هواوی

تاثیر این ذکرهنگام چرخاندن تسبیحی از تربت امام حسین(ع)

تاثیر این ذکرهنگام چرخاندن تسبیحی از تربت امام حسین(ع) دین و اندیشه

از حضرت امام رضا ع نقل است : هر که تسبیحى که از تربت امام حسین علیه السلام درست شده را بچرخاند و بگوید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. با هر قطعه اى از تسبیح خداوند شش هزار نیکى براى او نوشته و شش هزار گناه را […]

از حضرت امام رضا ع نقل است : هر که تسبیحى که از تربت امام حسین علیه السلام درست شده
را بچرخاند و بگوید:

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.

با هر قطعه اى از تسبیح خداوند شش هزار نیکى براى او نوشته و شش هزار گناه را محو مى
کند، و شش هزار درجه مقامش بالاتر رفته ، و همین مقدار شفاعت را نصیب او مى نماید.

 اثر ذکر تسبیحات اربعه : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر
نعمتهاى بوستان بهشت

رسول خدا (ص ) فرمود: چون به بوستانهاى بهشت رسیدید، از نعمتهاى آن بهره جویید.
پرسیدند: بوستانهاى بهشت چیست ؟ فرمود: مساجد.
پرسیدند: نعمتهاى آن کدام است ؟ فرمود ذکر سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.(

.درختکارى در بهشت

پیامبر (ص ) فرمود: راستى که در بهشت دشت وسیعى است ، درختکارى آن را افزون کنید.
عرض کردند: اى رسول خدا، درختکارى در آنجا چیست ؟ فرمود: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا
الله و الله اکبر گفتن است

هر ذکر، نهالى در بهشت ابوهریره گوید: رسول خدا (ص ) بر من
گذشت ، در حالى که چند نهال با من بود.
فرمود: آیا دلالت کنم شما را بر نهال هایى که برتر از اینها باشد؟ فرمود: آن سبحان الله و الحمد
لله و لا اله الا الله و الله اکبر است .
هر کلمه اى از آن را چون بگویى ، خداوند به عوض آن براى تو درختى در بهشت غرس فرماید

.ذکر باقیات صالحات

امام صادق (ع ) فرمود: روزى رسول خدا (ص ) به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباسها و ظرفهایتان را
جمع کرده و آنها را روى هم گذارید به آسمان خواهد رسید؟ گفتند: نه ، اى رسول خدا .
حضرت فرمودند: نمى خواهید به شما چیزى بگویم که ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ عرض
‍ کردند: چرا، اى رسول خدا.حضرت فرمودند: هر کدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر زیرا ریشه این ذکرها در زمین و
شاخه اش در آسمان است .
این ذکرها از زیر آوار ماندن ، یا آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه
درندگان شدن ، مرگ بد و حادثه ناگوارى که در آن روز از آسمان فرود مى آید، جلوگیرى مى کند
و این ذکرها باقیات صالحات است

جلوه تسبیحات اربعه در قیامت

امام صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) فرمودند: زیاد بگویید
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر زیرا این ذکرها در روز قیامت (با شکوه
و عظمت خاصى ) مى آیند.
بدین گونه که عده اى (از فرشتگان ) در جلو، و عده اى نیز در پشت سر آنها و عده
اى دیگر از پشت سر این گروه حرکت مى کنند و اینها باقیات صالحات هستند

همچنین بخوانید :  آیا انسان های مومن در روز قیامت خدا را خواهند دید؟

سپرى در برابر آتش امام
صادق (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) به اصحاب رو کرده و فرمودند: سپرهاى خود را بردارید.
گفتند: اى رسول خدا! براى آن دشمنى که به ما نزدیک شده است ؟ آن حضرت فرمود: نه ، براى
مقابله با آتش بگویید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر

.عظمت این ذکر نزد پیامبر (ص )

رسول خدا (ص ) در
حدیثى مى فرماید: چنانچه سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر بگویم ، براى من از
آنچه که خورشید بر آن مى تابد، محبوب تر است

مصالح فرشتگان در بهشت رسول خدا (ص ) فرمود: وقتى
به آسمان برده شدم و داخل بهشت گردیدم ، در آن جا بیابانهایى و قطعه زمینهایى از مشک دیدم ،
که با خشتى از طلا و نقره بنا مى گذاشتند و بسا دست از کار مى کشیدند.به آنان گفتم :
چرا گاهى بنا مى گذارید و گاهى دست نگاه مى دارید؟گفتند: تا مصالح کار برسد.گفتم : مصالح شما چیست ؟گفتند:
این است که مؤ من بگوید سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هر وقت
او اینها را گفت بنا مى گذاریم ، و هر وقت ساکت شد، ما هم امساک مى کنیم

تاءکید خداوند به گفتن این ذکر

از
امام صادق (ع ) روایت شده است که فرمودند: از جمله واجباتى که خدا روى آن تاءکید بسزا فرموده است
، خدا را فراوان یاد کردن است.
آن گاه فرمود: مقصودم از یاد کردن خدا گفتن سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله
اکبر نیست ، اگر چه آن هم از ذکر کثیر به حساب مى آید، و لیکن مقصودم خدا را
یاد کردن است در هنگامى که انسان به چیز حلال و حرام برخورد مى کند که اگر آن اطاعت از
خداست ، انجام دهد، و اگر نافرمانى از اوست ، آن را رها کند.(

براى هر تسبیح ده درخت در
بهشت
امام باقر (ع ) گوید: رسول خدا (ص ) به مردى گذر کرد که در باغستانى درخت مى کاشت.
نزد او ایستاد و فرمود: تو را دلالت نکنم بر کشت درختانى که ریشه هایشان برجاتر و رسیدن میوه هایشان
زودتر و میوه هایشان بهتر و پاینده تر باشند؟ گفت : چرا، مرا بدان راهنمائى کن یا رسول الله .
فرمود: چون بامداد و پسین کنى ، بگو سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر زیرا
اگر آن را گویى به شماره هر تسبیح ده درخت در بهشت دارى از انواع میوه و آنها از باقیات
صالحاتند.
فرمود: آن مرد گفت : پس به راستى یا رسول الله ، من شما را گواه گرفتم که این نخلستان
من وقف است و قبض شده است بر فقراى مسلمانان که مستحق صدقه باشد.

شفاخانه

تاریخ بروزرسانی : 2014-11-08 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :