دعای مخصوص چشم زخم!

دعای مخصوص چشم زخم!دین و اندیشه

«ابن عباس» روایت کرده است: رسول اکرم (ص) پیوسته امام حسن و امام حسین (ع) را به وسیله دعا در امان و پناه خداوند قرار می داد و می گفت: «اعیذ کما بکلمات الله التامه و اسمائه الحسنی عامه من شر السامه و الهامه، و من شر عین لامه و من شر حاسد اذا حسد» […]

«ابن عباس» روایت کرده است: رسول اکرم (ص) پیوسته امام حسن و امام حسین (ع) را به وسیله دعا در
امان و پناه خداوند قرار می داد و می گفت:

«اعیذ کما بکلمات الله التامه و اسمائه الحسنی عامه من
شر السامه و الهامه، و من شر عین لامه و من شر حاسد اذا حسد»
«شما را در پناه کلمات
تامه الهی و اسمای نیکویش قرار می دهم، از شر هر چیز زهردار و حیوانات و حشرات سمی، از شر
چشم بد، و از شر هر حسد کننده زمانی که حسد ورزد.» «ابن عباس» گوید: آنگاه پیامبر (ص) روی به
ما کرد و فرمود: اینگونه حضرت ابراهیم خلیل الرحمان (ع) برای اسحاق و اسماعیل دعا می کرد و پناهشان می
داد.

تبیان

همچنین بخوانید :  چگونه دعا مستجاب نمی‌شود؟
تاریخ بروزرسانی : 2014-02-19 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری