خدایا ؛ چشمِ امید به تو بسته ام …

خدایا ؛ چشمِ امید به تو بسته ام …دین و اندیشه

الهی…سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم ،و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب می کند ؛ آن سه خصلت عبارتند از :فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام ،و کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی من بدان شتافته ام ،و نعمتی است […]

خدایا ؛ چشمِ امید به تو بسته ام ...

الهی…
سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم ،و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب
می کند ؛

آن سه خصلت عبارتند از :فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام ،و
کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی من بدان شتافته ام ،و نعمتی است که عطا فرموده ای ولی
من در شکرگزاریش کوتاهی نموده ام…

و اما تنها مساله ای که مرا به سویت می خواند :تفضل و مهربانی تو به کسی است که به
آستانت روی آورده ،و چشمِ امید به تو بسته است …

همه ی لطف و احسانت از روی تفضل ،و همه ی نعمتهایت بی سبب و بدونِ زمینه ی استحقاق است…

منبع:ar-jostejooye-khoda

تاریخ بروزرسانی : 2013-12-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد