حمد » را بخواند و به رکوع
و سجده رود.

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟

همه مراجع : کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت
نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.
پس از سجده دوم، اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، تشهد و سلام دهد واگر دو رکعت
بر او واجب است، رکعت دوم را مانند رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سلام دهد.

طریقه خواندن نماز احتیاط

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب «حمد» و
حتى «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگوید.
در بین نماز اصلى و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى ‏کند، انجام ندهد.

منابع :

توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م ۵ – ۱۲۲۴ و آیت ‏الله نورى،
توضیح‏ المسائل، م ۷ – ۱۲۱۶؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-08-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :