در تنگی وقت غسل کنیم یا تیمم؟

در تنگی وقت غسل کنیم یا تیمم؟دین و اندیشه

سوال: شخصی که می دانسته وظیفه اش در تنگی وقت نماز تیمم بوده، وضو یا غسل انجام داده، حکم وضو و غسل او چیست؟ امام خمینی(ره): اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، بنابر احتیاط واجب باطل است ولی اگر به عنوان طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و…) وضو گرفته یا […]

سوال: شخصی که می دانسته وظیفه اش در تنگی وقت نماز تیمم بوده، وضو یا غسل انجام داده، حکم وضو
و غسل او چیست؟ امام خمینی(ره): اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، بنابر احتیاط واجب باطل است
ولی اگر به عنوان طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و…
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(تحریر الوسیله، ۱۴۰۸ هـ ق، ج۱، ص ۱۰۵، م ۱۷) (وسیله النجاه، ۱۳۸۰ ، ص ۹۶، م ۱۷، پاورقی ۳)
آیه الله اراکی(ره): اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا
غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و …
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(العروه الوثقی، ۱۴۲۵ هـ ق، ج۱، ص ۳۵۷، م ۲۹) آیه الله بهجت(ره): اگر برای نماز واجب وضو یا غسل
انجام داده، باطل است ولی اگر به عنوان طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و …
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(وسیله النجاه ۱۳۸۱، ج۱، ص ۱۳۵، م (۴۸۱) ۱۷ ) (جامع المسائل، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۲۱۳، پاراگراف آخر) آیه الله
تبریزی(ره): اگر به نیت وضو و غسلی که به عهده دارد با قطع نظر از نماز، وضو وغسل انجام دهد
صحیح است و همچنین در صورت که تشریع محرّم نباشد وضو و غسلش صحیح است.
(تشریع محرّم: یعنی خیال کند در ضیق وقت می تواند وضو و غسل انجام دهد).
(منهاج الصالحین، ۱۴۲۶هـ ق، ج۱، ص۱۰۲، م ۳۵۵) (استفتائات جدید، ۱۳۸۳، ج۱، ص ۶۱س ۲۷۵) آیه الله خوئی(ره): اگر برای
نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن
و …
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(العروه الوثقی مع تعلیقه، ۱۴۲۵ هـ ق، ج۱، ص ۳۲۴، م ۲۹) (منهاج الصالحین (العبادات)، ۱۴۱۰ هـ ق، ج۱، ص
۹۸، م ۳۵۵) آیه الله سیستانی(دام ظلّه): در صورتی که قصد تشریع که منافات با قصد قربت دارد، نداشته باشد
صحیح است.
(قصد تشریع یعنی: خیال کند در ضیق وقت می تواند وضو و غسل انجام دهد). (العروه الوثقی مع تعلیقه، ۱۴۲۵هـ
ق، ج۱، ص ۳۸۵، م ۲۹ پاورقی ۱۲۸۶) آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): اگر برای نماز وضو و غسل انجام
داده، باطل است ولی اگر برای طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و…
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(هدایه العباد، ۱۴۱۶ هـ ق، ج ۱، ص ۸۴، م ۴۸۹) آیه الله فاضل لنکرانی(ره): وضو و غسل او صحیح
است.
(العروه الوثقی مع تعلیقات، ۱۳۸۰، ج۱، ص ۳۳۷، م ۲۹، پاورقی ۲) (الاحکام الواضحه، ۱۳۸۰ ص ۸۵، م ۳۶۵) آیه
الله گلپایگانی(ره): اگر برای نماز وضو و غسل انجام داده، باطل است ولی اگر برای طهارت یا غایات دیگر (مثل
مسّ قرآن و …
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(هدایه العباد، ۱۴۱۳ هـ ق، ج۱، ص ۹۹، م ۴۸۹) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): اگر برای نماز واجب وضو
یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و…
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(العروه الوثقی مع تعلیقات ۱۳۸۶، ج۱، ص ۳۸۸، م ۲۹) آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه): اگر برای نماز واجب وضو
یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و …
) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.
(التعلیقات علی کتاب العروه الوثقی، ص ۵۲) آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه): اگر به نیّت وضو و غسلی که به
عهده دارد، با قطع نظر از نماز، وضو و غسل انجام دهد صحیح است و همچنین اگر قصد تشریع محرّم
نداشته باشد(تشریع محرّم: یعنی خیال کند در ضیق وقت می‌تواند وضو و غسل انجام دهد) و وجه تقیید هم نباشد.(وجه
تقیید یعنی: وضو و غسل را مقید به همین نماز در ضیق وقت نکند). (منهاج الصالحین، ۱۳۸۶، ج ۲، ص
۱۱۱، م ۳۵۵ و استفتاء شفاهی از دفتر معظم له ) منبع : تبیان
همچنین بخوانید :  چه دعاهایی هنگام غسل‌های واجب و مستحب سفارش شده است؟
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو