اسرار سه گانه دعا کردن

اسرار سه گانه دعا کردندین و اندیشه

برآورده شدن دعا هنگام وجود سه چیز باشد: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که تنت به لرزه در آمد و چشم هایت اشک آلود شد و دلت هراسان شد، پس این حال را برگیر و از دست مده که بی گمان راه درست خویش را پیموده ای و به هدف دست یافته ای. دعای […]

برآورده شدن دعا هنگام وجود سه چیز باشد:

امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که تنت به لرزه در آمد و چشم هایت اشک آلود شد و دلت
هراسان شد، پس این حال را برگیر و از دست مده که بی گمان راه درست خویش را پیموده ای
و به هدف دست یافته ای.

دعای سه کس برآورده نشود:

ولید بن صبیح گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم و پیش روی آن حضرت طبقی خرما بود.
آن گاه گدایی آمد و امام علیه السلام به او خرما داد.
آن گاه گدایی دیگر آمد و امام علیه السلام او را نیز عطا فرمود.
سپس گدایی دیگر آمد و امام علیه السلام او را فرمود: خدای بر تو گشایش و فراخی دهد، آن گاه
امام علیه السلام فرمود: به راستی اگر کسی دارایی اش به سی یا چهل هزار رسد و آن گاه خواهد
که همه اش را در راه حق قسمت کند و چیزی از آن باقی نگذارد می تواند که چنین کند
ولی تهیدست می گردد؛ پس در شمار آن سه کس شود که دعا یشان به خودشان باز گردانده می
شود.

عرض کردم: فدایت شوم، آنان چه کسانی هستند؟ فرمود: کسی که خدای گرامی و بزرگ مالی را روزی اش گرداند
و او همه مال را در راه های خیر ببخشد.

همچنین بخوانید :  دعایی مجرب از زبان ولی عصر(عج)

آن گاه گوید: پروردگارا! مرا روزی ده.
[پس خدای گرامی و بزرگ او را فرماید: آیا روزی ات نداده ام؟] مردی که بر زنش ستم کند و
نفرینش نماید، پس آن مرد را گفته اید: آیا اختیارش را به دستت نسپرده ام؟ و مردی که در خانه
اش نشیند و روزی خواهی را وانهد، آن گاه گوید: پروردگارا! مرا روزی ده.
پس خدای گرامی و بزرگ او را فرماید: آیا راه به دست آوردن روزی را برای تو قرار نداده ام.

دعای چهار کس رد نشود:

امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش به
امام علی علیه السلام فرمود: یا علی! دعا ی چهار کس رد نشود: دعای پیشوای دادگر؛ دعا ی پدر
در حق فرزند؛ دعا ی مردی که پشت سر برادرش برای او دعا کند؛ دعا ی ستمدیده.
خداوند، که شکوهش بزرگ است، ستمدیده را فرماید: به عزّت و جلالم سوگند هرگاه شود تو را یاری خواهم کرد،
[و انتقامت را خواهم گرفت].

راز و رمز

تاریخ بروزرسانی : 2014-07-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامپرسیلدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو