برای جلب دوستی و محبوب شدن چه دعایی بخوانیم؟

برای جلب دوستی و محبوب شدن چه دعایی بخوانیم؟ دین و اندیشه

امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس درهر شب جمعه سورۀ واقــــعـــه راتلاوت کند.خداونداو رادوست خواهد داشت واو رانزد مردم نیزمحبوب خواهد ساخت، در دنیا بدبختی و تنگدستی و نادانی نمیبیند،وآسیبی از آسیبهای دنیا به اونمیرسد،واز همنشینان امیرمومنان علیه السلام خواهد بود. همچنین بخوانید :  دعای رفع چشم زخم در آیات و روایاتاین سوره مخصوص امیرمومنان […]

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرکس درهر شب جمعه سورۀ واقــــعـــه راتلاوت کند.خداونداو رادوست خواهد داشت واو رانزد مردم نیزمحبوب خواهد ساخت،

در دنیا بدبختی
و تنگدستی و نادانی نمیبیند،وآسیبی از آسیبهای دنیا به اونمیرسد،واز همنشینان امیرمومنان علیه السلام خواهد بود.

همچنین بخوانید :  آثار و فایده های خواندن دعای فرج

این سوره مخصوص امیرمومنان علیه السلام است وهیچ کس بااو درآن شریک نیست.

اسلام کوئست

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2014-10-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :