درمان غفلت زدگی ها

درمان غفلت زدگی ها دین و اندیشه

درمان غفلت زدگی ها از نگاه امام علی (ع)چیست؟

درمان غفلت زدگی ها

درمان غفلت زدگی ها از نگاه امام علی (ع)چیست؟

درمان غفلت زدگی ها

درمان غفلت زدگی ها

وقتی امام علی (ع)در سال ۳۶
هجری قمری مردم را برای نبرد با غافلان در جنگ جمل آمده می کرد، این خطبه را ایراد فرمود.
امام علی (ع)در بخشی از خطبه ۱۵۳ کتاب شریف نهج البلاغه زمانی که مردم را برای نبرد با کسانی
که از راه اسلام غافل شده بودند و جنگ جمل را پی ریزی کردند می فرماید: هرکس باید از کار
خود بهره گیرد و انسان بینا کسی است که به درستی شنید و اندیشه کرد؛ پس به درستی نگریست و
آگاه شد و از عبرت های پند گرفت.سپس راه روشنی را پیمود و از افتادن در پرتگاه ها و گم
شدن در کوره راه ها دوری کرد و کوشید تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای
اعتراض باقی نگذارد که در حق سختگیری کند یا در سخن حق تحریف روا دارد یا در گفتن سخن راست
بترسد.

غفلت زدگی ها

سپس امام در در گفتاری هشدارگونه می فرماید:پس بهوش باش ای شنونده و از خواب غفلت بیدار شو و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان پیامبر(ص) بر تو رسیده است،اندیشه کن که
ناچار به انجام آن می باشی و راه فراری وجود ندارد.با کسی که رهنمود های پیامبر(ص) را به کار نمی
بندد و به جانب دیگری تمایل دارد، مخالفت کن و او را با آنچه برای خود پسندیده رها کن.فخر فروشی
را واگذار و از مرکب تکبر فرود آی.
سپس امام علی (ع)در ادامه می فرماید:به یاد قبر باش که گذرگاه تو به سوی عالم آخرت است.
همانگونه که به دیگران پاداش دادی به تو پاداش می دهند و آنگونه که کاشتی درو خواهی کرد.
آنچه امروز پیش می فرستی،فردا برآن وارد می شوی.پس برای خود در سرای آخرت جایی آماده کن و چیزی پیش
فرست ای شنونده هشدار هشدار ای غفلت زده بکوش بکوش.
هیچ کس جز خدای آگاه تو را با خبر نمی سازد.
باشگاه خبرنگاران جوان

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :