نحوه محاسبه جفت بودن یا نبودن ستاره بختتان با فرد مورد علاقه تان

نحوه محاسبه جفت بودن یا نبودن ستاره بختتان با فرد مورد علاقه تان دین و اندیشه

نحوه حساب کردن جفت بودن ستاره بخت و اینکه آیا دو نفر در ازدواج ستاره شان با هم هماهنگ و جفت است را در ادامه می خوانید.

ازدواج یکی از سنت های پیامبر اعظم در دین مبین اسلام می باشد. برای جور شدن جریان خواستگاری در بین زوج های جوان دعا‌ ها و اعمال مجرب متعدد و بسیاری در منابع دینی و کلمات بزرگان ذکر شده است که با توصل به آن ها می توان به نتایج خوبی رسید. در این میان راهی هم برای محاسبه جفت بودن ستاره بخت با فرد مورد علاقه وجود دارد. در این روش با استفاده از حروف ابجد اسم هر دو طرف و مادر هایشان جفت بودن ستاره بخت آن ها محاسبه می شود. برای خواندن نحوه محاسبه جفت بودن یا نبودن ستاره بختتان با فرد مورد علاقه تان با نیک صالحی همراه باشید.

نحوه محاسبه جفت بودن ستاره بخت

حساب کردن طالع شخص و اینکه آیا دو نفر ستاره شان با هم هماهنگ و جفت است و ازدواج آنها
با یکدیگر مشکلی ندارد و ان شاء الله تا به آخر با هم زندگی خواهند نمود و یا اینکه برعکس،
ستاره و طالعشان با هم جفت نیست و زندگی و ازدواج آنها با هم به احتمال زیاد با موانع و
مشکلات و قهر و آشتی پی درپی و بی مورد همراه خواهد بود را میتوان به شرح زیر توضیح داد.

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای محمد, زاده ی مریم با خانم فاطمه , زاده ی بتول می
تواند ازدواج بکند یا نه ؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی می کنند یا نه ؟

اول
نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر یا جمل در آورده و بعد جدا ،جدا حساب
کرده و بعد تقسیم بر( ۵ )می کنیم و این تقسیم کردن را تا زمانیکه باقیمانده ی تقسیم, تک رقمی
شود ادامه میدهیم.

جفت بودن ستاره بخت

جفت بودن ستاره بخت در ازدواج

لطفآ به موارد زیر توجه کامل بفر مایید:

اول آقای : (م ح م د ) زاده (م ر ی
م ) دوم خانوم : (ف ا ط م ه ) زاده ( ب ت و ل ) اول آقای
: (۴۰ ۸ ۴۰ ۴ ) زاده (۴۰ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰ ) دوم خانوم : (۸۰ ۱
۹ ۴۰ ۵ ) زاده (۲ ۴۰۰ ۶ ۳۰ )

جمع عدد محمد ۹۲ جمع عدد مریم ۲۹۰ و
جمع خانم فاطمه ۱۳۵ جمع عدد بتول ۴۳۸ ۹۹۵=۳۸۲ ۵۷۳ مجموع چهار اسم بالا برابر است با ۹۵۵ ،اکنون ۹۵۵
را تقسیم بر ۵ می کنیم.

نحوه محاسبه جفت بودن ستاره بخت با فرد مورد علاقه تان

اگر با قیمانده تقسیم بالا ۱ یا ۳ یا ۵ شود:

ستاره این دو نفر با هم جفت است
به هم می رسند و موفق به ازدواج می شوند و تا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده تقسیم ۲ یا ۴ گردد:

این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی
کنند.

اگر  باقیمانده صفر گردد:

معلوم می شود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشد و ستاره آنها به طور قطعی
جفت نمی باشد و تا آخر زندگی خانواده طرفین همیشه باهم به طور قهر می باشند.

خوب است بدانید : محاسبه جفت بودن ستاره بخت با حروف ابجد

حروف ابجد کبیر

الف :۱ ــــــــــــ ک :۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰

ب :۲ ـــــــــــــــ ل :۳۰ ـــــــــــــ ش :۳۰۰

ج :۳ ـــــــــــــــ م :۴۰ ـــــــــــــــ ت :۴۰۰

د :۴ ـــــــــــــــ ن :۵۰ ـــــــــــــــ ث :۵۰۰

ه :۵ ــــــــــــــ س :۶۰ ـــــــــــــ خ :۶۰۰

و :۶ ـــــــــــــــ ع :۷۰ ــــــــــــــ ذ :۷۰۰

ز :۷ ـــــــــــــــ ف :۸۰ ـــــــــــــ ض :۸۰۰

ح :۸ ــــــــــــــ ص :۹۰ ــــــــــــ ظ :۹۰۰

ط :۹ ــــــــــــــ ق :۱۰۰ ـــــــــــ غ :۱۰۰۰

ی :۱۰ ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [ محمد ] : [ (م = ۴۰) (ح = ۸) ( م = ۴۰) (د = ۴) ] = ۹۲

زاده [ مریم ] : [ ( م = ۴۰ ) (ر = ۲۰۰) ( ی = ۱۰) (م = ۴۰) ] = ۲۹۰

با خانوم [ فاطمه ] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱) (ط = ۹) (م = ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵

زاده [ بتول ] : [(ب = ۲) (ت = ۴۰۰) (و = ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

مجموع چهار اسم بالا برابر است با : ۹۵۵

ملکوتی ها و باشگاه خبرنگاران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :