زشت ترین انسان کیست؟

زشت ترین انسان کیست؟ دین و اندیشه

در این مطلب به موضوع زشت ترین انسان پرداخته ایم.

در نگاه هر شخص زشت و زیبا متفاوت است اما در نگاه امامان و پیامبران زشت و زیبا گونه ای دیگر معنی می شود اگر می خواهید بدانید زشت ترین انسان کیست در ادامه همراه با Niksalehi شوید تا درباره این موضوع بیشتر بخوانید.

زشت ترین انسان

هنگامی که صحبت از زشتی و زیبایی است شاید در ابتدا صورت ظاهری در نظر جلوه گر شده و فرض
کنید مراد از انسان زشت یا زیبا همان انسان، با صورتی زشت یا زیباست.
بله این فرض نیز در میان ما رایج است اما مقصود در این مقال امر دیگری است که با فرض
مذکور تفاوت‌ها دارد.

داستان مرد زشت روى از امام صادق علیه السّلام روایت مىکند که فرمود: در زمان پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه
و آله و سلّم مردى بود که (ذو النمره) نامیده مىشد.
او از زشتترین مردم بود و به سبب همین زشتى او را (ذو النمره) مىنامیدند.

ماجرای ذو النمره

یک روز او خدمت پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله رسید و عرض کرد: اى پیامبر خدا! به من بگو
خداى عزّ و جلّ بر من چه واجب کرده است؟ پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خداوند بر تو واجب کرده است هفده رکعت نماز در شبانه روز، و روزه ماه مبارک را در صورتى که
زنده ماندى و آن را درک کردى، و حج را اگر استطاعت یافتى، و زکات را، و آن را براى
او شرح داد.

آن مرد گفت: سوگند بخدایى که تو را بحق به پیامبرى برانگیخت، براى پروردگار خود افزون بر آنچه براى من
واجب گردانیده به جاى نخواهم آورد.

پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: چرا اى ذو النمره؟ عرض کرد: زیرا که مرا چنین زشت
آفریده است.
در این هنگام جبرئیل بر پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم نازل شد و عرض کرد: اى پیامبر
خدا! پروردگارت به تو دستور مىدهد که از سوى او به ذو النمره سلام برسانى و به او بگویى: پروردگارت
مىفرماید: آیا خشنود نیستى که در روز رستاخیز تو را به زیبایى جبرئیل محشور کنم.

پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: اى ذو النمره! این جبرئیل است که به من
دستور داده به تو سلام رسانم و به تو بگویم که پروردگار متعال فرموده است: آیا خشنود نیستى که در
روز رستاخیز تو را به زیبایى جبرئیل محشور گردانم.

ذو النمره گفت: پروردگارا! من خشنود شدم و بعزّتت سوگند من نیز [به اعمالم آن قدر] بیفزایم تا خشنود گردى.
(بهشت کافى / ترجمه روضه کافى/۳۸۶ ) اما مقصود ما از زشت و زیبایی این نیست.

زشت ترین انسان از منظر امام علی

حضرت علی علیه السلام تصویر دیگری از انسان زشت ارائه داده است که کمترین رنگ و بویی از ظاهر و
صورت در آن به چشم نمی‌خورد چنانکه ذو النمره نیز با قدم گذاشتن در راه حق توان به دست آوردن
زیبایی حضرت جبرئیل را در آخرت خواهد داشت و میان این زیبایی با آن زیبایی تفاوت از زمین تا آسمان
است.

زشت ترین انسان کیست؟

حضرت علی علیه السلام در باب عالم نمایان چنین سخن گفته‌اند: «و دیگرى که او را
دانشمند نامند امّا از دانش بىبهره است ، یک دسته از نادانىها را از جمعى نادان فرا گرفته ، و
مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته، و به هم بافته ، و دامهایى از طنابهاى غرور و گفتههاى دروغین
بر سر راه مردم افکنده ، قرآن را بر امیال و خواستههاى خود تطبیق مىدهد ، و حق را به
هوسهاى خود تفسیر مىکند.

مردم را از گناهان بزرگ ایمن مىسازد ، و جرائم بزرگ را سبک جلوه مىدهد.
ادّعا مىکند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد امّا در آنها غوطه مىخورد.
مىگوید: از بدعتها دورم، ولى در آنها غرق شده است.

چهره ظاهر او چهره انسان ، و قلبش قلب حیوان درنده است ، راه هدایت را نمىشناسد که از آن
سو برود ، و راه خطا و باطل را نمىداند که از آن بپرهیزد ، پس مردهاى است در میان
زندگان.

»(نهج البلاغه / ترجمه دشتى/ خطبه ۸۷)

ادعای علم

امام علی علیه السلام در خطبه ۸۷ پس از معرفی بهترین بنده خدا
به معرفی و توصیف حال افرادی می‌پردازد که ادعای علم و دانش داشته.این فرد عالم نمایی بیش نیست که با
استفاده از وجهه‌ی اجتماعی و به ظاهر علمی خویش قصد فریب و گمراه کردن مردم را دارد و اوست که
با دور کردن افراد از راه حق و حقیقت و گمراه ساختن آنان به عنوان زشترین انسان معرفی شده است.

و علت زشتی او چیزی نیست جز انحراف از راه حق و وقتی این زشتی بیشتر و بیشتر می‌شود که
فرد به حق و حقیقت آگاه باشد اما از آن روی گرداند و موجب روی گردانی دیگر افراد نیز گردد.

از پیغمبر (صلّى اللَّه علیه و آله) رسیده که فرموده:محقّقا من بر امّت و کسانى که بر آنان مبعوث و
فرستاده شدهام از مۆمن و گرویده بخدا و رسول و از مشرک و انبازگیرنده براى خدا نمیترسم، امّا (از) مۆمن
(نمیترسم براى اینکه) ایمان وگرویدنش او را (از گفتار و کردار ناروا و فتنه و تباهکارى) منع نموده و باز
میدارد، و امّا (از) مشرک (نمیترسم، زیرا) کفر و نگرویدنش او را ذلیل و خوار میگرداند (مردم گفتار و کردار
شایسته را از او توقّع نداشته و چشمبراه نیستند) و لیکن بر شما میترسم از منافق و دورو که داناى
زبان آور است، آنچه را میشناسید (حق و درست است بزبان) میگوید، و آنچه را کراهت داشته و نمىپسندید (میدانید
حقّ و درست نیست) بجا مىآورد.
(بنادر البحار /۲۲۹)

زشت ترین انسان

انسان

دانشمندان نابکار

مسعده بن زیاد از امام صادق علیه السّلام، و آن حضرت از امیر مۆمنان على علیه السّلام
روایت کرده است که فرمود: به راستى که در دوزخ، آسیابى هست که مشغول به کار است، آیا نمىخواهید بدانید
که چه چیزى را آسیاب مىکند؟! پرسیدند: چه چیزى را آسیاب مىکند؟! فرمود: (گوشت و پوست و استخوان) دانشمندان نابکار،
و کسانى که قرآن را تلاوت مىکنند ولى فاسقند، و ستمکاران متجبر، و وزیران خیانت پیشه و سردمداران لاف زن
و دروغگو را؛ و در دوزخ، شهرى است که بدان «حصینه» مىگویند، آیا نمىپرسید که در آن چیست؟ پرسیدند: چه
چیزى در آن است؟! حضرت فرمود: در آن دستهاى پیمانشکنان قرار دارد .

(پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال / ۶۴۳ ) سخن آخر اینکه ملاک زشت و زیبای انسان‌ها
صورت ظاهرشان نیست چراکه ظاهر آدمی را خدا به انسان هدیه داده و افتخاری بدان نیست و در این میان
افکار و افعال و گفتار و در مجموع شخصیت و خرد آدمی که ثمره تلاش و کوشش خود اوست ،
ملاک ارزشگذاری و یا به عبارت دیگر زشت و زیبایی‌ و زینت اوست است.

بد نیست درباره بدترین مردم بیشتر بدانید

روزی پیامبر به اصحاب خود فرمود که آیا می خواهید شما را به تنبل ترین و دزدترین و بخیل ترین و جفاکارترین و عاجزترین مردم آگاه سازم ؟

اصحاب پاسخ دادند که بله یا رسول الله .

آن حضرت فرمودند که بخیل ترین مردم کسی است که از کنار مسلمانی عبور می کند و به او سلام نمی کند.

تنبل ترین مردم کسی است، با و جود اینکه سالم ،تندرست و فارغ است ذکر خدا را بر لب و زبان نمی گوید .

اما دزدترین مردم کسی است که از نماز خود می دزد ، نماز چنین کسی مثل لباس کهنه ای به صورت او زده می شود .

جفا کارترین امت من کسی است که نام من پیش او برده می شود و برمن درود نفرستد .

و اما عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد .
منابع: ۱٫نهج البلاغه / ترجمه دشتی ۲٫پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال ۳٫
بنادر البحار (ترجمه و شرح خلاصه کتاب العقل و العلم و الجهل) ۴٫بهشت کافى / ترجمه روضه کافى ۵٫دیوان أمیر
المۆمنین علیه السلام / میبدی ، زمانی -خبرگزاری حوزه

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2021-06-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :