زمان قضا شدن نماز ظهر و عصر

زمان قضا شدن نماز ظهر و عصردین و اندیشه

سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟ امام خمینی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.[غروب زمانی است که […]

سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟ امام خمینی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه
چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بین برود.] (توضیح المسائل،
۱۳۷۱، با استفاده از م ۷۳۱، ۷۳۵و ۷۴۸) آیه الله اراکی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت
نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب
آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.] (توضیح المسائل، ۱۳۷۲، با استفاده از م ۷۲۵، ۷۲۹ و ۷۴۲) آیه
الله بهجت(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب موقعی است که آفتاب از زمینی که مسّطح است غروب کند] (توضیح المسائل، ۱۳۸۱، با استفاده از م ۶۱۹-
۶۱۳) (وسیله النجاه، ۱۳۸۱، ص ۱۷۵، م ۹) آیه الله تبریزی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت
نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[وقت نماز ظهر و عصر از زوال تا غروب است بنابر احتیاط واجب، اگر این دو نماز را به تأخیر
انداخت، بین غروب و ذهاب حمره مشرقیه (رفتن سرخی طرف مشرق) به نیت نه ادا و نه قضا بخواند و
پس از گذشت این وقت دیگر نماز عصر قضاست.] (توضیح المسائل، ۱۳۸۳، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶)
(منهاج الصالحین، ۱۴۲۶هـ ق، ج۱، الفصل الثانی، ص ۱۳۶) آیه الله خامنه ای(دام ظلّه): نماز ظهر وقتی که فقط به
قدر خواندن نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی است، قضا می باشد و نماز عصر هم به هنگام غروب
آفتاب قضا می باشد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم) آیه الله خوئی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه
چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۴۲۲ هـ ق، با استفاده از م ۷۳۸،
۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله سیستانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت
باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۴۲۳هـ ق، با استفاده از م ۷۱۸، ۷۲۳،
۷۳۶) آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی
باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید از بین برود.] (توضیح المسائل،
۱۳۸۱، ج۱، با استفاده از م ۷۳۸، ۷۴۴ و ۷۵۶) آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که
به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.] (توضیح
المسائل، ۱۳۷۷، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله فاضل لنکرانی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به
اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بالای سر انسان بگذرد.]
(توضیح المسائل، ۱۳۸۳، با استفاده از م ۷۲۹، ۷۳۴ و ۷۴۷) آیه الله گلپایگانی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به
اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر انسان بگذرد.]
(توضیح المسائل، ۱۴۱۴هـ ق، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی
قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۳۸۲، با استفاده از م ۶۷۳، ۶۷۵ و
۶۸۸) آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی
باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
(مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از آفتاب پدید می آید، از بین برود).
(توضیح المسائل، ۱۳۷۹، ص ۱۵۴ و ۱۵۶، با استفاده از م ۷۳۲و ۷۴۹) آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه): نماز ظهر
زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۳۷۹، با استفاده از م ۷۳۷، ۷۴۱ و
۷۵۴) منبع : تبیان
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-02 / گردآوری :
/
امتیاز : تعداد رای :1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامتور کیشکفش پاشنه مخفی
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان
جزئیاتی درباره کرامت امام حسن (ع)
جزئیاتی درباره کرامت امام حسن (ع)
صفات شبیه‌ترین افراد به رسول اکرم(ص)
صفات شبیه‌ترین افراد به رسول اکرم(ص)
حسرت بزرگ در قیامت برای کسانی که زیارت حرم امام حسین (ع) نرفته اند
حسرت بزرگ در قیامت برای کسانی که زیارت حرم امام حسین (ع) نرفته اند
دعایی برای خواب دیدن حضرت محمد (ص)
دعایی برای خواب دیدن حضرت محمد (ص)