دعای بسیار مجرب برای ادای قرض

دعای بسیار مجرب برای ادای قرض دین و اندیشه

برای ادای قرض هایتان بهتر است وضو بگیرید و آیات ۲۵ -۲۶ سوره آل عمران را به طریقی که در متن زیر بیان کرده ایم بخوانید.

هنگامی در امور دنیوی دچار غم و گرفتاری می شودید به دعاها و نمازهای مخصوص ائمه و پیامبران پناه ببرید زیر توسل به ایشان باعث می شود که خواسته تان در صورتی که شرعی و به مصلحت تان باشد هر چه زودتر صورت بگیرد و حاجتتان روا شود.در قسمت زیر دعا برای ادای قرض از حضرت محمد را قرار داده ایم. برای آشنایی با طریقه خواندن این دعا ما را در سایت نیک صالحی دنبال کنید.

دعا برای ادای قرض

«معاذبن جبل» گوید: روز جمعه ای از نماز با رسول خدا (ص) بازماندم، حضرت فرمود: چه عاملی تو را از
نماز جمعه بازداشت؟ عرض کردم.
ای رسول خدا! یوحنای طلبی از من داشت و در خانه من در انتظارم بود ترسیدم که مرا باز دارد
حضرت فرمود: آیا دوست داری که خدا قرض تو را رد نماید؟گفتم: آری ای رسول خدا.
حضرت فرمود: آیه ۲۵ و ۲۶ سوره آل عمران از (قل اللهم مالک الملک…
) تا بغیر حساب را بخوان سپس بگو

– یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهاما تعطی منهما ما تشاء
و تمنه منهما ما تشاء اقض عنی دینی-ای رحمان دنیا و آخرت، ای رحیم دنیا و آخرت، به هر که
بخواهی عطا می کنی و از هر که بخواهی منع می نمایی، بدهکاریم را ادا کن.

هرگاه چنین کنی اگر به گنجایش زمین از طلا قرض داشته باشی، خداوند ادا فرماید.
داروخانه معنوی

دعا برای ادای قرض

دعای مخصوص ادای قرض

بیش تر بدانید :دعا برای غالب شدن بر خصم

قل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله: هر کس سوره انفال را بنویسد و آن را با خود
همراه داشته باشد، در برابر هر حاکم زورمندی قرار گیرد، می تواند حق خود را بستاند
و حاجتش برآورده می شود و هیچ کس بر او تعدّی و تجاوز نمی کند و با هر کسی

منازعه کند بر او غالب می شود، این نوشته مایه حفظ و امان او می شود.

هر کس آیه ۶۶ سوره انفال را به مدت یک هفته در عقب هر نماز واجبی بخواند، به طوری
که ابتدای آن نمازی که این آیات بعد از آن خوانده می شود اگر روز جمعه باشد، خداوند
بار وام را از گردن او برمی دارد.

باشگاه خبر نگاران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-10-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :