سعادتمند شدن انسان با مخفی کردن برخی کارها

سعادتمند شدن انسان با مخفی کردن برخی کارها دین و اندیشه

مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود.

سعادتمند شدن انسان

مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود یکی از موجبات سعادتمند شدن در دنیا و آخرت
این است که انسان هفت چیز را از هفت گروه مخفی کند.
مخفی کردن برخی کارها موجب سعادتمند شدن انسان می شود.
امام ﻋَﻠﯽ (ع) در حدیثی در مورد اینکه انسان در برخی موارد باید کارهای خود را پنهان کند و کسی
چیزی از آن متوجه نشود، فرمودند: در حضور هفت گروه، ٧ کار را مخفی کن تا سعادتمند گردی: ۱-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ
ﻓﻘﯿﺮ، ﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﺎلت ﻧﺰﻥ.
٢-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺳﻼﻣﺘﯽﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﺶ ﻧﮑﺶ.
۳-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ.

 سعادتمند شدن انسان

۴-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﺼﻪﺩﺍﺭ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ نکن.
۵-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ، ﺁﺯﺍﺩﯼﺍﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩﻧﻤﺎﯾﯽ نکن.
۶-ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯽﺑﭽﻪ، ﺍﺯ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ.
۷-ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﯾتیم ، ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﮕﻮ.
منبع:ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ص ۱۶۷ باشگاه خبرنگاران جوان

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :