شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع) دین و اندیشه

شناخت پایه های ایمان , یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان , امام علی (ع)در این حکمت با کلامی شیوا و فصیح به شرح موضوعات
بنیادی در دین می پردازد.
امام علی (ع)در حکمت ۳۱ کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید:ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر ، یقین ،
عدل و جهاد .
صبر نیز برچهر پایه استوار است:شوق، هراس، زهد و انتظار.آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت هایش کاستی گیرد و
آن کس که از آتش جهنم می ترسد، از حرام دوری می کند.آن کس که در دنیا زهد می ورزد،
مصیبت ها را ساده پندارد و آن کس که مرگ را انتظار کشد در نیکی ها شتاب می کند.
ایشان در ادامه می فرماید:یقین نیز بر چهار پایه استوار است:بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیت ها، پند گرفتن از حوادث
روزگار و پیمودن راه درست پیشینیان.پس از آنکه هوشمندانه به واقعیت ها نگریست، حکمت را آشکار می بیند و آنکه
حکمت را آشکار دید، عبرت آموزی را شناسد و آنکه عبرت آموزی شناخت گویا چنان است که با گذشتگان می
زیسته است.
امام عدالت گستر شیعیان در ادامه می فرماید:عدل نیز بر چهارپایه استوار است:فکری ژرف اندش، دانشی عمیق و به حقیقت
رسیده، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی پس کسى که درست اندیشد به ژرفاى دانش رسید و آن
کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمه زلال شریعت نوشید ، پس کسى که شکیبا شد در کارش
زیاده روى نکرده با نیکنامى در میان مردم زندگى خواهد کرد .

شناخت پایه های ایمان

شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

سپس امام در مورد اقسام جهاد می فرماید:جهاد نیز بر چهار پایه استوار است : امر به معروف ، نهى
از منکر ، راستگویى در هر حال ، و دشمنى با فاسقان .
پس هر کس به معروف امر کرد، پشتوانه نیرومند مؤمنان است و آن کس که از زشتى ها نهى کرد
، بینى منافقان را به خاک مالید ، و آن کس که در میدان نبرد صادقانه پایدارى کند حقّى را
که بر گردن او بوده ادا کرده است ، و کسى که با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم
گیرد ، خدا هم براى او خشم آورد ، و روز قیامت او را خشنود سازد .

همچنین بخوانید :  نشانه‌های ایمان کامل از منظر امام صادق(ع)
شناخت پایه های ایمان در کلام امام علی (ع)

امام علی (ع)همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شناخت اقسام کفر و تردید می فرماید: وکفر بر
چهار ستون پایدار است : کنجکاوى دروغین.
ستیزه جویى و جُدُل ، انحراف از حق و دشمنى کردن .
پس آن کس که دنبال توهم و کنجکاوى دروغین رفت به حق نرسید و آن کس که به ستیزه جویى
و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد ، و آن کس که از راه حق منحرف گردید ، نیکویى
را زشت و زشتى را نیکویى پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت و آن کس که دشمنى ورزید پیمودن
راه حق بر او دشوار و کارش سخت و نجات او از مشکلات دشوار است .
امام در ادامه می فرماید:شک چهار بخش دارد : جدال در گفتار ، ترسیدن ، دو دل بودن ، و
تسلیم حوادث روزگار شدن .
پس آن کس که جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکى شُبهات بیرون نخواهد آمد و آن
کس که از هر چیزى ترسید همواره در حال عقب نشینى است و آن کس که در تردید و دودلى
باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهى دنیا و آخرت
گردن نهد ، و هر دو جهان را از کف خواهد داد .
باشگاه خبرنگاران جوان

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-04 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :