سعادتمند شدن انسان با مخفی کردن برخی کارها

سعادتمند شدن انسان با مخفی کردن برخی کارهادین و اندیشه

مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود.

سعادتمند شدن انسان

مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود یکی از موجبات سعادتمند شدن در دنیا و آخرت
این است که انسان هفت چیز را از هفت گروه مخفی کند.
مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود.
امام ﻋَﻠﯽ (ع) در حدیثی در مورد اینکه انسان در برخی موارد باید کارهای خود را پنهان کند و کسی
چیزی از آن متوجه نشود، فرمودند: در حضور هفت گروه، ٧ کار را مخفی کن تا سعادتمند گردی: ۱-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ
ﻓﻘﯿﺮ، ﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎلت ﻧﺰﻥ.
٢-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﺶ ﻧﮑﺶ.
۳-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ.

 سعادتمند شدن انسان

۴-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﺼﻪﺩﺍﺭ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ نکن.
۵-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩﻧﻤﺎﯾﯽ نکن.
۶-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯽﺑﭽﻪ، ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ.
۷-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﯾتیم ، ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﮕﻮ.
منبع:ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ص ۱۶۷ باشگاه خبرنگاران جوان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :