ختم مجرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت های مهم

ختم مجرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت های مهمدین و اندیشه

در کتاب منتخب التواریخ آمده است: نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد می شود ۱۳۳ و آنکه می گویند: یکی از ختم های تجربه شده این است که ۱۳۳ مرتبه این عبارت را بخوانند حاجتشان روا خواهد شد: یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین […]


در کتاب منتخب التواریخ آمده است:

نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد می شود
۱۳۳

و آنکه می گویند:

یکی از ختم های تجربه شده این است که ۱۳۳ مرتبه این عبارت
را بخوانند حاجتشان روا خواهد شد:

یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام

متن زندگی

همچنین بخوانید :  ختم صلوات چیست و اصل برگزاری آن چگونه است؟
تاریخ بروزرسانی : 2014-03-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو