شیعه واقعی کیست؟

شیعه واقعی کیست؟ دین و اندیشه

شیعه واقعی مشخصاتی دارد که امام صادق (ع) به این مشخصات می پردازد.

شیعه واقعی کیست؟

شیعه واقعی مشخصاتی دارد که امام صادق (ع) به این مشخصات می پردازد.
آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح حدیثی از امام صادق (ع) می گوید: امام صادق(ع) در مورد مشخصات شیعه
واقعی می‌فرمایند: «إنما شیعه الجعفر من عفه بطنه و فرجه و شده الجهاده و العمل الخافه و رجا الثوابه و
خاف العقابه».
۱) «من عفه بطنه»؛ حرام نخورد، عفت بطن داشته باشد، وسواس داشته باشد در حلال و حرام .
حالا اگر می‌دانید این آقا حرام خوار و رشوه خوار است،چرا به خانه او می روید و غذا
می‌خورید؟ شیعه کسی هست که حلال بخورد.

شیعه واقعی

۲) «و فرجه»؛ فرجش هم عفت داشته باشد.
زنا نکند، گناه نکند، دامنش را آلوده نکند.
۳) «و شده الجهاده» جد و جهدش هم در عبادت زیاد باشد.
به فکر نماز اول وقت، نماز شب، نماز جماعت، خمس، مکه باشد.
۴) «و العمل الخاف»؛ و هر کاری که می‌کند برای خدا بکند نه برای ریا.
مسجد می‌سازد برای خدا، بیمارستان می‌سازد برای خدا.
۵) «و رجا الثوابه»؛ امید ثواب هم داشته باشد.
عبادت کند امید هم داشته باشد که خدا ثواب می‌دهد.
۶) «و خاف العقابه»؛‌ از عقاب خدا هم بترسد.
اگر چنین انسانی دیدید که این صفات را دارد، شیعه امام صادق(ع) است.
باشگاه خبرنگاران جوان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :