دعای روز بیست و ششم ماه رمضان +شرح دعا

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان +شرح دعا دین و اندیشه

در این دعا بنده از خدای خود می خواهد که عیب هایش را بپوشاند و گناهانش را بیامرزد

شب بیست و هفتم ماه رمضان را برخی شب قدر می دانند و آن شب را بیدار نگه می دارند و احیا می کنند. در ادامه متن و معنی کامل دعای روز بیست و ششم ماه رمضان را برایتان قرار داده ایم که در آن از سعی و تلاش و قدردانی از آن صحبت شده است.

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

متن دعای روز بیست و ششم ماه رمضان :

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین

معنی دعای روز بیست و ششم ماه رمضان :

خدایا در این روز قرار ده کوششم را در این ماه مستحق سپاس و تقدیر و گناهم را در آن مستحق آمرزش خویش
بگردان و عملم را پذیرفته و عیبم را بپوشان اى شنواترین شنوایان.

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

متن دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

شرح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

اللهم اجعل سعیی فیه مشکوراً

خدایا! در این روز کوششم را در راه طاعتت بپذیر و به من پاداش خیر
عنایت کن.

در هر مسئله ای ابتدا باید برویم سراغ قرآن؛ در این مورد هم اول به کتاب همه ی کتاب ها،
قرآن مراجعه میکنیم.

قرآن مجید هم در باره «سعی» و «تشکر خدا از مومن» آیاتی دارد.

سعی و تلاش در آیات قرآن

الف: سعی و کوشش انسان در قرآن
۱- هیچ چیز جز سعی انسان مال انسان نیست:

و أَن لیسَ للانسان إلاّ ما سعی ؛ و أَنَّ سعیَهُ
سوفَ یُری.
یعنی: و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست؛ و اینکه تلاش او بزودی دیده می
شود.( نجم/۳۹ و ۴۰ )

در ادبیات عرب «ل » نشانه مالکیت حقیقی است.
انسان تنها مالکیت اعمال خوب و یا بد خود را دارد.
عمل او تا ابد برای انسان باقی می ماند؛ اما چیزهای دیگری که انسان فکر می کند که برای اوست
و مالک آنها می باشد، مانند مال و مقام و فرزند و … ، همه در دنیا همراه انسان است
و تازه در دنیا هم مالک حقیقی انسان نیست، بلکه مالک حقیقی خداست.

ما که از خداوند در این روز تلاش مقبول و مشکور می خواهیم خداوند به ما اطمینان می دهد که
تلاش ما به زودی دیده خواهد شد.

۲- در شروع روز بزرگ همه به فکر سعی و تلاش خود می افتند.

فَإذا جاءَتِ الطّامّهُ الکبری ؛ یَومَ یتذکّرُ الانسانُ ما سعی.
یعنی: هنگامی که آن حادثه ی بزرگ رخ دهد؛ در آن روز انسان به یاد کوشش هایش می افتد.(نازعات/۳۴-۳۵)

۳-سعی مردم گوناگون است و پاداش و جزای گوناگون هم دارد.

إنَّ سعیَکم لشتّی؛ فأَمّا مَن أَعطی و اتَّقی … فسنُیسِّره للیُسری… و امّا من بَخِلَ و استغنس… فسنیسره للعسری.
یعنی: که سعی و تلاش شما مختلف است ؛ امّا آنکس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزکاری پیش
گیرد… ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم.
امّا کسی که بخل ورزد و از این راه بی نیازی طلبد؛ بزودی او را در مسیر دشواری قرار می
دهیم.
(لیل/۴-۱۰)

انفاق در راه خدا در دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

سعی و تلاش مشکور که در پس آن برخورداری از نعمات و پاداش های دنیوی و اخروی الهی است؛
نیازمند شرایطی است، که یکی از این شرایط، انفاق در راه خدا است و بخلنورزیدن.

۴- سعی غیر مشکور و اعمال حبط و نابود شده

قل هل نُنبّئُکم بالاخسرینَ اَعمالاً ؛ الّذینَ ضلَّ سعیُهم فی
الحیاه الدّنیا و هم یَسَبونَ اَنَّهم یُحسِنونَ صُنعاً؛ یعنی: بگو: « آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در
کارها، چه کسانی هستند؟ آنها که سعی و تلاش هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده؛ با این حال،
می پندارند کار نیک انجام داده اند.»(کهف/۱۰۴-۱۰۵)

گاهی انسان کار خلاف و گناهی انجام می دهد و فکر می کند
که کار خوب و مهمی بوده است.به این می گویند جهل مرکب.
خداوند هم این گونه افراد را، زیانکارترین مردم نام نهاده که دلیلش هم روشن است؛ کسانی که کار اشتباه و
خلاف و گناهی انجام می دهند و می دانند که کارشان خلاف و گناه است، ممکن است که به خود
بیایند و برگردند و توبه کنند و جبران ما فات نمایند.

اما آنهایی که گناه کارند و در عین حال، گناهشان را عبادت و اعمال بدشان را نیکوکاری می پندارند، نه
تنها در صدد جبران نیستند، بلکه با شدّت هرچه تمام تر به کار خود ادامه می دهند.
نمونه بارز و آشکار اینگونه افراد «خوارج نهروان» هستند.

قدر دانی از پروردگار در دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

شزح دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

ب: شکور و قدر دان بودن پروردگار در قرآن
تذکر این نکته ضروری است که، اعمالی که خالص و برای خدا باشد و برای تشکر و سپاس و پاداش
غیر خدا انجام داده نشود، خداوند می پذیرد و قدردانی می کند و پاداش می دهد.
اما اگر برای سپاس و پاداش مردم باشد خداوند هم، برای گرفتن پاداش و جزا و سپاس به همان مردم
واگذار می کند.

در سوره مبارکه ی انسان، و در آیات مربوط به انفاق امیر مومنان علی ع و حضرت زهرا س؛ هنگامی
که انفاق می کنند می گویند: انّما نُطعمکم لوجه الله لا نُرید منکم جزاءً و لا شکوراً.یعنی: (و می گویند:)
ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.( انسان/۹)؛ که
به همین خاطر خداوند تقریباً هفده تا از نعمت های بهشتی را برای جزای این کار خالص برای آنها می
شمارد.
و بعد می فرماید: «کان سعیکم مشکوراً».
که نشان دهنده ی این مسئله است که، صرف عمل اهمیت ندارد بلکه نیت و هدف اعمال از اهمیّت بسیار
بیشتری برخوردار است.

اسباب آمرزش در قرآن

۱- توبه (سوره تحریم، آیه۸ )؛ ۲- ایمان و عمل صالح (محمد/۲)؛ ۳- تقوی (انفال/۲)؛ ۴ و ۵
و ۶- هجرت و جهاد و شهادت (آل عمران/۱۹۵)؛ ۷- انفاق (بقره/۷۱)؛ ۸- قرض الحسنه (تغابن/۱۷)؛ ۹- پرهز از گناهان
کبیره (نساء/۳۱) ؛ ۱۰- حسنات و خوبی ها ( هور/۱۱۴)

در روایات:

۱- مرض ها و بیماری ها ۲- کیفر دنیوی ۳-
احزان و غم و اندوه ۴- اغاثه الملهوف ، فریادرسی ستمدیدگان ۵- حسن خلق و اخلاق نیکو ۶- استغفار ملائکه
۷- کثره السجود ، سجده های زیاد ۸- حج و عمره ۹- صلوات بر محمد و آل محمد ص ۱۰-
مرگ برای مؤمنین ۱۱- نماز با شناخت حق نماز

و عملی فیه مقبولاً

و عملم را در این روز قبول
کن.

اعمالی که ما انجام می دهیم دسته شرایط دارد: اول شرایط صحت اعمال ما هست که فقه و مراجع تقلید
عهده دار این امر هستند.
و مهمتر از مسائل فقهی اعمال، شرایط قبولی اعمال و عبادات ما هستند.
مثل شرط اقتصادی، که هر جا در قرآن حرف از صحبت با خدا و نماز است، حرف از زکات و
تزکیه مال هم هست.

و بعد از آن و در درجات بالاتر شرایط کمال عبادات ما هستند.
مثل روزه در گرما و طولانی بودن روزها.

شرایط قبولی اعمال

قبولی اعمال هم شرایطی دارد.که بعد از شرایط صحت اعمال است ولی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به شرایط صحت اعمال دارد.
چرا که امیر مؤمنان حضرت علی ع می فرماید: کونوا علی قبول العمل اَشدُّ عنایهً منکم علی العمل.
یعنی: بر قبولی عمل بشتر از انجام خود عمل عنایت و توجه داشته باشید.

در باره ی مراتب و درجات، اعمال مراجه شود به شرح دعای روز هفدهم ماه رمضان، اعمال صالح،در همین وبلاگ.

شرایط قبولی اعمال هم چند مورد در قرآن و روایات ذکر شده که نیاز به فرصتی بیشتر برای بیان آنهاست.

۱- شرط اعتقادی ۲- شرط سیاسی و ولایی ۳- شرط اخلاقی ۴- شرط اقتصادی ۵- شرط اجتماعی
و عیبی فیه مستوراً

و در این روز عیبم را بپوشان

خداوند ستّار العیوب هست و اگر عیوب ما را
از هم نمی پوشاند زندگی کردن در اجتماع و جامعه و خانواده برای ما غیر ممکن می شد.

خداوندا! عیوب ما را از صاحب العصر و الزمان بپوشان و آبروی ما را در نزد امام مهدی عجل الله
تعال فرجه الشّریف حفظ نما.

یا اَسمعَ السامعین

ای شنواترین شنواین

نماز شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان
چهار رکعت، در هر رکعت سوره حمد، و سوره ملک را بخواند و اگر
نتوانست، بیست و پنج مرتبه سوره توحید را بخواند.

خوب است بدانید آیا شب بیست و هفتم ماه رمضان، شب قدر است؟

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی می‌گوید: مهربانی خدا بسیار زیاد است. آدم هرگاه رو به خدا عذرخواهی می‌کند، خدا او را می‌پذیرد، حتی اگر یک عمر نااهل باشد.

در دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان می خوانیم :

بسم الله الرحمن الرحیم

“اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیلَهِ القَدْرِ وصَیرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الی الیسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین”

“خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بارگران را، ای مهربان به بندگان شایسته خویش”

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی در شرح فراز «اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیلَهِ القَدْرِ» می‌گوید: از این دعا برخی احتمال می‌دهند که شب بیست ‌و هفتم ماه رمضان، شب قدر است. در روایات، راجع به شب قدر اختلافاتی وجود دارد. شیعه اعتقاد دارد که به احتمال قوی شب بیست ‌و سوم، شب قدر است و اعمال بیست ‌و سوم مهم‌تر از اعمال شب نوزدهم‌ و بیست‌ و یکم است. شب‌های نوزدهم و بیست‌ و یکم، یک غسل مستحبی دارند؛ اما شب بیست ‌و سوم دو غسل دارد. خواندن سوره‌های «دخان»، «روم» و «عنکبوت» در شب بیست ‌و سوم سفارش شده است.

اعمال شب قدر

وی  در ادامه با اشاره به اینکه برادران اهل تسنن به بیست ‌و هفتم اعتقاد دارند و این شب را احیاء نگه می‌دارند و اعمال شب قدر را به جا می‌آورند می‌گوید : شیعه هم البته شب بیست ‌و هفتم احیاء دارد؛ اما تنها در اول شب حتی برخی قایل به شب قدر بودن شب نیمه شعبان هستند. اندازه‌گیری برنامه‌های ما اعم از سلامتی، عمر طولانی، رفاه، بلا، گرفتاری و هر پیشامدی در شب قدر اتفاق می‌افتد. شبی که مورد اختلاف است و حتی برخی، عید فطر را برای آن قائلند.

این عالم ربانی در ادامه اظهار می‌کند: برخی اولیاء، تمام سال را احیاء می‌گرفتند تا آن شب قدر که معلوم نیست چه وقت است را درک کنند .شب قدر بهترین ایام سال است. ملائکه به اذن خدا به روی زمین می‌آیند تا مقدرات ما را معلوم می‌کنند. ملائکه می‌آیند و دور دل ما می‌گردند؛ اما جای خالی نمی‌بینند که وارد شوند. فرودگاه دل ما برای فرود ملائکه خالی نیست.

وی می‌افزاید: گوشه‌ای از آن جای محبت زن و بچه است. گوشه‌ای از آن جای محبت پول، ریاست و علاقه‌های گوناگون است و به همین دلیل ما فضای خالی در دل نداریم تا ملائکه در آن فرود بیایند.

مهربانی خدا

وی در ادامه درباه فراز «وصَیرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الی الیسْرِ» می‌گوید: غالب مردم گرفتار هستند. گرفتار همسایه بد، عروس بد، داماد بد و گرفتارهای دیگر و در این دعا از خدا می‌خواهیم که این گرفتاری‌ها و سختی‌ها را برای ما به آسانی مبدل کند.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی همچنین در توضیح فراز «واقْبَلْ مَعاذیری» اظهار می‌کند: گاهی کسی از شما غیبت کرده یا در عصبانیت حرفی می‌زند و عذرخواهی می‌کند؛ ما هم با این دعا به در خانه خدا می‌رویم و از او به خاطر کارهایی که انجام داده‌ایم عذرخواهی می‌کنیم. اگر کودکی از پدرش عذرخواهی کند، پدر منقلب می‌شود حالا که ما از خدا عذرخواهی کنیم، خدا بسیار بیشتر از والدین مهربان است و حتماً می‌بخشد.

وی با تاکید بر اینکه همیشه از خدا عذرخواهی کنید، در شرح بخش پایانی دعا می‌گوید: مهربانی خدا بسیار زیاد است. آدم هرگاه رو به خدا عذرخواهی می‌کند، خدا او را می‌پذیرد ولو اگر یک عمر نا اهل باشد. در گذشته جوان‌های منحرفی بودند که در ایام محرم، امام حسین (ع) از آنها دستگیری می‌کرد و در آخر محرم تمام گناهان خود را ترک می‌کردند. در شب‌های تاریک و در خلوت و تنهایی با خدا صحبت و از او عذرخواهی کنید. خدا دست شما را می‌گیرد و اصلاح می‌شوید.

معتکف و ایسنا

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2021-05-08 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :