تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟

تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟ دین و اندیشه

تیمم عروس خانم در شب عروسی اش از جمله مسائلی است که همیشه جای سوال دارد.

تیمم عروس خانم در شب عروسی

تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟ تیمم عروس خانم در شب عروسی اش از جمله مسائلی است
که همیشه جای سوال دارد.
مراجع تقلید تیمم کردن به جای وضو را در این شرایط جایز نمی دانند.

تیمم عروس خانم در شب عروسی

طبق نظر مراجع عظام تقلید، وجود آرایش در روز عروسی نمی تواند عذر برای ترک وضو یا
غسل و انجام تیمم به جای آن باشد.
عروس خانم در روز عروسی از صبح به آرایشگاه می رود و تا آخر شب نیز باید آرایش بر روی
صورتش باشد، در این مدت طولانی معمولاً نگه داشتن وضو مشکل است؛

آیا تیمم عروس خانم در این شرایط به جای وضو صحیح است؟

آیا می تواند نماز را آنقدر
به تاخیر بیاندازد که دیگر فرصت وضو نباشد و تیمم کند؟ طبق نظر مراجع عظام تقلید، این موارد نمی تواند
عذر برای ترک وضو یا غسل و انجام تیمم به جای آن باشد و خانم هایى که براى مجلس عروسى و
مانند آن آرایش مى کنند در هنگام وضو باید موانع وضو را برطرف کنند و وضو بگیرند.
در این گونه موارد، معمولاً بانوان متدیّن طوری برنامه ریزی می کنند و زمان را به شکلی با آرایشگر هماهنگ
می کند تا در انجام واجبات دینی خویش کوتاهی نکنند.
با توجه به این که به طور عادی، زمان این عمل از پنج یا شش ساعت تجاوز نمی کند، عروس
می تواند در هنگام ظهر در آرایشگاه، وضو گرفته و نماز بخواند، سپس مشغول آرایش شود و در فاصله مدتی
که به نماز مغرب مانده از باطل شدن وضو جلوگیری کند و همزمان با اذان مغرب، نماز خویش را بخواند.
روشن است که اجرای این امر ممکن خواهد بود.

تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد

البته باید توجه داشت که، این آرایش برای نماز صبح فردا باید پاک شود و موانع رسیدن آب
به اعضای وضو برطرف گردد.

تیمم عروس خانم در شب عروسی

نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد تیمم عروس حانم

چنانچه عروس خانم آرایش زیاد و غلیظ داشته باشد و امکان پاک کردن آرایش مذکور نباشد، در صورت امکان بر
سنگ صاف تیمم کند اگر نمی تواند همان گونه نماز بخواند و بعدا اعاده کند.
البته این مربوط به جایی است که واقعا نتواند آرایش را پاک کند، مثلا فرصت لازم را نداشته باشد، اما
اگر بتواند پاک کند و این کار را برای نماز نکند گناه کرده است.
تیمم چیست؟ تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که
به جای وضو و یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

در هفت مورد باید به جای وضو و یا غسل تیمم کرد

پیدا نکردن آب مشقت بیش از حد ترس از ضرر نیاز به آب برای حفظ جان نیاز به آب برای
تطهیر نداشتن آب مباح نداشتن وقت برای وضو یا غسل

تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟

تیمم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند
و همچنین به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آهک پاک قبل از پخته شدن، صحیح است.
ستاره

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :