انواع بهشت در آخرت

انواع بهشت در آخرت دین و اندیشه

در آیه ۱۲ سوره واقعه آمده: «فی جنات النعیم؛ مقربان در جناتی از نعیم هستند».«جنه نعیم» (واقعه/۸۹) هم ما داریم.اگر «جنه نعیم» فرموده بود، یک بهشت بیشتر نبود.ولی وقتی که «جنات النعیم» می گوید (بهشتهایی از نعیم) از انواعی از بهشتها را مخصوصا برای اهل اخلاص بیان می کند که در آیات سوره رحمن هم […]

انواع بهشت در آخرت

در آیه ۱۲ سوره واقعه آمده: «فی جنات النعیم؛ مقربان در جناتی از نعیم هستند».
«جنه نعیم» (واقعه/۸۹) هم ما داریم.
اگر «جنه نعیم» فرموده بود، یک بهشت بیشتر نبود.
ولی وقتی که «جنات النعیم» می گوید (بهشتهایی از نعیم) از انواعی از بهشتها را مخصوصا برای اهل اخلاص بیان
می کند که در آیات سوره رحمن هم خواندیم، بهشتهای روحی و معنوی ای که وجود دارد و درجاتی بالاتر
از بهشتهای مادی است.
آنها اموری است غیر قابل توصیف، بر عکس بهشت مادی که قابل توصیف است.
اول می فرماید: «فی جنات النعیم» یعنی بهشتهای قابل توصیف و بهشتهای غیرقابل توصیف، درباره آن بهشتهای غیر قابل توصیف
همین قدر فرموده: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین؛ کسی نمی تواند بفهمد که چه چیزهایی در
آنجا پنهان است» (سجده/۱۷).

باید دانست بهشت هائی که در قرآن از آنها نام برده شده است چهار تا است: جنت عدن و جنت
فردوس و جنت نعیم و جنت مأوی؛ هم چنان که در روایت وارد است: «قال أبو جعفر علیه السلام: أما
الجنان المذکوره فی الکتاب فإنهن جنه عدن، و جنه الفردوس، و جنه نعـیـم، و جنه المأوی.
و إن لله تعالی جنانا محفوفه بهذه الجنان ؛ ترجمه: امام باقر علیه السلام: بهشت هایی که در قرآن مطرح
اند عبارتند از: بهشت عدن، بهشت فردوس، بهشت نعیم، بهشت ماوی و برای خداوند بهشت هایی دیگر است که با
این بهشت ها محاصره شده اند» ( «علم الیقین » فیض کاشانی، طبع سنگی وزیری، ص ۲۲۴).

اما جنه النعیم در بسیاری از آیات قرآن نام برده شده است؛ مانند: «والسابقون السـبقون * أولئک المقربون * فی
جنـات النعیم؛ پیشی گیرندگان در أعمال صالحه، پیشی گیرندگان در غفران و رحمت خداوند هستند.
و ایشانند مقربان خدا که در بهشت های نعیم هستند» ( آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره واقعه).
«جنه نعیم» (واقعه/۸۹) هم ما داریم.
اگر «جنه نعیم» فرموده بود، یک بهشت بیشتر نبود.
ولی وقتی که «جنات النعیم» می گوید (بهشتهایی از نعیم) از انواعی از بهشتها را مخصوصا برای اهل اخلاص بیان
می کند که در آیات سوره رحمن هم خواندیم، بهشتهای روحی و معنوی ای که وجود دارد و درجاتی بالاتر
از بهشتهای مادی است.
آنها اموری است غیر قابل توصیف، بر عکس بهشت مادی که قابل توصیف است.
اول می فرماید: «فی جنات النعیم» یعنی بهشتهای قابل توصیف و بهشتهای غیرقابل توصیف درباره آن بهشتهای غیر قابل توصیف
همین قدر فرموده: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعین؛ کسی نمی تواند بفهمد که چه چیزهایی در
آنجا پنهان است» (سجده/۱۷) و مانند: «أیطمع کل امری ء منهم أن یدخل جنه نعیم * کلا؛ آیا هر فرد
از ایشان چنین طمعی دارد که در بهشت نعیم داخل شود؟ نه، چنین نیست» (آیه ۳۸ و صدر آیه ۳۹،
از سوره المعارج ).

همچنین بخوانید :  زنان با این کارها به بهشت میروند!!!

و اما جنت عدن نیز در بسیاری از آیات قرآن نام آن برده شده است مانند: «و مسـکن طیبه فی
جنـت عدن ذ لک الفوز العظیم؛ و (خداوند شما را داخل میکند) در مسکن های پاک و پاکیزه ای که
در بهشت های عدن است؛ و اینست فوز عظیم !» (ذیل آیه ۱۲، از سوره الصف).
و اما جنت فردوس در دو جای قرآن نام آن برده شده است؛ اول در سوره کهف: «إن الذین ءامنوا
و عملوا الصـلحـت کانت لهم جنـت الفردوس نزلا * خـلدین فیها لا یبغون عنها حولا؛ حقا آن کسانیکه ایمان آورده
اند و أعمال صالحه بجای می آورند، برای آنان بهشت های فردوس مهیا و به عنوان پذیرائی و کرامت آنان
خواهد بود؛ در آن بهشت ها بطور جاودان می مانند و هیچگونه تغییر و جابجائی از آن را طلب نمی
کنند» ( آیه ۱۰۷ و ۱۰۸).
دوم در سوره مؤمنون: «أولئک هم الو رثون * الذین یرثون الفردوس هم فیها خـلدون؛ (مؤمنان که چنین و چنانند)
ایشانند فقط وارثان؛ آنانکه فردوس را به ارث برند.
و ایشان در آن بهشت فردوس بطور جاودان زیست می نمایند» (آیه ۱۰ و ۱۱ ).

و جنت مأوی نیز در دو مورد از قرآن آمده است؛ اول در سوره سجده: «أما الذین ءامنوا و عملوا
الصـلحـت فلهم جنـت المأوی نزلا بما کانوا یعملون؛ اما آن کسانیکه ایمان آورده اند و اعمال صالحه انجام میدهند، پس
برای آنان بهشت های مأوی به عنوان پذیرائی و پاداش کارهائی که در دنیا بجای می آورده اند مهیا و
آماده می باشد» (آیه ۱۹) و دوم در سوره نجم: «عند سدره المنتهی * عندها جنه المأوی؛ در نزد سدره
المنتهی، که آخرین درخت است.
و در نزد آن سدره و درخت، بهشت مأوی است» ( آیه ۱۴ و ۱۵).
«باری، جنه الخلد، بهشتی غیر از این بهشت ها نیست که قسیم آنها باشد، بلکه مقسم آنهاست و همانطور که
اشاره شد اضافه جنت به خلد برای تحقق معنای جاودانی بهشت است.
ولیکن جنه النعیم بهشت ولایت است؛ و هر جا که در قرآن نامی از نعمت برده شده است، مراد ولایت
است.

آشنایی با قرآن ۶، صفحه ۹۵-۹۴ کتاب معاد شناسی / جلد دهم / قسمت دهم، حضرت علامه آیه الله حاج
سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس‌سره، ۲۱۱-۲۰۹ منبع:tahoorkotob

تاریخ بروزرسانی : 2013-12-07 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :