دعاهاى روایت شده بسیار مجرب پس از نماز

تاریخ بروزرسانی : 2019-07-25 /
گردآوری :
دعاهای بعد از نماز

برای آشنایی با دعاهای بعد از نماز های یومیه که از بزرگان دین روایت شده است ، با ما همراه باشید.

در ادامه این مطلب دعاهای بعد از نماز های یومیه که خوب است خوانده شوند برای شما آورده شده است. دعاهای بعد از نماز های یومیه باعث سعادت و خوشبختی می شوند . خواندن دعا پس از نماز موجب گشایش کارها می شود. کمترین چیزى که از دعاهای بعد از نماز کفایت مى کند، این است که نمازگزار بگوید: خدایا ، من هر نیکى را که به آن آگاهى ، از تو مى خواهم و از هر بدى که به آن دانایى، به خودت پناه مى برم. برای خواندن دعاهای بعد از نماز با نیک صالحی همراه باشید.

آشنایی با دعاهای بعد از نماز

۱ ـ امام جواد علیه السّلام :

هرگاه پیامبر صلّى الله علیه و آله از نماز ش فارغ مى شد مى گفت: خدایا، آنچه را کرده و
مى کنم، نهان و آشکار کرده ام، اسراف بر خود را و آنچه را که تو بهتر از من مى
دانى، بر من بیامرز.

خدایا تو پیش از همه و پس از همه هستى، جز تو خدایى نیست .
به داناییت بر نهان و به تواناییت بر همه خلقت سوگند، تا آنگاه که زندگى را برایم بهتر مى دانى،
مرا زنده نگاه دار و آنگاه که مرگ را برایم بهتر مى دانى، مرا بمیران .
خدایا ، همانا من بیم از تو را در نهان و آشکار ، سخن حق را در خشم و خشنودى
و میانه روى را در تنگدستى و توانگرى، از تو مى خواهم.

نعمتى تمام ناشدنى و روشنى چشمى ناگسستنى را از تو مى خواهم .
خشنودى به حکم تو، مرگى مبارک پس از زندگى و زندگانى آرام پس از مرگ، لذت نگاه به تو و
شوق دیدارت و ملاقات تو بى رنجى گزنده و فتنه اى گمراه کننده را، از تو مى خواهم.
خدایا ، ما را به زینت ایمان، مزیّن کن و راهنما و رهیافته قرار ده.
خدایا ، ما را در میان آنان که ره نمودى، ره بنما .
خدایا ، همانا من اراده قوى بر یافتن راه راست و و پایدارى در کار و استوارى در راه حق
را از تو مى خواهم.

سپاسگزارى نعمتت را، سلامتى کامل و اداى حقت را مى خواهم.
اى پروردگار من ، دلى پیراسته و زبانى راستگو از تو مى خواهم.
از آنچه که مى دانى آمرزش مى طلبم و نیکوترین آنچه که مى دانى از تو مى خواهم و از
بدى آنچه مى دانى به تو پناه مى برم ، که تو مى دانى و ما نمى دانیم و تو
به نهان ها بسیار دانایى.

دعاهای بعد از نماز به روایت بزرگان دین

۲ ـ ابو ایّوب انصارى:

در پشت سر پیامبرتان صلّى الله علیه و آله نماز نگزاردم ، جز اینکه هرگاه
نمازش را به پایان مى برد ، مى شنیدم که مى گوید: خدایا همه خطاها و گناهانم را بیامرز، خدایا
نعمتت را بر من ارزانى دار، مرا زنده بدار و روزیم ده و به کارها و خویهاى شایسته رهنمونم کن
که جز تو به شایسته هاى آن دو (کارها و خویها) ره نمى نماید و جز تو از زشتهاى آن
دو ، باز نمى دارد.

دعاهای بعد از نمازدعاهای بعد از نماز های واجب

۳ ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ـ به علىّ علیه السّلام ـ :

هرگاه خواستى هر چه را مى شنوى و مى خوانى به یاد بسپارى، این دعا را در پى هر نمازبخوان : پاک و منزّه است آن که به مردمان مملکتش تجاوز نمى کند.
پاک و منزه است آن که ساکنان زمین را کیفرهاى گونه گون نمى دهد، پاک و منزه است آن مهربان
و بخششگر.
خدایا ، در دل من نور و بینش و فهم و دانایى قرار ده، که تو بر هر کار توانایى.

دعاهای بعد از نماز از امامان

۴ ـ اصبغ از امام علىّ علیه السّلام :

هر کس دوست دارد از دنیا برود در حالى که از گناهانش پاک شده آنگونه که زر ناب از تیرگیها
پاک مى گردد و هیچکس چیزى به ستم برده را از او مطالبه نکند، در پى هر یک از نمازهاى پنجگانه، تبار نامه خداوند ، قل هو الله احد ، را دوازده مرتبه بخواند .
سپس دستانش را بگشاید و بگوید: خدایا به نام پنهان ، پوشیده، پاک، پاکیزه و خجسته ات از تو مى
خواهم .

به نام بزرگ و چیرگى همیشگیت از تو مى خواهم .
اى بخشنده عطاها، اى آزاد کننده اسیران، اى رهایى دهنده مردم از آتش، بر محمّد و خاندان او درود فرست
، از آتش رهاییم ده، آسوده از دنیا ببر و به سلامت وارد بهشت گردان .
آغاز دعایم را رستگارى، میان آن را کامیابى و پایان آن را نیکویى قرار ده ، که تنها تو به
نهانها بسیار دانایى.
سپس فرمود: این از امور نهانى است که پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله به من آموخت و فرمان
داد آن را به حسن و حسین نیز بیاموزم.

۵ ـ امام صادق علیه السّلام :

پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله روزى به اصحابش فرمود: آیا اگر هر چه لباس وظرف دارید گردآورید وروى
هم بنهید، فکر مى کنید به آسمان برسد؟ گفتند: نه اى پیامبر خدا، فرمود: آیا شما را به چیزى راهنمایى
نکنم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ گفتند: چرا، اى پیامبر خدا.
فرمود: هر یک از شما که از نماز واجبش فارغ شد ، سى بار بگوید: «و خدا پاک و
منزّه است، سپاس براى خداست و جز خداوند، هیچ خدایى نیست و خدا بزرگتر است».
همانا ریشه این ها در زمین و شاخه آن ها در آسمان است.

آن ها خرابى، آتش، غرق شدن، در چاه افتادن، خوراک درنده شدن، مرگ بد و بلاى آسمانى را که در
آن روز بر بنده فرود مى آید ، دفع مى کنند و آن ها ماندگارند.

دعاهای بعد از نماز که بسیار مجرب هستند

۶ ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :

در پى هر نماز مى گویى: خدایا از نزد خود مرا ره بنما و از فضل و بخششت بر من
فرو ریز و از رحمتت بر من بگستر و از برکتهایت ، بر من فرو فرست.

۷ ـ امام علىّ علیه السّلام ـ از دعاى ایشان پس از نماز واجب ـ :

خدایا ، براى تو نماز گزاردم و حال آنکه مى دانى در نمازم، نقص و شتاب و فراموشى و غفلت
و کسالت و سستى و از یاد بردن و ریا و خودنمایى و شک و دورى و گمان و عُجب
و اندیشه کردن و فروگذاشتن از کمال واجبت ، مى باشد.

اى خداى من ، از تو مى خواهم بر پیامبر و خاندانش درود فرستى و نقص نمازم را به تمام
، و شتابم را در آن به تأمل و استوارى و فراموشى ام را به بیدارى و غفلتم را به
مواظبت و کسالتم را به نشاط و سستى ام را به پایدارى و از یاد بردنم را به یادداشتن و
دورى ام را به کشش و ارتباط و ریایم را به اخلاص و خودنمایى ام را به پوشاندن و شکّم
را به یقین و گمانم را به حجّت و اندیشه ام را به فروتنى و تحیّر و فروماندنم را به
فرمانبردارى ، تبدیل فرمایى .

همانا براى تو نماز گزاردم و به تو روى کردم و به تو ایمان آوردم و تو را قصد کردم.
پس در نماز و دعایم ، رحمت و برکت قرار ده که زشتیهایم را بپوشاند و جایگاهم را گرامى
دارد و رویم را سفید گرداند و عملم را پاکیزه کند و بار گناهم را سبک گرداند.
خدایا ، با آن، سنگینى ام را سبک گردان و آنچه را نزد توست بهتر از آنچه از من مى
بُرى ، قرار ده.سپاس خداوندى که واجبى را از من ادا کرد که از نمازهاى واجب و نوشته شده بر
مؤمنان بود .
اى خداوند، اى بخشنده ترین بخشندگان.

دعاهای بعد از نماز یومیه

۸ ـ هر کس مى خواهد پیمانه اش را تمام گیرند، پس در پى هر نماز بگوید: پاک ومنزّه است
پروردگارت، پروردگار عزّت، از آنچه مى گویند وسلام بر پیامبران و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.

۹ ـ امام باقر علیه السّلام :

کمترین چیزى که از دعا ، پس از (نماز) واجب کفایت مى کند
، این است که بگویى: خدایا ، همانا من هر نیکى را که به آن آگاهى دارى، از تو مى
خواهم و از هر بدى که به آن دانایى، به تو پناه مى برم.
خدایا، همانا من آسایش در همه کارهایم را از تو مى خواهم و از رسوایى دنیا و عذاب آخرت به
تو پناه مى برم[۲].

۱۰ ـ امام صادق علیه السّلام :

هر کس در پى نماز واجب بگوید: «خود و خانواده و فرزندانم و هر کس که نگهداریش با من است
را ، به خداى بزرگ و شکوهمند مى سپارم و به خدایى که همه چیز در برابر بزرگى اش وحشت
زده و ترسان و خوار است، خود و خانواده، دارایى، فرزندان و هر کس را که نگهداریش با من است
مى سپارم».
در میان بالى از بالهاى جبرییل در بر گرفته وخود و خانواده و داراییش حفظ مى شود.

۱۱ ـ دعایى است که در پى هر نماز خوانده مى شود،

پس اگر بیمارى و رنج و دردى
دارى ، هرگاه نمازت را به پایان بردى ، هفت بار با دست، سجده گاهت را مسح کن و این
دعا را بخوان و دستت را بر جاى درد بکش و بگو: «اى کسى که زمین را بر آب و
هوا را با آسمان نگه داشت و براى خود زیباترین نامها را انتخاب کرد، بر محمّد و خاندانش درود فرست
و براى من اینگونه و آنگونه کن و این و آن را روزیم ده و از فلان و بهمان سلامتى
ام بخش.

دعاهای بعد از نماز برای کامل شدن ایمان

۱۲ ـ خطاب به کسى که گفت: فدایت شوم، پیروان تو مى گویند: همانا ایمان دو گونه است: ماندگار و
نماندنى.
پس چیزى به من بیاموز که اگر آن را بگویم، ایمانم کامل شود

ـ فرمود : در پى هر
نماز واجب بگو: خشنودم به اینکه، خداوند، پروردگارم؛ محمّد، پیامبر؛ اسلام ، دین؛ قرآن، کتاب؛ کعبه ، قبله و
علىّ ولىّ وامامم باشد.
و به امامت حسن و حسین وامامان (صلوات الله علیهم) خشنودم .
پس آنان را نیز از من خشنود کن که تو بر هر کار توانایى.

دعاهای بعد از نمازدعاهای بعد از نماز های یومیه

۱۳ ـ علىّ بن مهزیار:

محمّد بن ابراهیم به ابوالحسن علیه السّلام نوشت: اى سرور من ، اگر صلاح مى بینى، دعایى به من
بیاموز که اگر در پى نمازهایم بخوانم خداوند براى من نیکى دنیا و آخرت را گرد آورد.
پس امام علیه السّلام نوشت: مى گویى: از بدى دنیا و آخرت و بدى همه دردها، به روى کریمانه ات
و عزت زوال ناپذیرت ، پناه مى برم .

خوب است بدانید: یکی از راه های اجابت دعاهای بعد از نماز

برای برآورد حاجت گریه کن، اگرچه به مقدار سر مگسی باشد!

از موارد دیگری که علامه مجلسی درباره ی پذیرش و استجابت دعا بیان می فرماید ابراز تضرع و زیادتِ مذلت و شکستگی در برابر خداوند است، چنان چه که از حضرت صادق (ع) نقل شده است که: «چون بدنت به لرزه افتاد و از چشمانت اشک جاری گردید، بسیار دعا کن، زیرا رحمت الهی متوجه تو گردیده و هنگام اجابت است.» و در حدیثی دیگر در اصول کافی جلد ۲،

از امام صادق (ع) نقل شده است که: «اگر از امری در ترس بودی یا در طلب حاجتی از خداوند بودی، پس اول خدا را به بزرگی و عظمت یاد کن، چنانچه شایسته خداوند است و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست و حاجت خود را بطلب و خود را به حالت گریه درآور و سعی کن گریه کنی، اگرچه به مقدار سر مگسی باشد. پدرم می فرمود: نزدیک ترین حالت بنده به خدا، هنگامی است که بنده در سجده باشد و چشمانش نیز گریان.»

خبرگزاری برنا

برچسب ها: