صلوات بر پیامبر و آل او چرا این همه ثواب و آثار دارد؟

صلوات بر پیامبر و آل او چرا این همه ثواب و آثار دارد؟ دین و اندیشه

صلوات بر پیامبر و آل او گناهان را محو می کند، شدیدتر از آنچه آب، آتش را خاموش می کند و سلام بر پیامبر و آل او افضل است از آزاد کردن بردگان

صلوات بر پیامبر

حقیقت این است که روایات اسلامی اهمیت فوق العاده ای برای صلوات بر پیامبر ذکر کرده و در منابع شیعه
و اهل سنّت ثواب و پاداش فوق العاده ای برای این عمل ذکر شده، به اندازه ای که مایه اعجاب
و شگفتی است، که به عنوان نمونه بخشی از این روایات را گلچین کرده، ، سپس به تحلیلی در این
زمینه می نشینیم.

صلوات بر پیامبر

صلوات بر پیامبر
۱- در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می خوانیم:

«ألصّلاه علی النّبی و آله أمحق للخطایا من الماء إلی النّار و السّلام علی النّبی أفضل من عتق رقاب
، صلوات بر پیامبر و آل او گناهان را محو می کند، شدیدتر از آنچه آب، آتش را خاموش می
کند و سلام بر پیامبر و آل او افضل است از آزاد کردن بردگان»[۱]

۲- در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم:

«إذا ذکر النّبی فأکثروا الصّلاه
علیه فإنّه من صلّی علی النّبی صلاه واحده صلّی اللّه علیه ألف صلاه فی ألف صفّ من الملائکه و لم
یبق شی ء ممّا خلقه اللّه إلّا صلّی علی [ذلک ] العبد لصلاه اللّه علیه و صلاه ملائکته فمن لم
یرغب فی هذا فهو جاهل مغرور قد بری ء اللّه منه و رسوله و أهل بیته ، هنگامی که نام
پیامبر برده شود بسیار صلوات بر او بفرستید، چرا که هر کس یک صلوات بر پیامبر اکرم بفرستد خداوند هزار
صلوات و درود در هزار صفّ از ملائکه، بر او می فرستد، و چیزی از مخلوقات خدا باقی نمی ماند،
مگر این که به خاطر صلوات خدا و فرشتگانش بر او صلوات می فرستند و هر کس به چنین پاداش
عظیمی علاقه نداشته باشد، جاهل مغروری است که خدا و رسول خدا و اهل بیتش از او بیزارند»[۲]

۳- در حدیث دیگری از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می خوانیم:

«کلّ دعاء محجوب حتّی یصلّی علی النّبی ، هیچ دعایی به اجابت نمی رسد مگر اینکه صلوات بر پیامبر فرستاده
شود[۳]».

۴- باز در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم:

«ألصّلاه علی نور علی الصّراط ، صلوات بر من نور صراط (در قیامت) است.
[۴]».

۵- در حدیث دیگری از امام باقر یا امام صادق علیه السّلام نقل شده که فرمود:

(ما فی المیزان شی ء أثقل من الصّلاه علی محمّد و آل محمّد و إنّ الرّجل لتوضع أعماله فی
المیزان فتمیل به فیخرج الصّلاه علیه فیضعها فی میزانه فترجّح ، در ترازوی سنجش اعمال (در قیامت) چیزی سنگین تر
از صلوات بر محمّد و آل محمّد نیست، کسانی هستند که اعمالشان را در ترازوی سنجش عمل می گذارند، سبک
و ناچیز است سپس صلوات بر آن حضرت را بیرون آورده و بر آن می نهند سنگینی می کند و
برتری می یابد».
[۵]

همچنین بخوانید :  فضیلت جالب خواندن این سوره قرآن
۶- در حدیث دیگری از خود آن حضرت آمده است:

«صلّوا علی فإنّ الصّلاه علی زکاه لکم ، صلوات بر من بفرستید، چرا که صلوات بر من، باعث
نموّ (روح و جان) شما می شود»[۶]

۷- در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است:

«إذا کان یوم الخمیس بعث اللّه ملائکه معهم صحف من فضّه
و أقلام من ذهب یکتبون یوم الخمیس و لیله الجمعه أکثر النّاس علی صلاه ، روز پنج شنبه که می
شود خداوند فرشتگانی را با لوح هایی از نقره و قلمهایی از طلا می فرستد تا نام کسانی را که
روز پنج شنبه و شب جمعه بیشتر از همه بر من صلوات می فرستند، بنویسند[۷]».

۸- در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله چنین نقل شده است که روزی به علی علیه السّلام فرمود:

«ألا أبشّرک؟ قال: بلی بأبی أنت و أمّی فإنّک لم تزل مبشّرا بکلّ خیر.
فقال: أخبرنی جبرئیل آنفا بالعجب.
فقال أمیرالمؤمنین: و ما الّذی أخبرک یا رسول اللّه؟ قال: أخبرنی أنّ الرّجل من أمّتی إذا صلّی علی فأتبع بالصّلاه
علی أهل بیتی فتحت له أبواب السّماء و صلّت علیه الملائکه سبعین صلاه و أنّه إن کان من المذنبین تحاتّ
عنه الذّنوب کماتحاتّ الورق من الشّجر ، آیا به تو بشارت بدهم؟ علی علیه السّلام عرض کرد: آری پدر و
مادرم فدایت، تو همیشه بشارت دهنده به همه نیکی ها بوده ای.
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل الآن از چیز عجیبی به من خبر داد، امیرمؤمنان علیه السّلام پرسید:
چه خبری داده، ای رسول خدا؟ فرمود: به من خبر داد که یکی از امّت من هنگامی که صلوات بر
من می فرستد و به دنبال آن صلوات بر اهل بیتم، درهای آسمان به روی او گشوده می شود و
فرشتگان هفتاد صلوات بر او می فرستند و اگر از گنه کاران باشد، گناهانش فرو می ریزد آن گونه که
برگها از درختان می ریزند[۸]».

همچنین بخوانید :  دعا برای گشایش کار جوانان
۹- در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است:

«أکثروا الصّلاه علی فإنّ اللّه وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلّی علی رجل من أمّتی قال ذلک الملک
یا محمّد: إنّ فلان بن فلان صلّی علیک السّاعه ، زیاد صلوات بر من بفرستید، چرا که خداوند فرشته ای
را نزد قبر من مأمور ساخته که هر فردی از امّت من، صلوات بر من بفرستد آن فرشته می گوید:
فلان کس، فرزند فلان، هم اکنون بر تو صلوات فرستاد».
[۹]

۱۰- در حدیثی از امام باقر علیه السّلام از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چنین نقل شده است:

«من صلّی علی إیمانا و احتسابا إستأنف العمل ، هر کس از روی ایمان و به خاطر خداوند،
بر من صلوات بفرستد (تمام گناهانش بخشوده خواهد شد و) اعمال خود را از نو آغاز می کند[۱۰]».

۱۱- نه تنها به هنگام ذکر نام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باید صلوات بر او فرستاد، بلکه به هنگام نوشتن نیز تأکید شده است که صلوات را بنویسند، آن گونه که در حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می خوانیم:

«من صلّی علی فی کتاب لم تزل الملائکه تستغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب ، کسی که در
نوشته ای صلوات بر من بنویسد، فرشتگان- مادامی که اسم من در آن نوشته است- برای او استغفار می کنند[۱۱]».

۱۲- عایشه از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نقل می کند که فرمود:

«من سرّه أن یلقی اللّه غدا راضیا فلیکثر الصّلاه ، علی، کسی که دوست دارد خدا را فردای
قیامت ملاقات کند در حالی که از او خشنود باشد، پس زیاد بر من صلوات بفرستد[۱۲]».
کوتاه سخن این که روایات بسیار فراوانی در این زمینه نقل شده، که از اهمیت فوق العاده صلوات و درود
بر پیامبر و آل حکایت می کند، به گونه ای که در کمتر عملی از اعمال، این همه ثواب و
فضیلت دیده می شود و آنچه ما در احادیث دوازده گانه بالا آوردیم، در واقع بخش کوچکی از آن است.

پاسخ به چند سؤال
۱- این همه اهمیت برای چیست؟
در اینجا قبل از هر چیز، این سؤال پیش می آید که این همه اهمیت برای چیست؟ و چه فلسفه ای در صلوات بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نهفته شده است؟

در پاسخ این سؤال می توان گفت که نخستین فلسفه آن این است که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه
و آله و مقام شامخ او فراموش نشود، و لازمه آن این است که اسلام و برنامه های اسلامی متروک
نمی شود و به این ترتیب ادامه صلوات بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رمز بقای اسلام و نام
مبارک او است.
دیگر این که این صلوات و درود سبب می شود که ما به مقام والای آن حضرت بیشتر آشنا شویم
و از اخلاق و اعمال و صفاتش الگو بگیریم و لذا از بعضی از تعبیرات استفاده می شود که صلوات
بر آن حضرت، باعث پاکیزگی اخلاق و طهارت اعمال و ریزش گناهان ما می شود، چنان که در زیارت جامعه
می خوانیم: «و جعل صلاتنا علیکم و ما خصّنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهاره لأنفسنا و تزکیه لنا
و کفّاره لذنوبنا ، خداوند صلوات ما را بر شما (پیامبر و آل پیامبر) و ولایت ما را نسبت به
شما، سبب پاکیزگی اخلاق، طهارت نفوس و نموّ و رشد معنوی و کفّاره گناهان ما قرار داده است»[۱۳].

همچنین بخوانید :  برجستگی روی گنبد پیامبر(ص) چیست؟
بخشودگی گناهان

در روایات متعدّد دیگری نیز اشاره به بخشودگی گناهان، به هنگام درود بر پیامبر و آل او شده
است.
از طرفی صلوات و درود بر پیامبر و آل او، رحمت تازه الهی را بر روح پاک آنها فرو می
فرستد و از آنجا که آنها منبع فیض اند، از سوی آنها به امّت نیز سرازیر می شود بنابراین، درود
و رحمت بر آنها، در واقع درود و رحمت بر خود ما است.
اضافه بر این، فرستادن صلوات و درود بر آن بزرگواران، نوعی حق شناسی و قدردانی و تشکر از زحماتی است
که برای هدایت امّت کشیده اند و بی شک این حقّ شناسی و قدردانی اجر و پاداش الهی دارد.

۲- آیا صلوات بر پیامبر برای او اثری دارد؟
سؤال دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا صلوات و درود بر پیامبر و آل او، در مقام و منزلت آنها اثر دارد؟

گاه بعضی از ناآگاهان می گویند: هیچ اثری ندارد چون آنها به مقاماتی که باید برسند، رسیده اند، ولی
سستی این سخن با توجّه به این که سیر تکاملی انسان هیچ حدّ و مرزی را نمی شناسد و به
سوی نامتناهی پیش می رود، آشکار می شود و لذا با صراحت در بعضی از دعاها که در تشهّد و
غیر آن خوانده می شود، عرضه می داریم: «و ارفع درجته، درجه پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را
بالاتر از آنچه هست، بالا ببر».
[۱۴] از این رو، قرآن مجید نیز با صراحت می گوید: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی یا أَیهَا
الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً»؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر اکرم درود و رحمت می فرستند، ای کسانی
که ایمان آورده اید بر او درود بفرستید و سلام گویید و تسلیم (فرمان او) باشید» [۱۵] تعبیر به فعل
مضارع «یصَلُّونَ» دلیل بر ادامه این رحمت است و به یقین هر مسلمانی که سخن از توحید و اسلام می
گوید، رحمت تازه ای برای بنیانگذار این آیین نوشته می شود و این رحمت با انجام اعمال او نیز تداوم
می یابد، چرا که این سنّت های حسنه را او بنیان نهاد.

همچنین بخوانید :  آیا ختم صلوات گرفتن تأثیری هم دارد ؟!
۳- با چه الفاظی درود بفرستیم؟
سؤال دیگری که در اینجا مطرح است، این است که چگونه و با چه الفاظی باید بر آن حضرت صلوات فرستاد؟

در این زمینه نیز روایات متعدّدی از طرق شیعه و اهل سنّت به ما رسیده و در همه آنها
تأکید شده است که باید آل محمّد علیهم السّلام به هنگام فرستادن صلوات ذکر شوند، که ما در اینجا به
ذکر چند روایت از طرق اهل سنّت، بسنده می کنیم: در «الدّر المنثور» از «صحیح بخاری» و «مسلم» و «ابو
داود» و «ترمذی» و «نسائی» و «ابن ماجه» و «ابن مردویه» و گروه دیگری، از «کعب بن عجره» نقل شده
که مردی خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: «أمّا السّلام علیک فقد علمناه فکیف الصّلاه علیک، سلام
بر تو را می دانیم چگونه است،

امّا صلوات و درود بر تو باید چگونه باشد؟» پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود بگو:

«أللّهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد کما صلّیت علی آل إبراهیم
إنّک حمید مجید.
ألّلهمّ بارک علی محمّد و علی آل محمّد کما بارکت علی آل إبراهیم إنّک حمید مجید» نویسنده تفسیر «الدّر المنثور»
اضافه بر حدیث فوق، هیجده حدیث دیگر نقل کرده که در همه آنها تصریح شده که «آل محمّد» را باید
به هنگام صلوات ذکر کرد، این احادیث از کتب مشهور و معروف اهل سنّت از گروهی از صحابه از جمله
«ابن عبّاس»، «ابو سعید خدری»، «ابو هریره»، «طلحه»، «ابو مسعود انصاری»، «بریده»، «ابن مسعود»، «کعب بن عجره» و «امیر مؤمنان
علی علیه السّلام» نقل شده است.
[۱۶] در «صحیح بخاری»[۱۷] روایات متعدّدی در این زمینه نقل شده و در «صحیح مسلم» [۱۸] نیز، دو روایت آمده
است و جالب این که در «صحیح مسلم» با آن که در احادیث فوق چند بار «محمّد و آل محمد»،
با هم ذکر شده، عنوانی را که برای این باب انتخاب کرده «باب الصّلاه علی النّبی صلّی اللّه علیه و
سلّم» (بدون ذکر آل) می باشد! این نکته نیز لازم به یادآوری است که در بعضی از روایات اهل سنّت
و بسیاری از روایات شیعه، حتّی کلمه «علی» میان «محمّد و آل محمّد» فاصله نشده است و کیفیت صلوات به
این صورت است: «الّلهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد».
این سخن را با حدیثی از «صواعق ابن حجر»[۱۹] پایان می بریم.
او نقل می کند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «لا تصلّوا علی الصّلاه البتراء! فقالوا: و
ما الصّلاه البتراء؟ قال: یقولون: «أللّهمّ صلّ علی محمّد» و تمسکون، بل قولوا: أللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
، هرگز صلوات ناقص و ناتمام بر من نفرستید! عرض کردند: صلوات ناقص و ناتمام چیست؟ فرمود: اینکه فقط بگوئید:
«أللّهمّ صلّ علی محمّد» سپس امساک کنید، بلکه بگوئید: أللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد».
در جلد اوّل کنز العمّال نیز روایات متعدّدی در این زمینه دیده می شود.

همچنین بخوانید :  چرا به صلوات در اول دعا توصیه شده است؟
۴- صلوات بر پیامبر و درود بر او  واجب است، یا مستحب؟
سؤال دیگر این که آیا صلوات بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله واجب است یا مستحبّ؟

ظاهر آیه شریفه پنجاه و شش سوره احزاب «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی» وجوب است، زیرا می
دانیم امر، ظاهر در وجوب می باشد مگر این که قرینه ای بر خلاف آن قائم شود و در این
آیه خداوند امر به صلوات و سلام بر پیامبر کرده است، بنابراین، حدّاقل لازم است یک بار بر آن حضرت
صلوات و درود و سلام فرستاد، این در حالی است که مشهور فقهای شیعه و جمعی از فقهای اهل سنّت
معتقد به وجوب صلوات در تشهّد هستند.
«ابن قدامه» فقیه معروف اهل سنّت در کتاب «المغنی» می گوید: در تشهّد اوّل، باید بر پیامبر صلوات بفرستد و
بگوید: «أللّهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد کما صلّیت علی إبراهیم…
و هی واجبه فی صحیح المذهب و هو قول الشّافعی و اسحاق…
، صلوات بر پیامبر و آلش در فتوای صحیح واجب است و «شافعی» و «اسحاق» نیز بر همین عقیده اند».
سپس از «ابن راهویه» (از فقهای اهل سنّت) نقل می کند: «لو أنّ رجلا ترک الصّلاه علی النّبی صلّی اللّه
علیه و آله فی التشهّد بطلت صلاته، اگر کسی صلوات بر پیامبر را در تشهّد ترک کند، نمازش باطل است،
سپس می افزاید: ظاهر مذهب «احمد» (امام معروف اهل سنّت) نیز وجوب آن است.
[۲۰] نویسنده کتاب «التّاج الجامع للاصول» (شیخ منصور علی ناصف) در ذیل آیه پنجاه و شش سوره احزاب «إِنَّ اللَّهَ
وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی» تصریح می کند که ظاهر آیه این است که صلوات و سلام، بر پیامبر اکرم
واجب است و این سخن مورد اتّفاق علما می باشد[۲۱].

همچنین بخوانید :  این‌که قرآن برای حرمت ازدواج با زنان پیامبر(ص)، آنان را «مادران مؤمنان» خوانده، آیا این نشانگر مقام والای آنان نیست؟
۵- مفهوم واقعی صلوات
آخرین سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مفهوم صلوات چیست؟

معروف در میان علما و دانشمندان این است که صلوات اگر از سوی خداوند باشد به معنای رحمت است
و اگر از سوی فرشتگان و انسانها باشد به معنای طلب رحمت است.
یا به تعبیری که در روایت امام کاظم علیه السّلام آمده است در پاسخ این سؤال که معنای صلوات خدا
و ملائکه و مؤمنان در آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکتَهُ یصَلُّونَ عَلَی النَّبِی» چیست؟ فرمود:

«صلاه اللّه رحمه من اللّه و صلاه الملائکه تزکیه منهم له، و صلاه المؤمنین دعاء منهم له

، صلوات خداوند رحمتی
از ناحیه او است و صلوات ملائکه، تقدیس و پاک شمردن آنها است نسبت به پیامبر صلّی اللّه علیه و
آله و صلوات مؤمنین، دعا و تقاضای رحمت است از آنها برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله».
[۲۲] بعضی معتقدند تمام این معانی به یک اصل باز می گردد و آن ثنای جمیل است خواه به صورت
فرستادن رحمت بوده باشد، یا تقدیس و پاک شمردن، و یا تقاضای رحمت، که هر کس به مقتضای حال خودش
آن را انجام می دهد.
[۲۳] و از آنجا که ریشه اصلی این لغت، «صلی» (بر وزن سعی) به معنای در آتش افکندن، یا سوختن
و برشته شدن در آتش است، بعضی معتقدند که صلوات به معنای دور کردن آتش عذاب الهی است، که نتیجه
آن رحمت یا تقاضای رحمت است، ولی بعضی میان «صلو» که به اصطلاح ناقص واوی است، با «صلی» که ناقص
یایی است، فرق گذاشته اند و معنای اخیر را مربوط به «صلی» دانسته اند و معانی قبل را مربوط به
«صلو».
(دقّت کنید!)

همچنین بخوانید :  برآورده شدن حاجت با یک صلوات
صلوات بر پیامبر

به هر حال، تمام اینها نشان می دهد که با هر صلوات و سلامی که به پیامبر
صلّی اللّه علیه و آله فرستاده می شود، رحمت تازه ای بر روان پاک او نازل می گردد و بعید
نیست که این رحمت از ناحیه آن منبع عظیم الهی، به سوی امّتش نیز سرازیر شود.
از همین رو صلوات و درود بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مایه رحمت و پاکی و آموزش برای
خود انسان است.
درباره اینکه منظور از آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله همان اهل بیت، یعنی فرزندان او هستند به خواست
خدا در ذیل خطبه ۲۳۹ بحث خواهیم کرد.
در جلد اوّل همین شرح، ذیل خطبه دوّم صفحه ۳۰۳ نیز اشاره ای به این معنا داشتیم.

پی نوشت ها

[۱] ثواب الاعمال صدوق، ص ۱۸۵٫
[۲] بحار الانوار، جلد ۱۷، ص ۳۰٫
[۳] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۴۹۰، شماره ۲۱۵۳ و ۲۱۴۹٫
[۴] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۴۹۰، شماره ۲۱۵۳ و ۲۱۴۹٫
[۵] وسائل الشیعه، جلد ۴، صفحه ۱۲۱۰( باب ۳۴ از ابواب ذکر).
[۶] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۴۹۴، شماره ۲۱۸۲٫
[۷] کنز العمّال، جلد ۱، شماره ۲۱۷۷٫
[۸] شرح علّامه خویى بر نهج البلاغه، جلد ۵، صفحه ۲۱۴- ۲۱۵٫
[۹] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۴۹۴، شماره ۲۱۸۱٫
[۱۰] وسائل الشیعه، جلد ۴، صفحه ۱۲۱۳( باب ۳۴ از ابواب الذّکر).
[۱۱] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۵۰۷، حدیث ۲۲۴۳٫
[۱۲] کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۵۰۴، حدیث ۲۲۲۹٫
[۱۳] زیارت جامعه کبیره.
[۱۴] وسائل الشیعه، جلد ۴، صفحه ۹۸۹، باب کیفیّه التشهّد.
[۱۵] سوره احزاب، آیه ۵۶٫
[۱۶] تفسیر الدّر المنثور، جلد ۵، صفحه ۲۱۶ به بعد،( ذیل آیه ۵۶ سوره احزاب).
[۱۷] صحیح بخارى، جلد ۶، صفحه ۱۵۱، در تفسیر سوره احزاب.
[۱۸] صحیح مسلم، جلد ۱، صفحه ۳۰۵، باب الصلاه على النبى صلّى اللّه علیه و آله.
[۱۹] صواعق ابن حجر، صفحه ۱۴۴٫
[۲۰] المغنى، جلد ۱، صفحه ۵۷۹٫
[۲۱] التّاج الجامع للاصول، جلد ۵، صفحه ۱۴۳٫
[۲۲] تفسیر نور الثقلین، جلد ۴، صفحه ۳۰۲، شماره ۲۲۱( ذیل آیه ۵۶ سوره احزاب).
[۲۳] التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، مادّه« صلو»( با اقتباس و نقل به معنا).
حوزه

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :