روزه بر چه کسانی واجب نیست ؟

روزه بر چه کسانی واجب نیست ؟ دین و اندیشه

روزه بر چه کسانی واجب نیست , کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى روزهایى را که نگرفته بجا آورد.

روزه بر چه کسانی واجب نیست

روزه بر چه کسانی واجب نیست , احکام مربوط به کسانی که روزه بر آنها واجب نیست.
کسى که به واسطه پیرى نمی‌تواند روزه بگیرد، یا براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ولى در
صورت دوم باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به
فقیر بدهد.
کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى
روزهایى را که نگرفته بجا آورد.
اگر انسان مرضى دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگى را تحمل کند یا براى او مشقت
دارد، روزه بر او واجب نیست ولى در صورت دوم باید براى هر روز یک مد گندم یا جو و
مانند اینها به فقیر بدهد و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدارى که ناچار است آب نیاشامد و
چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه‏ هایى را که نگرفته قضا نماید.

روزه بر چه کسانی واجب نیست

روزه بر چه کسانی واجب نیست

بر پسر یا دختری که تازه بالغ شده اند و قدرت بر روزه گرفتن ندارند، روزه واجب نیست و کفّاره
هم ندارد ولی قضا دارد.
زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست، و
باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر
روزه برای خودش ضرر دارد، روزه براو واجب نیست و بنابراحتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به
فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2018-05-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :