سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیشبینی کنید

سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیشبینی کنید دین و اندیشه

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…) زاده (…) با خانوم (…) زاده (…) می توانند ازدواج کنند یا نه؟آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟ ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در […]

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…
) زاده (…
) با خانوم (…
) زاده (…
) می توانند ازدواج کنند یا نه؟آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟و در آینده تا
آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در
آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید..
سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود: این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت
می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

 اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

 اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ
و بحث و جدل بسر میبرند

 حروف ابجد کبیر

الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ب: ۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ج:
۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث: ۵۰۰ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰و: ۶
ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ز: ۷ ـــــــــــــــ ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ط:
۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ: ۱۰۰۰ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸)
(م = ۴۰) (د = ۴)] = ۹۲زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی
= ۱۰) (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱)
(ط = ۹) (م = ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت
= ۴۰۰) (و = ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

مجموع ۴ اسم بالا برابر است با :
۹۵۵باقیمانده تقسیم ۹۵۵ بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد.
که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیش بینی کنید

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم
ولی در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.
و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد

ghazalak69.blogfa.com

تاریخ بروزرسانی : 2014-12-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :