دانشجویان و کارمندان مسافر بخوانند!

دانشجویان و کارمندان مسافر بخوانند!دین و اندیشه

سۆال: دانشجو و کارمندی که محل درس یا کارش در غیر وطن است، خوابگاه ندارد و فاصله ی محل درس یا کار تا وطن او کمتر از مسافت شرعی است در صورتی که هر روز به محل درس یا کار برود و برگردد، تکلیف نماز و روزه ی او چیست؟ امام خمینی(ره): نماز تمام و […]

سۆال: دانشجو و کارمندی که محل درس یا کارش در غیر وطن است، خوابگاه ندارد و فاصله ی محل درس
یا کار تا وطن او کمتر از مسافت شرعی است در صورتی که هر روز به محل درس یا کار
برود و برگردد، تکلیف نماز و روزه ی او چیست؟ امام خمینی(ره): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص ۱۷۳، شرط اول، م ۱۲۷۴) آیه الله اراکی(ره): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص۲۳۴ ، م ۱۲۷۰) آیه الله بهجت(ره): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص۲۰۴ ، شرط اول) آیه الله تبریزی(ره): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص ۲۱۴، شرط اول) آیه الله خامنه ای(ره): نماز تمام و روزه صحیح است.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات) سایر دانشجویان و دانش آموزان حکم مسافر را دارند.
(اجوبه الاستفتائات، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹ و ۱۳۰، با استفاده از سی ۶۴۵) آیه الله خوئی(ره): نماز تمام و روزه صحیح
است.
(توضیح المسائل، ص ۲۱۸، شرط اول) آیه الله سیستانی(دام ظلّه): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص ۲۵۹، شرط اول) آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ج ۱، ص ۳۰۳، شرط اول) آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ۱۳۸۵، ص۲۵۷، شرط اول ) آیه الله فاضل لنکرانی(ره): نمازش تمام است و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص۲۱۴ ، شرط اول، ) (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات) آیه الله گلپایگانی(ره):
نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص ۲۲۳، شرط اول) آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه): نماز و روزه در محل کار نیز
تمام است.
(با استفاده از توضیح المسائل، ص ۲۱۱، شرط اول،) (استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات) آیه الله نوری همدانی(دام
ظلّه): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص۲۵۶ ، شرط اول، هزار و یک مسأله، (مجموعه استفتائات)، ج ۲، ص ۷۱، س ۲۳۰) آیه الله
وحید خراسانی(دام ظلّه): نماز تمام و روزه صحیح است.
(توضیح المسائل، ص۴۳۵ ، شرط اول) منبع :تبیان
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو