زمان قضا شدن نماز ظهر و عصر

زمان قضا شدن نماز ظهر و عصردین و اندیشه

زمان قضا شدن نماز ظهر و عصرReviewed by Esmaeeli on Mar 2Rating: سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟ امام خمینی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا […]

زمان قضا شدن نماز ظهر و عصرReviewed by Esmaeeli on Mar 2Rating:
سوال: در چه زمانی نماز ظهر و عصر قضا می شود؟ امام خمینی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه
چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بین برود.] (توضیح المسائل،
۱۳۷۱، با استفاده از م ۷۳۱، ۷۳۵و ۷۴۸) آیه الله اراکی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت
نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست [غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب
آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.] (توضیح المسائل، ۱۳۷۲، با استفاده از م ۷۲۵، ۷۲۹ و ۷۴۲) آیه
الله بهجت(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب موقعی است که آفتاب از زمینی که مسّطح است غروب کند] (توضیح المسائل، ۱۳۸۱، با استفاده از م ۶۱۹-
۶۱۳) (وسیله النجاه، ۱۳۸۱، ص ۱۷۵، م ۹) آیه الله تبریزی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت
نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[وقت نماز ظهر و عصر از زوال تا غروب است بنابر احتیاط واجب، اگر این دو نماز را به تأخیر
انداخت، بین غروب و ذهاب حمره مشرقیه (رفتن سرخی طرف مشرق) به نیت نه ادا و نه قضا بخواند و
پس از گذشت این وقت دیگر نماز عصر قضاست.] (توضیح المسائل، ۱۳۸۳، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶)
(منهاج الصالحین، ۱۴۲۶هـ ق، ج۱، الفصل الثانی، ص ۱۳۶) آیه الله خامنه ای(دام ظلّه): نماز ظهر وقتی که فقط به
قدر خواندن نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی است، قضا می باشد و نماز عصر هم به هنگام غروب
آفتاب قضا می باشد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم) آیه الله خوئی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه
چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۴۲۲ هـ ق، با استفاده از م ۷۳۸،
۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله سیستانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت
باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۴۲۳هـ ق، با استفاده از م ۷۱۸، ۷۲۳،
۷۳۶) آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی
باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید از بین برود.] (توضیح المسائل،
۱۳۸۱، ج۱، با استفاده از م ۷۳۸، ۷۴۴ و ۷۵۶) آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که
به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[غروب زمانی است که سرخی طرف مشرق که در هنگام غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر بگذرد.] (توضیح
المسائل، ۱۳۷۷، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله فاضل لنکرانی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به
اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بالای سر انسان بگذرد.]
(توضیح المسائل، ۱۳۸۳، با استفاده از م ۷۲۹، ۷۳۴ و ۷۴۷) آیه الله گلپایگانی(ره): نماز ظهر زمانی قضاست که به
اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پدید می آید؛ از بالای سر انسان بگذرد.]
(توضیح المسائل، ۱۴۱۴هـ ق، با استفاده از م ۷۳۹، ۷۴۳ و ۷۵۶) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی
قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۳۸۲، با استفاده از م ۶۷۳، ۶۷۵ و
۶۸۸) آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه): نماز ظهر زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی
باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
(مغرب زمانی است که سرخی طرف مشرق که بعد از آفتاب پدید می آید، از بین برود).
(توضیح المسائل، ۱۳۷۹، ص ۱۵۴ و ۱۵۶، با استفاده از م ۷۳۲و ۷۴۹) آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه): نماز ظهر
زمانی قضاست که به اندازه چهار رکعت نماز به غروب وقت باقی باشد.
اگر به اندازه یک رکعت نماز به غروب وقت مانده باشد؛ باید نماز عصر را ادا بخواند.
در کمتر از این وقت نماز عصر نیز قضاست.
[مغرب زمانی است که قرص آفتاب در افق پنهان شود.] (توضیح المسائل، ۱۳۷۹، با استفاده از م ۷۳۷، ۷۴۱ و
۷۵۴) منبع : تبیان
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
حاجت دارید؟ آجیل مشکل گشا نذر کنید تا حاجت روا شوید
حاجت دارید؟ آجیل مشکل گشا نذر کنید تا حاجت روا شوید
“چهار قل” برای دور ماندن از چشم زخم
“چهار قل” برای دور ماندن از چشم زخم
دعای حضرت ادریس (ع) معروف به اسماء ادریسی
دعای حضرت ادریس (ع) معروف به اسماء ادریسی
حرز حضرت امیر المؤمنین (ع) جهت بُطلان سحر
حرز حضرت امیر المؤمنین (ع) جهت بُطلان سحر
ختم یک هفته ای سوره ها جهت براورده شدن حاجات
ختم یک هفته ای سوره ها جهت براورده شدن حاجات
اگر اثرات نماز شب را می دانستید، هرگز آن را ترک نمی کردید
اگر اثرات نماز شب را می دانستید، هرگز آن را ترک نمی کردید
دعا برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن همسر خوب
دعا برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن همسر خوب
کدام سوره ها برای برآورده شدن حاجات سفارش شده اند؟
کدام سوره ها برای برآورده شدن حاجات سفارش شده اند؟