جمع آوری مالیات و دستور حضرت علی به مسئولان درباره آن

جمع آوری مالیات و دستور حضرت علی به مسئولان درباره آن دین و اندیشه

دستور امام علی (ع)به ماموران جمع آوری مالیات چه بود؟

جمع آوری مالیات

دستور امام علی (ع)به ماموران جمع آوری مالیات چه بود؟ در سال ۳۶ هجری و در ابتدای حکومت
امام علی (ع)، ایشان دستوراتی مهم به ماموران حکومتی دادند.
امیرالمومنین علی(ع)در نامه ۲۵ کتاب شریف نهج البلاغه دستورالعملی به ماموران جمع آوری مالیات دادند تا معلوم شو امام
عدالت خواه شیعیان ارکان حق را برپا می داشت و فرمان به عدل صادر می کرد.ایشان در این نامه می
فرماید: در حرکت آیید ، با پرهیزگارى و ترس از خداوندى که یگانه است و او را شریکى نیست.
زنهار ، مسلمانى را مترسانید و اگر خود نخواهد به سراغش مروید و بیش از آنچه حق خداوند است ،
از او مستانید.
چون به قبیله اى رسیدید بر سر آب آنها فرود آیید و به خانه هایشان داخل مشوید .
آنگاه با آرامش و وقار به سوى ایشان روید تا به میانشان برسید .
سپس امام ادامه می دهد: سلامشان کنید و تحیّت گویید و در سلام و تحیّت امساک منمایید.
سپس ، بگوى که اى بندگان خدا ، ولىّ خدا و خلیفه او ما را به نزد شما فرستاده تا
سهمى را که خدا در اموالتان دارد بستانیم .

همچنین بخوانید :  دیدار جبرئیل و حضرت علی(ع) پیش از خلقت زمین

جمع آوری مالیات

آیا خدا را در اموالتان سهمى هست ، که آن را به ولىّ خدا بپردازید ؟

امام ادامه می دهد: اگر کسى گفت : نه ، به سراغش مروید و اگر کسى گفت :
آرى ، بى آنکه او را بترسانید یا تهدیدش کنید ، یا بر او سخت گیرید ، یا به دشواریش
افکنید ، به همراهش بروید و آنچه از زر و سیم دهد ، بستانید و اگر او را گاو و
گوسفند و شتر باشد ، جز به اجازه صاحبانش به میان رمه مروید ، زیرا بیشتر آنها از آن اوست
و چون به رمه چارپایان رسیدید ، مانند کسى مباشید که خود را بر صاحب آنها مسلط مى شمارد یا
مى خواهد بر او سخت گیرد .
چارپایى را رم مدهید و مترسان یدو صاحبش را در گرفتن آن مرنجانید .

همچنین بخوانید :  چاهی که حضرت علی (ع) وقف حاجیان کرد
دستور امام علی (ع)به ماموران جمع آوری مالیات چه بود؟

امام علی(ع)در ادامه می افزاید:پس مال را هر چه هست به دو بخش کنید و صاحب مال را به
گزینش یکى از آن دو بخش مخیّر گردانید و در آنچه براى خود برمى گزیند ، متعرضش مشوید .
سپس ، باقى را باز به دو بخش کن و باز او را در گرفتن یکى از آن دو بخش
مخیر نمایید و در آنچه براى خود برمی گزیند،سرزنش منمایید .
پیوسته چنین کنید تا آن قسمت ، که حق خداوند در آن است ، بر جاى ماند .
پس سهم خدا را از او بستانید و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آنگونه قسمت کردن را بر
هم زند ، از او بپذیرید و بار دیگر دو قسمت را یکى کن و باز قسمت از سر گیر
.
تا سهم خدا را از مال او معین کنى و بستانى .
و ستور پیر و سالخورده و پاى و پشت شکسته و بیمار و لاغر و معیوب را مگیرید .
امام همچنین به بحث امانتداری اموال مومنان بسیار حساس است و می فرماید: چون مال مسلمانان را مى
فرستید ، آن را به کسى بسپارید که به دیندارى او مطمئن باشید تا آن را به ولىّ امر مسلمانان
برساند و او میان مسلمانان قسمت نماید و به نگهدارى آنها مگمارید ، مگر مردى نیکخواه و مهربان و امین
را که نیکو نگهبانى کند.
باشگاه خبرنگاران جوان

همچنین بخوانید :  دنیا پرستی در کلام حضرت علی (ع) ، نارفیقی به نام دنیا
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-05 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :