دنیای حرام | پرهیز از دنیای حرام طبق فرمایشات حضرت علی (ع)

دنیای حرام | پرهیز از دنیای حرام طبق فرمایشات حضرت علی (ع) دین و اندیشه

طبق فرمایشات حضرت علی (ع) از دنیای حرام بپرهیزید

دنیای حرام

پرهیز از دنیای حرام امام علی (ع) در این خطبه می فرماید:در برابر دنیا خویشتن دار و در برابر سرای
ماندگار آخرت دلباخته باشید.
امیرالمومنین علی (ع)در قسمتی از خطبه ۱۹۱ کتاب شریف نهج البلاغه در خصوص اینکه باید به زرق و برق
این دنیا توجه نکرد و به فکر سرای آخرت بود می فرماید:در برابر دنیا خویشتن دار و برابر آخرت دلباخته
باشید.آن کس را که تقوا بلند مرتبه کرد، خوار نشمارید و آن را که دنیا عزیزش کرد،گرامی ندارید.
برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند و سخن ستاینده دنیا را نشنوید.
به دعوت کننده دنیا پاسخ ندهید و از تابش دنیا روشنایی نخواهید و فریفته کالاهای گرانقدر دنیا نشوید.

 دنیای حرام

امام در ادامه می فرماید:همانا برق دنیای حرام، بی فروغ است و سخنش دروغ و اموالش به
غارت رفتنی و کالاهای آن تاراج شدنی است.آ گاه باشید دنیای حرام چونان عشوه گر هرزه ای است که تسلیم
نشود و مرکب سرکشی است که فرمان نبرد.
دروغ گویی خیانتکار، ناسپاسی حق نشناس،دشمنی حیله گر،پشت کننده ای سرگردان، حالاتش متزلزل،عزتش خواری،جدش بازی و شوخی و
بلندی آن سقوط است.
امام علی(ع) در انتهای این بخش می فرماید:خانه جنگ و غارتگری،تبهکاری و هلاکت و سرمنزلش نا آرام است.
جایگاهش دیدار کردن ها و جدایی هاست.راه های آن حیرت زا،گریزگاه هایشان ناپیدا و خواسته هایش نومید کننده و زیانبار
است.
پناهگاه های دنیا انسان را تسلیم مرگ می کند و از خانه های خود بیرون می راند و
چاره اندیشی های آن ناتوان کننده است.
باشگاه خبرنگاران جوان

تاریخ بروزرسانی : 2017-01-25 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :