سلام رسول خدا (ص) به امام باقر(ع)

سلام رسول خدا (ص) به امام باقر(ع) دین و اندیشه

سلام رسول خدا به امام باقر , جانم به فدایت یابن رسول الله! سلام پدرت را قبول کن، رسول الله بر تو سلام مى ‏فرستد…

سلام رسول خدا به امام باقر

سلام رسول خدا به امام باقر , رسول خدا (ص) به جابربن عبدالله انصارى فرمود: تو آنقدر زنده مى ‏مانى
تا فرزند من محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب را که در تورات ملقب به باقر
است زیارت کنى .

سلام رسول خدا (ص) به امام باقر(ع)

ابان بن عثمان گوید: امام صادق (ع) به من فرمودند: رسول خدا (ص) روزى به جابربن عبدالله انصارى فرمود: تو
آنقدر زنده مى ‏مانى تا فرزند من محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب را که در
تورات ملقب به باقر است زیارت کنى و چون او را دیدى سلام مرا به او برسان.
سالها گذشت، روزى جابر به خانه على بن الحسین (امام سجاد) داخل شد، محمد بن على (امام باقر) را که
جوانى بود در آنجا دید، گفت: جوان پیش بیا، او پیش آمد ،گفت: راه برو، او راه رفت، جابر گفت:
عجبا به خداى کعبه قسم شمایل این جوان شمایل رسول خداست، آنگاه به على بن الحسین (ع) گفت :
این جوان کیست؟ فرمود: این پسر من و ولى امر بعد از من، محمد باقر است.
جابر با شنیدن این سخن برخاست و بر پاى آن حضرت افتاد و مى ‏بوسید و مى‏ گفت: جانم
به فدایت یابن رسول الله! سلام پدرت را قبول کن، رسول الله بر تو سلام مى ‏فرستد…
چشمان ابى جعفر (ع) پر از اشک شد، بعد فرمود: «یا جابر! على‏ أَبى رسول اللّه السّلام مادامتِ السموات و
الارض» و سلام بر تو یا جابر! در مقابل ابلاغ سلام آن حضرت .
باشگاه خبرنگاران جوان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-08-29 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :