تاثیر ذکر “یا سمیع” هنگام شنیدن اذان صبح

تاثیر ذکر “یا سمیع” هنگام شنیدن اذان صبح دین و اندیشه

تاثیر عجیب و شگفت انگیز خواندن ذکر یا سیمع برای رسیدن به حاجات مهم و رفع مشکلات

توسل به دعاها و ذکرهای الهی بهترین و آسان ترین راه رسیدن به حاجات و رفع مشکلات است.
ذکر یا سمیع برای رسیدن به حاجات بسیار موثر است، اگر کسی حاجتی داشته باشد و روز
پنج شنبه این ذکر مبارک را بعد از نماز ۵۰۰ مرتبه بخواند حاجتش روا و دعایش مستجاب می شود.
همچنین خواندن ذکر یا سمیع قبل و یا بعد از اذان صبح مجرب است.در قسمت زیر آثار گفتن ذکر یا سمیع را
قرار داده ایم. برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه در نیک صالحی همراه ما باشید.

ذکر یا سمیع

برای استجابت دعا قبل از اذان صبح یا بعد از نمازنافله صبح (بعد از اذان) ۱۸۰ مرتبه ذکر “یا
سمیع” خوانده شود.
تعداد کبیر این ذکر ۱۸۰ و تعداد وسیط آن ۱۸ وتعداد صغیر آن ۹ می‌باشد .

ذکر یا سمیع

ذکر یا سمیع و تاثیر خواندن آن

تاثیر خواندن ذکر یا سمیع

***اگر کسی اسم مبارک “یا سمیع” راروز پنجشنبه بعد از نماز ۵۰۰ بار بخواند هر دعا و حاجتی که
خواهد روا گردد.
و اگرقاری به این قیام کند مستجاب الدوهگردد.

و هرروز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند “یا سَمیعُ یا بَصیر”هرگز به هیچ چیز محتاج نشود
و رسوا نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را حاصل گردد.

ذکر یا سمیع

اذکار مجرب جهت رفع مشکلات

بیش تر بدانید : مجرب ترین ذکرها برای حاجت روایی

شرح اسم مبارک الصمد :

هنگام بلا و فقر و برهم خوردگی کارها و رفع گرسنگی ۱۳۴ بار بگوید و آن شرح بسیاری دارد و
۴۰ روز به همان عدد بحاجت میرسد و هرکس در سحر رو بر زمین نهد ۱۱۱ بار گوید و معنی آنرا بر
دلش نقش کند و مداومت نماید از صادقان و اهل یقین گردد.

شرح اسم مبارک  الصادق (راستگو):

جهت دفع کذب و آشکار شدن راستی و وفا بعهد ۱۹۵ بار گفتن آن نافعست

شرح اسم مبارک  الصانع (سازنده):

جهت درست آمدن امور ۲۱۱ بار گفتن آن بسیار نافعست

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم :

گفتن این ذکر شریف ۷۷بار با طهارت روبه قبله بعد از سه صلوات اثر عجیب دارد وجهت شهرت و
محبوبیت بعد از نماز صبح۱۰۰بار گفتن به مدت چهل روز موثر است

صلات و دعا سایت

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2020-04-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :