داشتن فرزند صالح با رعایت این اصول

داشتن فرزند صالح با رعایت این اصول دین و اندیشه

لقمه حرام بر روح و روان انسان تاثیر میگذارد چه رسد به فرزند که از همان ابتدا در درون شکم مادر از وجود مادر تغذیه می کند.

برخی می گویند تربیت فرزند چه ارتباطی با خوراک او دارد ولی دین اسلام کاملا واضح و روشن تاثیر مال و لقمه حرام را بر تربیت فرزندان توضیح داده است. برای داشتن فرزند صالح به مالی که وارد منزل می شود باید خیلی توجه داشت که یکی از مهمترین عوامل تربیت فرزند صالح اجتناب کردن از روزی حرام است

داشتن فرزند صالح

برای تربیت صحیح و درست، اصولی وجود دارد که مهم ترین آن ها “لقمه حلال” است. لقمه حرام آثار شوم فراوانی در زندگی انسان دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

مهم ترین عامل تربیت فرزندان و داشتن فرزند صالح پرهیز از ارتزاق حرام است. تمامی مباحث تربیتی یک طرف و لقمه حلال هم یک طرف!

با وجود درآمد نامشروع و حرام تمامی تلاش های تربیتی بی نتیجه است.کسب حرام باعث می شود که فرزندان آدمی ناصالح باشند.

داشتن فرزند صالح

تاثیر لقمه حرام بر داشتن فرزند صالح

لقمه حرام

لقمه حرام باعث می شود که انسان حق را نپذیرد وبه باطل گرایش داشته باشد.

لقمه حرام، صیرت را از انسان می گیرد. لقمه حرام نه تنها باعث نمی شود که روزی انسان زیاد شود بلکه روزی انسان را کم می کند و برکت از رزق و زندگی برداشته می شود.

بیشتر بخوانید : اصحاب آخرالزمانی پیامبر(ص)/ مؤمنانی که یک آه آنان موجب گریه ملائکه می شود

تربیت قبل از تولد

مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است .وى درتربیت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به

حرام و حلال دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشد کند. مـحمدباقر،

فرزند ملامحمدتقى، کمى بازیگوش بود. شبى پدر براى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت. آن کـودک

نـیـز همراه پدر بود. محمد باقر در حیاط مسجد ماند و به بازیگوشى پرداخت.
وى مَشک پر از آبى را که درگوشه حیاط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌کرد
و آب آن را بـه زمـین ریخت. با تمام شدن نماز، وقتى پدر ازمسجد بیرون آمد،
با دیدن این صحنه، ناراحت شد. دست فرزند را گرفت و به سوى منزل رهسپار شد. رو به
همسرش کرد و گفت: مى دانید که مـن در تربیت فرزندم دقت بسیار داشته ام.

تاثیر لقمه حرام

دلی که از لقمه ‌حرام روئیده باشد، کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا و نطفه ای
که از مال حرام هم رسیده باشد (به مرتبه ‌رفیع انس باپروردگار چکار)
چگونه پرتو عالم نور بدلی تابد که غذای حرام آن را تاریک کرده و کی پاکیزگی و صفا برای
نفسی حاصل می شود که کثافات مال شبهه ناک آن را آلوده و چرک آلود نموده باشد. امروز عملى از او دیدم که
مرا به فکر وا داشت. با این که در مورد غذایش دقت کرده ام که از راه حلال به دست بیاید،
نمى دانم به چه دلیل دست به این عمل زشت زده است. حال بگو چه کرده اى
که فرزندمان چنین کارى را مرتکب شده است ؟ زن کمى فکر کرد و عاقبت گفت:
راستش هنگامى که محمد باقر را در رحم داشتم، یک بار وقتى به خانه همسایه

رفتم، درخت انارى که در خانه شان بود، توجه مرا جلب کرد. سوزنى را
در یکى از انارها فرو بردم و مقدارى از آب آن را چشیدم. ملامحمدتقى مجلسى
با شنیدن سخن همسرش آهى کشید و به راز مطلب پى برد.

جزئیات بیشتر درباره صفات فرزند صالح از دیدگاه قرآن و دین

داشتن فرزند صالح

داشتن فرزند صالح و دین دار

به طور کلی بنده صالح کسی است که در انجام وظایف الهی و عمل به واجبات و ترک محرمات کوشا باشد وروشن است که این صفت در افراد مختلف درجات متفاوتی دارد . اگر این صفت در مورد فرزند به کار رود منظور فرزندی است که علاوه بر اقدام به وظایفی که در برابر خدا و خلق خدا و رعایت حقوق الهی و حقوق مردم دارد به خصوص نسبت به وظایف و مسئولیتی که در برابر پدر و مادرش دارد کوشا باشد و در احترام و ادب و تواضع در مورد آنها کوتاهی و قصوری نداشته باشد .

فرزند صالح کسی است که مطیع پروردگار و عامل به دستورات او و خاکسار و فروتن در برابر والدین و خدمتگزار و خادم آنها باشد و رضایت و خشنودی آن دو را که جلب کننده رضا و خشنودی خداوند است به دست آورد . با این بیان روشن شد که صالح بودن فرزند امری روشن و واضح است و صفات فرزند صالح نیز با توجه به ملاک ها ئی که در قرآن و رویات در مورد انسان صالح بیان شده امر مبهم و نا آشنا ئی نمی باشد و همه کم وبیش با آن آشنا می باشند و صالح بودن فرزند را تشخیص می دهند . آن چه در این میان دارای اهمیت است آثار و برکاتی است که صالح بودن فرزند برای خودش و پدر و مادرش در دنیا و آخرت به دنبال دارد و به این مطلب در روایات عنایت خاصی شده است .

فرزند صالح میراث خداوند از بنده

در روایتی آمده است : روز ی حضرت عیسی –ع- از کنار قبری می گذشت و صاحب آن را در حال عذاب دید . سال آینده که از کنار همان قبر گذشت متوجه شد که عذاب از ان فرد بر داشته شده است . علت این امر را از خداوند پرسید . خداوند به او چنین وحی کرد : ای روح الله ، این فرد فرزند کوچکی داشت که به سن رشد و بلوغ رسید و جاده ی خرابی را تعمیر ومرمت نمود و یتیمی را پناه داد ، من هم به پاداش این عمل خیر فرزندش پدر ش را آمرزیدم ( و عذاب را از او بر داشتم )

در حدیث دیگری آمده است : میراث خداوند از بنده ی مومنش فرزند صالحی است که برای او طلب مغفرت نماید .

امیر المومنین در روایتی می فرماید : من از خداوند فرزندانی زیبا صورت و زیبا قامت د ر خواست نکردم بلکه اولادی مطیع خدا و اهل ترس از او طلب کردم تا وقتی که آنها را در حال اطاعت از خداوند ببینم چشمم روشن شود . { همان ، ح ۲۲۳۴۰} ؛ یعنی فرزند صالح مایه ی چشم روشنی والدینش می باشد .

افکار نیوز و پرسش کده

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2018-04-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :