شیطان چگونه وارد افکار ما می شود ؟

شیطان چگونه وارد افکار ما می شود ؟ دین و اندیشه

افکار باطله که منشأ کارهاى باطل و حرام‏اند گاهى از جانب شیاطین بقلب القاء میشود و گاهى از مردمان ناپاک در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شرّ آنها مصون میدارد.آن که به سوی افکار پست و پلیدی دعوت می کندشیطان است.که به آن وسوسه می گوییم.در فرهنگ اسلامی دشمنی و نبرد شیطان و […]

افکار باطله که منشأ کارهاى باطل و حرام‏اند گاهى از جانب شیاطین بقلب القاء میشود و گاهى از مردمان ناپاک
در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شرّ آنها مصون میدارد.آن که به سوی افکار پست و پلیدی دعوت
می کندشیطان است.
که به آن وسوسه می گوییم.
در فرهنگ اسلامی دشمنی و نبرد شیطان و انسان پذیرفته شده است ، نبرد همه جانبه ، نبردی که در
تمام حیات انسان ادامه دارد، او اگر بتواند به صورت سری به زوایای مختلف زندگی بشر دست اندازی می کند
و در هیچ کاری او را رها نمی کند ،در تفکر و اندیشه انسان تصرف می کند، تاپرونده حیات انسان
بسته شود، سپس با اوست تا او را روانه آتش جهنم نماید و آخرین طعنه خود را بزند.
و گفته می شود شیطان به کم ترین شکست انسان هم راضی می شود و برای آن تلاش می نماید،
گرچه به حداقل توقف نمی کند و می رود تا او را تا آخرین درجه به خاری و خفت بکشاند.
لذا در هر نبرد و مبارزه شناخت راه های نفوذ دشمن، و شناخت مسیر های حملات احتمالی دشمن، لازم است.
وهم چنین شناخت اهداف دشمن امر اساسی است؛ و لذا باید دید از نظر قرآن و احادیث این مسیرها کدام
است، و چگونه شیطان به این اهداف می رسد، دشمن از چه را ه های وارد می شود، و چگونه
آن هارا باید بست .
انواع افکار و خیالات انسانی افکار و خیالاتی که در سر انسان می گذرد را می توان به دو قسم
تقسیم کرد : ۱) آن که ما را به سوى خیرات دعوت مى کند که به آن الهام میگوییم .
قرآن مى فرماید:« ولهدیناهم صراطا مستقیما» و آنان را به راه راست، هدایت مى‏کردیم.
۲) اما آن که به سوی افکار پست و پلیدی دعوت می کند شیطان است.
که به آن وسوسه می گوییم.
نفس انسان در ابتدای امر قابلیت دریافت هر یک را به طور یکسان دارد و ظهور هر یک از اینها
به واسطه متابعت از هوا و هوس و یا برخورداری از ورع و تقوا ممکن می شود.
این دو افکار دائماً در حال آمد و شد و گیر و دار هستند، و دل گاهی منزل شیطان و
گاهی منزل لشکر فرشتگان است.
قوای نفسانی و امداد جنود فرشته و شیطان در میان قوای نفسانی قوایی هستند که امدادگر شیطان و قوایی یاری
دهنده فرشته ، به عبارت دیگر امیالی که در انسان وجود دارند بسته به نوعشان به شیطان یا فرشه تمایل
نشان می دهند.
قوه غضبیه و شهویه و واهمه که در انسان موجود هستند و از سرهنگان و کارفرمایان مملک بدن اند، از
آتش است و شیطان نیز از آتش صرف است بنابرایت علاقه شدیدی میان این سه قوه و شیطان لعین وجود
دارد، به همین جهت تسلط شیطان بر این سه قوه بیشتر .
اما اگر قوه عاقله انسان امداد کند، دل آدمی محل نزول فرشتگان و الهامات محموده می شود و هر لحظه
نوری تازه و هر ساعت فیضی بی اندازه به او می رسد.
وسوسه ابزار نفوذ شیطان وسوسه به معنى حدیث نفس است یعنى کلامیکه در باطن انسان‏میشود، خواه از شیطان باشد یا
از خود انسان در مجمع فرموده: وسوسه با صداى آهسته بسوى چیزى خواندن است‏ فَوَسْوَسَ‏ لَهُمَا الشَّیطانُ لِیبْدِی لَهُما ما
وُورِی عَنْهُما اعراف: ۲۰٫
«وَسْوَسَ‏ له» یعنى نصیحت و خیر خواهى بنظر او آورد ولى «وَسْوَسَ‏ الیه» یعنى معنا را با صوت خفى باو
القاء کرد (مجمع).
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ‏ بِهِ نَفْسُهُ‏ ق: ۱۶٫
ما انسان را خلق کرده‏ایم و میدانیم آنچه را که باطنش با او سخن میگوید (از افکارش اطلاع داریم).
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.
مَلِکِ النَّاسِ.
إِلهِ النَّاسِ.
مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ‏ الْخَنَّاسِ.
الَّذِی‏ یوَسْوِسُ‏ فِی صُدُورِ النَّاسِ.
مِنَ الْجِنَّهِ وَ النَّاسِ‏ وسواس افکار بى‏فائده و مضرّى است که بذهن خطور میکند (افکار باطل) در جوامع الجامع فرموده:
«الْوَسْوَسَهُ و الْوَسْوَاسُ‏: الصّوت الخفىّ».
یعنى: بگو پناه می برم بپروردگار مردم، معبود مردم، حکمران مردم.
(آرى پروردگار خداست، معبود خداست، پادشاه خداست) از ضرر فکر باطل و مخفى که در سینه‏هاى مردم سخن میگوید.
و آنگاهى از طرف جنّ و شیاطین است که در دل پیدا می شود و گاهى از جانب مردم.
افکار باطله که منشأ کارهاى باطل و حرام‏اند گاهى از جانب شیاطین به قلب القاء میشود و گاهى از مردمان
ناپاک در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شرّ آنها مصون میدارد.
آن که به سوی افکار پست و پلیدی دعوت می کندشیطان است.
که به آن وسوسه می گوییم.
چگونگی تسلط شیطان بر نفس انسان حضرت امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید که: تسلّط نمى‏یابد شیطان بر آدمى و زور
نمى‏آورد بر او به وسوسه کردن، مگر در وقت اعراض کردن او از ذکر الهى و سهل‏گرفتن عظمت و بزرگوارى
خداى تعالى و غافل شدن از مناهى، و خاطر نیاوردن اطّلاع جناب الهى بر ظاهر و باطن وى، چه، هر
که به ذکر الهى است، و عظمت و بزرگوارى او مرکوز خاطر اوست و غفلت ندارد و ملازم اتیان به
مأمورات و انتهاء از منهیات است و این‏ها نصب العین او است، شیطان تسلّط به او ندارد و به توفیق
الهى از دست او خلاص است.
بنابراین زمانی که انسان از خداوند متعال و یاد و ذکر او غافل شود، شیطان مجال جولان در دل او
را می یابد و با وسوسه کردن خواطر شیطانی خود او را به ورطه هلاک می کشاند.
ذکر لسان حمد و ستایش و سپاس خداوند است ذکر نفس کوشش و تحمل رنج و مشقت است ذکر روح
خوف و رجاء است ذکر قلب راست گوئى و یک رنگى است، ذکر عقل تعظیم و حیاء است ذکر معرفت
تسلیم در برابر خداوند و رضا و خوشنودى از زندگى است و ذکر سر لقاء رحمت خداوند و مشاهده جلال
و جمال پروردگار است.
راه نجات چیست؟ چنگ در زن، به بند توفیق الهى که محکم‏ترین بندها است که آن پناه بردن است به
جناب احدیت و اعتراف نمودن به عجز و قصور خود و در هر لحظه بلکه در هر نفس، اظهار افتقار
و احتیاج کن به خداى «عزّ و جلّ» تا به لطف او، از چنگ او خلاصى یابى و از دام
صید او نجات حاصل کنى.
و لمحه‏اى از شرّ او ایمن مباش و از اغواى او فریفته مشو و هر چند طاعت و عبادت تو
را، نزد تو جلوه دهد و به انواع و اقسام زینتها بیاراید که گول او مخور و گوش به سخن
او مکن، چرا که او مى‏خواهد هر کسى را به طریقى از راه ببرد و مانند خود از رحمت الهى
محروم‏.
از او باید بر حذر بود و گاه باشد که نود و نه جهات خوبى از براى فریب تو، خاطر
نشان تو کند، تا در صدمى، تو را به زمین زند.
و گاه باشد که به این قدر هم اکتفا ننموده، به صد و زیاده از صد هم رساند.حاصل آنکه هر
چند شیطان و اعوان او، تو را از راههاى متعدّده فریب دهند تو در مقابل، خلاف او بگو و راه
تمکین او به خود راه مده و راههاى فریب او را از خود سدّ کن و ضررى که مى‏خواهد به
تو رساند، عاید به وى ساز تا مغلوب و مقهور تو گردد و منکوب و مخذول تو شود.
در پایان باید گفت ابزار شیطان در گمراهی انسان و دعوت او به سوی گناه القائاتی است که به نام
وسوسه بر دل و جان او جاری می سازد .
شیطان آدمی را به سوی مسیری دعوت کرده و این انسان است که در نهایت گوش به وسوسه های او
داده و خود را به هلاکت می اندازد.
منابع: ۱٫مشکاه الأنوار / ترجمه عطاردى ۲٫
مصباح الشریعه / ترجمه و شرح عبد الرزاق گیلان ۳٫
معراج السعادت / ملا احمد نراقی ۴٫
قاموس قرن
همچنین بخوانید :  در ماه رمضان شیطان چگونه در بند است؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :