شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع) دین و اندیشه

شناخت پایه های ایمان , یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان , امام علی (ع)در این حکمت با کلامی شیوا و فصیح به شرح موضوعات
بنیادی در دین می پردازد.
امام علی (ع)در حکمت ۳۱ کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید:ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر ، یقین ،
عدل و جهاد .
صبر نیز برچهر پایه استوار است:شوق، هراس، زهد و انتظار.آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت هایش کاستی گیرد و
آن کس که از آتش جهنم می ترسد، از حرام دوری می کند.آن کس که در دنیا زهد می ورزد،
مصیبت ها را ساده پندارد و آن کس که مرگ را انتظار کشد در نیکی ها شتاب می کند.
ایشان در ادامه می فرماید:یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث
روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.پس از آنکه هوشمندانه به واقعیت ها نگریست، حکمت را آشکار می بیند و آنکه
حکمت را آشکار دید، عبرت آموزی را شناسد و آنکه عبرت آموزی شناخت گویا چنان است که با گذشتگان می
زیسته است.
امام عدالت گستر شیعیان در ادامه می فرماید:عدل نیز بر چهارپایه استوار است:فکری ژرف اندش، دانشی عمیق و به حقیقت
رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی پس کسى که درست اندیشد به ژرفاى دانش رسید و آن
کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه زلال شریعت نوشید ، پس کسى که شکیبا شد در کارش
زیاده روى نکرده با نیکنامى در میان مردم زندگى خواهد کرد .

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

سپس امام در مورد اقسام جهاد می فرماید:جهاد نیز بر چهار پایه استوار است : امر به معروف ، نهى
از منکر ، راستگویى در هر حال ، و دشمنى با فاسقان .
پس هر کس به معروف امر کرد، پشتوانه نیرومند مؤمنان است و آن کس که از زشتى ها نهى کرد
، بینى منافقان را به خاک مالید ، و آن کس که در میدان نبرد صادقانه پایدارى کند حقّى را
که بر گردن او بوده ادا کرده است ، و کسى که با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم
گیرد ، خدا هم براى او خشم آورد ، و روز قیامت او را خشنود سازد .

همچنین بخوانید :  امام علی (ع) به این جهان چگونه نگاه می کند؟
شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

امام علی (ع)همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شناخت اقسام کفر و تردید می فرماید: وکفر بر
چهار ستون پایدار است : کنجکاوى دروغین.
ستیزه جویى و جُدُل ، انحراف از حق و دشمنى کردن .
پس آن کس که دنبال توهم و کنجکاوى دروغین رفت به حق نرسید و آن کس که به ستیزه جویى
و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد ، و آن کس که از راه حق منحرف گردید ، نیکویى
را زشت و زشتى را نیکویى پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت و آن کس که دشمنى ورزید پیمودن
راه حق بر او دشوار و کارش سخت و نجات او از مشکلات دشوار است .
امام در ادامه می فرماید:شک چهار بخش دارد : جدال در گفتار ، ترسیدن ، دو دل بودن ، و
تسلیم حوادث روزگار شدن .
پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکى شُبهات بیرون نخواهد آمد و آن
کس که از هر چیزى ترسید همواره در حال عقب نشینى است و آن کس که در تردید و دودلى
باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهى دنیا و آخرت
گردن نهد ، و هر دو جهان را از کف خواهد داد .
باشگاه خبرنگاران جوان

تاریخ بروزرسانی : 2017-07-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :
logo-samandehi