اگر سجده یا تشهد را فراموش کردیم چه کنیم؟!

اگر سجده یا تشهد را فراموش کردیم چه کنیم؟! دین و اندیشه

مسأله ۱۲۵۱ سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده وبعد از نماز قضای آن را بجا میآورد ، باید تمام شرایط نماز : مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد . مسأله ۱۲۵۲ اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند ، مثلا […]

مسأله ۱۲۵۱ سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده وبعد از نماز قضای آن را بجا میآورد ، باید
تمام شرایط نماز : مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته
باشد .

مسأله ۱۲۵۲ اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند ، مثلا یک سجده از رکعت اول ویک سجده
از رکعت دوم فراموش نماید ، باید بعد از نماز ، قضای هر دو را با سجده‌های سهوی که برای
آنها لازم است بجا آورد ، ولازم نیست معین‌کند که قضای کدام یک آنها است .

مسأله ۱۲۵۳

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند ، احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده
، اول قضا نماید.
و اگر نداند کدام اول فراموش شده ، باید احتیاطا یک سجده و تشهد وبعد یک سجده دیگر بجا
آورد ، یا یک تشهد ویک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد
را به ترتیبی که فراموش کرده قضا نماید .

مسأله ۱۲۵۴

اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده ، اول قضای آن را بجا آورد و بعد از
خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید.
و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد ، وبعد
از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده ، بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند .

مسأله ۱۲۵۵ اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز
اتفاق بیفتد نماز باطل میشود ، مثلا پشت به قبله نماید ، باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد
و نمازش صحیح است .

همچنین بخوانید :  فضیلت و خواص سوره سجده
مسأله ۱۲۵۶

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده ، باید قضای سجده‌ای
را که فراموش کرده بجا آورد وبعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل
میکند کرده باشد یا نه.
واگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد ، باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو
سجده سهو بجا آورد .

مسأله ۱۲۵۷

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب میشود ، مثل
آن که سهوا حرف بزند ، باید سجده یا تشهد را قضا کند .

مسأله ۱۲۵۸ اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را باید هر دو را قضا نماید و هر
کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد.

مسأله ۱۲۵۹

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه ، واجب نیست قضا نماید.

مسأله ۱۲۶۰

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا
نه ، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

مسأله ۱۲۶۱

کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید ، اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب
شود ، باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید ، بعد سجده سهو را بجا آورد .

مسأله ۱۲۶۲

اگر شک دارد که بعد از نماز ، قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه ،
چنانچه وقت نماز نگذشته ، باید سجده یا تشهد را قضا نماید ، واگر وقت نماز هم گذشته ، بنابر
احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.

تبیان

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2014-08-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :