تاثیر مداومت در ذکر یونسیه

تاثیر مداومت در ذکر یونسیه دین و اندیشه

ذکر یونسیه در زندگی تاثیر فراوانی دارد در ادامه تاثیرات ذکر یونسیه در زندگی را بخوانید

ذکر یونسیه برای برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری بسیار موثر است مداومت در ذکر یونسیه تاثیر زیادی
در زندگی دارد امام صادق فرموده اند که کسی که غم زده است این دعا را بخواند و همچنین پیامبر اکرم
نیز فرموده اند کسی که بیمار است با خواندن این دعا بهبود می یابد و تمام گناهانش آمرزیده می شود
هر چه زیادتر این ذکر را بخوانید تاثیرش را در زندگی بیشتر خواهد دید در این مطلب ذکر یونسیه و تاثیرات
آن را برای شما آورده ایم تا با خواندن این ذکر حاجاتتان برآورده شود در ادامه تاثیر ذکر یونسیه را در نیک صالحی بخوانید

تاثیر ذکر یونسیه

امام صادق (ع ) فرمود: عجب دارم از کسى که غم زده است ، چطور این دعا را نمى خواند:
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین چرا که خدا به دنبال آن مى فرماید: فاستجبنا له و
نجیناه من الغم و کذلک ننجى المؤ منین (ما او را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و این
گونه مؤ منان را نجات دهیم ).(۳۱۸)

نجات از بیمارى
پیامبر گرامى (ص ) فرمود: هر بیمار مسلمانى که این دعا را بخواند،
اگر در آن بیمارى (بهبود نیافت ) و مرد، پاداش شهید به او داده مى شود و اگر بهبودى یافت
، خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده است .
رسول خدا (ص ) فرمود: آیا به شما خبر دهم از دعایى که هر گاه گرفتارى و غم پیش آید
آن دعا را بخوانید گشایش حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى ، اى رسول خدا.
آن حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد.
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین .
(۳۱۹ )

درس سرنوشت از ذکر یونسیه

جمله پرمعنى کذلک ننجى المومنین نشان مى دهد آنچه بر سر یونس آمد از گرفتارى و نجات یک
حکم خصوصى نبود، بلکه با حفظ سلسله مراتب ، جنبه عمومى و همگانى دارد، بسیارى از حوادث غم انگیز و
گرفتاریهاى سخت و مصیبت بار، مولود گناهان ما است ، تازیانه هایى است براى بیدار شدن ارواح خفته ، و
یا کوره اى است براى تصفیه فلز جان آدمى ، هر گاه انسان در این موقع به همان سه نکته
اى که یونس توجه کرد توجه پیدا کند، نجات و رهایى حتمى است :۱- توجه به حقیقت توحید و این
که هیچ معبود و هیچ تکیه گاهى به جز الله نیست.
۲- پاک شمردن و تنزیه خدا از هر عیب و نقص و ظلم و ستم و هر گونه گمان سوء
درباره ذات پاک او.۳- اعتراف به گناه و تقصیر خویش

حدیثى است در درالمنثور، از پیامبر اسلام (ص ) نقل
شده است که فرمود: یکى از نامهاى خدا که هر کس او را با آن بخواند به اجابت مى رسد
و هر گاه با آن چیزى را طلب نماید، به او مى دهد، دعاى یونس است.
شخصى عرض کرد: اى رسول خدا، آیا او مخصوص یونس بود یا شامل جماعت مسلمانان نیز مى شود.
فرمود: هم مربوط به یونس و هم همه مومنان ، هنگامى که خدا را به آن مى خوانند.
آیا گفتار خداوند را در قرآن نشنیده اى و کذلک ننجى المومنین .
این دلیل بر آن است که هر کس چنین دعایى کند، خداوند اجابت آن را تضمین فرموده است .
(۳۲۰)

تاثیر ذکر یونسیه

تاثیر ذکر یونسیه در زندگی

مداومت در ذکر یونسیه

مداومت در تاثیر ذکر یونسیه عالم بزرگوار حاج میرزا جواد ملکى تبریزى گوید: مداومت ذکر یونسیه در شبانه روز ترک
نشود، هر چه زیادتر، اثرش هم زیادتر.
اقل اقل آن چهار صد مرتبه است ، خیلى اثرها دیدم ، بنده هم تجربه کرده ام ، چند نفر
هم مدعى تجربه اند.(

.
تاثیر ذکر یونسیه در کلام عارفان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى (ره ) مى نویسد: من استادى داشتم بزرگوار،
عارف ،عامل و کامل (مراد او آخوند ملاحسینقلى همدانى است ) که نظیر او را ندیده ام ، از او
درباره عملى که مجرب ، و در اصلاح قلب و تحصیل معارف مؤ ثر باشد، سؤ ال کردم.
ایشان در پاسخ فرمودند: براى این امر، هیچ کارى مانند مداومت بر یک سجده طولانى در هر شبانه روز یک
مرتبه که در آن لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین گفته شود، نیست.
انسان این ذکر را بگوید، در حالى که خود را در زندان طبیعت زندانى و مقید به قید و بندهاى
این اخلاق رذیله ببیند، و اقرار داشته باشد که ((خداوندا، تو مرا گرفتار این پستى ها نکردى ، و در
حق من ظلم روا نداشتى ، و تنها من به خویشتن ستم کردم.
))(۳۲۴)

توصیه بزرگان به ذکر یونسیه

بزرگان و اهل سلوک ، فواید و تاثیر ذکر یونسیه بیان کرده و بهره ها و برکات
بسیارى از آن دیده اند.مقصود از ذکر یونسه دعایى است که از قول یونس پیامبر – صلوات الله علیه –
در آیه ۸۸ از سوره مبارکه انبیاء آمده است و درباره مداومت بر آن براى رفع گرفتارى ها.

ذکر بعد از نماز مغرب و عشاء در شب جمعه
امام صادق (ع ) دعایى را از حضرت امام محمد باقر (ع ) و آن حضرت از امام زین العابدین
(ع ) و آن حضرت از امام حسین بن على (ع ) و آن حضرت از امیرالمومنین (ع ) و
آن حضرت از رسول خدا (ص ) و آن حضرت از جبرئیل – صلوات الله علیه – و جبرئیل هم
از خداوند بزرگ ، گرفته است ، براى شفاى هر دردمند و گرفتارى نقل فرموده است.
آن دعا این است که در شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء بگوید: لا اله الا سبحانک انى
کنت من الظالمین (خدایا، جز تو خدایى نیست ، تو از همه بدیها و عیبها منزه و پاکیزه اى.
من بودم که در حق خود ستم کردم ).(۳۲۵)

تکرار ذکر در سجده اى طولانى
یکى از بزرگان – آیت الله امینى (ره ) – مى
گوید: در شبانه روز یک سجده طولانى انجام بده و به مقدارى که حال دارى و با حضور قلب این
ذکر را تکرار کن : لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین.
ادامه این سجده طولانى مجرب است و آثار خوبى را در بردارد.از بعضى از سالکین نقل شده که در سجده
چهار هزار مرتبه این ذکر را تکرار مى نموده است .
(۳۲۶)

ختم های ذکر یونسیه

بیشتر بدانید: ختم های ذکر یونسیه

ختم های این ذکر شریف ۴۰۰ /۷۰۰/۷۰۰۰/۴۰۰۰/۳۰۰۰/۱۰۰۱/ بار گفته اند که بستگی
به دستور استاد و قابلیت طالب دارد . اما عدد ۴۰۰ برای همه آن هم شب ها بعد
از نماز عشاء تا هر وقت شب در سجده نافع است .

چون این ذکر به معنی استغفار است در آن هیچ عوارضی نیست . برای دیدن حالات برزخی مؤثر است،

برای تقویت نفس و قلب و مکاشفات بسیار خوب است وبرای رفع حجب و نورانیت موثر است
و استجابت دعا و نجات مؤمنین از طرف خدا شامل گوینده آن می شود.

تجرد، با مداومت این ذکر حاصل میشود ، چنانکه برای مرحوم سید هاشم حداد سه روز حالت
تجرد برزخی اتفاق افتاد که البته مکاشفه این طول زمانی را ندارد.

مرحوم آخوند ملا حسنقلی همدانی: هر قدر در هر وقت بتوانید این ذکر را بگوئید.

مرحوم سید هاشم حداد نقل کردند که ذکر یونسیه برای معرفت نفس و معرفت
رب مؤثر است و خودش به ذکر یونسیه مشغول بود .

ذکر یونسیه برای نورانیت قلب

از وی سئوال شد در ایام فراغت همانند راه رفتن و نشستن چه ذکری برای نورانیت
قلب و رفع حجب خوب است ؟ فرمود : ذکر یونسیه

می فرمود : عدد ۳۰۰۰ به بعد برای کاملین ” سالکینی که از مراحلی و منازلی عبور کرده اند
” می باشد .جناب استاد مدت زیادی در نجف ۳۰۰۰ مرتبه این ذکر را در سجده می گفتند.

از بسیاری از بزرگان این ختم با عدد ۴۰۰ مرتبه در سجده خصوصا” در میان نماز مغرب و عشاء
و یا قبل از اذان صبح و یا بین الطلوعین جهت افاضات روحانی نقل شده است و این یکی از
ختوماتی است که معمولا” اساتید در ابتدای سلوک به شاگردانشان توصیه می کنند .
ناگفته نماند که این ختم به منزله توبه ای حقیقی است اگر خالصانه برای خدا بجای آورده شود اثر شگرفی در پیشبرد انسان دارد .

وبلاگ دعا و اذکار و باشگاه خبرنگاران

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-01-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :