حکم مسافرت برای فرار از روزه

حکم مسافرت برای فرار از روزه دین و اندیشه

در این مطلب به موضوع حکم سفر برای فرار از روزه پرداخته ایم.

در ماه رمضان برخی از افراد به دلایل مختلفی نمی توانند روزه بگیرند و به این دلیل به سفر می روند بد نیست در ادامه همراه با نیک صالحی شوید تا درباره حکم سفر برای فرار از روزه پرداخته ایم.

حکم سفر برای فرار از روزه

کسى که در ماه رمضان مسافرت مى‌‌کند در هر موردى که نماز را باید شکسته بخواند نباید روزه بگیرد.
و در هر مورد که باید نماز را چهار رکعتى (تمام) بخواند، مانند مسافرى که ده روز در یک محل
قصد ماندن مى‌‌کند یا اینکه مسافرت شغل اوست، واجب است روزه را نیز به جا بیاورد.

مسافرت در ماه رمضان هر چند براى فرار از روزه باشد جایز است.
البته بهتر است به سفر نرود مگر این‌که سفر براى کار نیکو یا لازمى‌ باشد.

سفر براى فرار از روزه

سوال: آیا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جایز است؟

جواب: مسافرت در
ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو این‌که براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

سوال: کسى که در ماه رمضان مسافرت کرده، آیا علاوه بر قضا، باید کفّاره هم بدهد؟

جواب: خیر، تنها قضاى
روزه‌ها واجب است و کفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى روزه‌ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به
جهت تأخیر، باید براى هر روز یک مدّ طعام کفّاره بدهد.

روزه قضا و سفر در تنگى وقت

سوال: شخصى که روزه‌ى معینى بر عهده‌ى او می‌باشد و یا اینکه چند روز قضا دارد و وقت آن ضیق
شده است، مى‌‌‌تواند به سفر برود؟ و اگر در سفر است، آیا لازم است قبل از ماه رمضان از سفر
مراجعت کند و روزه‌هایش را بگیرد؟

جواب: رفتن به سفر براى او اشکال ندارد و اگر در سفر است لازم
نیست مراجعت کند که آن روز یا چند روز را روزه بگیرد؛ چون کسى که در سفر است، روزه از
او برداشته شده است همانند ماه مبارک، و تفاوتى هم بین اقسام روزه نیست.

روزه قضا در سفر

سوال: آیا گرفتن روزه‌هاى قضا، در سفر صحیح است؟

جواب: خیر، جایز نیست.

روزه مستحبى براى مسافر

سوال: آیا مسافر مى‌‏تواند روزه مستحبى بگیرد؟

جواب: خیر، گرفتن روزه مستحبى در سفر جایز نیست؛ مگر در مدینه طیبه
که براى بر آورده شدن حاجت، مى‌‏تواند سه روز، روزه مستحبى بگیرد و احتیاط آن است که روز چهار شنبه،
پنج شنبه و جمعه را اختیار کند.

روزه طلاب در سفرهاى تبلیغى

سوال: اگر یکى از طلاب علوم دینى قصد داشته باشد تبلیغ را شغل خود قرار دهد، آیا با این فرض
مى‌‏تواند در سفر نماز خود را تمام بخواند و روزه هم بگیرد؟ اگر شخصى براى کارى غیر از تبلیغ و
ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر مسافرت نماید، نماز و روزه‌‏اش چه حکمى‌ دارد؟

حکم سفر برای فرار از روزه

سفر

جواب: اگر عرفاً
تبلیغ و ارشاد یا امر به معروف و نهى از منکر شغل و کار او محسوب شود، در سفر براى
انجام آن کارها حکم مسافرى را دارد که به‌خاطر شغل و کارش سفر مى‌‏کند، و اگر زمانى براى کارى غیر
از ارشاد و تبلیغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند سایر مسافران نمازش شکسته است و روزه او صحیح نیست.

بد نیست درباره حکم روزه در سفر را بدانید

آیت‌الله مکارم شیرازی

مسأله ۴۳۹ـ مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى
را در سفر، دو رکعت بخواند، نمى تواند در آن سفر روزه بگیرد;
ولى باید قضاى آن را بجا آورد، و مسافرى که نمازش را تمام
مى خواند; مثل کسى که شغل او سفر است، باید در سفر روزه بگیرد.

مسأله ۴۴۰ـ اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند،
باید روزه خود را تمام کند و صحیح است.

مسأله ۴۴۱ـ اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند،
وقتى به «حدّ ترخّص» برسد; یعنى به جایى برسد که صداى
اذان شهر را نشنود و اهل آنجا او را نبینند، باید روزه خود را رها کند و اگر
پیش از آن روزه را باطل کند، علاوه بر قضا، بنابراحتیاط واجب، کفّاره هم دارد.

مسأله ۴۴۲ـ مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولى اگر براى
فرار از روزه باشد مکروه است.

مسأله ۴۴۳ـ اگر مسافر، پیش از ظهر به وطنش برسد،
یا به جایى برسد که مى خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه
تا آن وقت، کارى که روزه را باطل مى کند انجام
نداده است، باید آن روز را روزه بگیرد
و اگر انجام داده، باید بعداً قضاى آن را بجا آورد.

مسأله ۴۴۴ـ اگر مسافر بعد از ظهر
به وطنش یا به جایى که
مى خواهد ده روز در آن جا بماند برسد، نباید
آن روز را روزه بگیرد، و بعداً قضاى آن را بجا مى آورد.

فرهنگ نیوز -تسنیم نیوز

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2021-10-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :