استفتائات جدید مقام معظم رهبری

استفتائات جدید مقام معظم رهبری دین و اندیشه

استفتائات جدید مقام معظم رهبری , آیا در وضع کنونی با توجه به تصور عدم امنیت در سفر حج، آیا کسی مستطیع میشود یا نه؟

استفتائات جدید مقام معظم رهبری

استفتائات جدید مقام معظم رهبری , همزمان با فرارسیدن موسم حج، استفتائات جدید رهبری را پیرامون سفر حج و
حکم دانلود نرم افزار و….
در این بسته گزارشی بخوانید.

تطهیر موکت

س.
کیفیت تطهیر موکت چسبیده به زمین چگونه است؟ ج.
بعد از زوال عین نجاست آب لوله را وصل کند به جای نجس به‌گونه‌ای که همه آن محل
را فرا بگیرد و بنا بر احتیاط واجب” با جابجا شدن آب در حین اتصال به کر هرچند با فشار
آب و یا دست کشیدن، پاک می‌شود.

بخشش باقیمانده مدت در فضای مجازی

س.
بخشش مدت در فضای مجازی چه حکمی دارد؟ مثلا در چت بگوید بقیه مدت را به شما بخشیدم؟ ج.
در صورتی که با این عمل قصد بخشیدن مدت را داشته باشد و طرف مقابل مطمئن به آن باشد می
تواند به آن بخشیدن ترتیب اثر بدهد.

دانلود نرم افزار

س.
حکم فرستادن و دانلود کردن نرم افزارهایی که در بازار به صورت پولی فروخته می شود ولی در
کانالها رایگان گذاشته می شود چیست؟ ج.
اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این‌گونه امور استفاده برای عموم مجاز است، اشکال ندارد،
وگرنه از استفاده و کپی‌برداری بنابر احتیاط خودداری شود.

مجهول بودن واریز کننده پول

س.
مقدار قابل توجهی پول به حساب شخصی واریز شده که صاحب حساب پس از گذشت یک سال هنوز نتوانسته منشأ
پول را پیدا کند، حالا تکلیف صاحب حساب با اصل پول و سود این مدت آن چیست ؟ ج.
اگر از یافتن مالک آن مأیوس شده اید، به فقیر بپردازید.

خمس پارچه های ندوخته

س.
پارچه هایی که از درآمد سال برای دوختن لباس خریده می شود ولی تا سر سال خمسی دوخته نمی شود،
آیا مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج.
اگر به آن ها احتیاج دارید، به طوری که برای استفاده ی از آن ها باید از قبل پیش بینی
و خریداری می کردید، خمس ندارد.

وقف زمین مشاع

س.
زمینی به نحو مشاع وجود دارد، آیا من می توانم سهم خودم را به عنوان مسجد وقف کنم؟ ج.
در صورتی که بعد از افراز، قابلیت انتفاع به عنوان مسجد داشته باشد، اشکال ندارد.

تعداد وطن اتخاذی

س.
بنا به نظر مبارک مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) هر کس می تواند حداکثر چند وطن برای خود
اتخاذ کند؟ ج.
غیر از وطن اصلی(جایی که در آن بدنیا آمده و رشد و نمو نموده) داشتن دو وطن اتخاذی اشکال ندارد
ولی اگر خواست سه وطن اتخاذ کند که در هر یک در طول سال چهار ماه زندگی کند منوط به
صدق عرفی وطن است وگرنه وطن سوم اشکال دارد.

استفتائات جدید مقام معظم رهبری

استفتائات جدید مقام معظم رهبری
راه دادن بچه به مسجد

س.
آیا راه دادن بچه‌های کوچک به مسجد کراهت دارد؟ ج.
راه دادن بچه به مسجد اگر به گونه ای باشد که موجب مزاحمت برای نمازگزاران باشد یا احتمال دهند مسجد
را نجس کند مکروه است، و در غیر این دو صورت اگر باعث علاقه مندی آنان به مسجد و نماز
شود مستحسن و نیکو است.

خمس ودیعه حج

س.
مبلغی که ودیعه گذار حج چند سال قبل گذاشته خمس دارد؟ ج.
اصل سپرده اگر از درآمد کسب بوده و خمس آن داده نشده، خمس دارد اما سود حاصله اگر پیش از
سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب می‌شود که اگر در همان سال هزینه
سفر حج شود، خمس ندارد.

استطاعت حج در سالهای گذشته

س.
فردی در سالهای گذشته مستطیع بوده وثبت نام کرده ولی امسال که امکان سفرحج برای او فراهم شده امکان مالی
لازم را برای تامین تتمه مخارج سفر ندارد، تکلیف حج او چیست؟ ج.
در فرض مرقوم تا زمانی که شرایط استطاعت فراهم نشود مستطیع نیستید و حج مستقر نمی‌شود مگر اینکه در سال‌های‌
گذشته حج بر او مستقر شده باشد (یعنی علاوه بر استطاعت مالی امکان تشرف هم برای او فراهم بوده باشد
و خود او در رفتن مسامحه کرده باشد) که باید به هر نحو در اولین زمان ممکن برای حج اقدام
کنید.
استطاعت حج و مخارج فرزندان س.
کسی که حدود ده سال پیش برای حج ثبت نام کرده و امسال نوبت او فرا رسیده، لکن برای خرید
جهیزیه دخترش نیازمند آن مبلغ هست و امرش دائر بین یکی از این دو خرج است (برای هرکدام خرج کند،
دیگری را نمی تواند تأمین کند) وظیفه اش چیست؟ می تواند جهیزیه دخترش را تأمین کند و حج را به
سال های آتی در صورت استطاعت موکول کند؟ ج.
اگر مخارج ازدواج فرزندتان جزء مخارج عرفی فعلی شما باشد و پول یاد شده برای انجام حج و ازدواج کفایت
نکند، وقبلاً حج بر شما مستقر نشده باشد، حج واجب نیست.
استفتائات جدید مقام معظم رهبری

استطاعت حج با خرید فیش آزاد

س.
به واسطه گرفتن ارث مستطیع شده ام، در شرایط فعلی واجب است که ثبت نام دولتی انجام دهم یا فیش
آزاد برای رفتن به حج خریداری کنم؟ ج.
در صورتی که منع قانونی نداشته باشد و توانایی داشته باشید، باید فیش آزاد تهیه کنید.

حج با مال قرضی

س.
آیا کسی میتواند جهت رفتن به حج قرض بگیرد و در صورت انجام فریضه حج با پول قرضی، آیا در
زمان استطاعت تکلیف به قوت خود باقی است یا اینکه همین حج کفایت میکند؟ ج.
اگر قبلاَ حج بر مکلف واجب نشده است، و الآن هزینۀ رفتن به حج را در اختیار ندارد، اما می
تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب نیست که خود را با قرض گرفتن
مستطیع کند، اما اگر بگیرد، حج بر او واجب می شود و حجه الاسلام محسوب میشود.
استفتائات جدید مقام معظم رهبری

استطاعت حج و امنیت

س.
آیا در وضع کنونی با توجه به تصور عدم امنیت در سفر حج، آیا کسی مستطیع میشود یا نه؟ ج.
مجرد آنچه ذکر شده مانع از تحقق استطاعت نیست.

استطاعت حج و امتحانات دانشگاه

س.
اگر دانشجویی در موسم حج، امتحان دانشگاهی دارد، آیا می تواند حج واجب را به سال آینده موکول کند، خصوصاً
اگر امتحان درسی برای او جنبه حیاتی داشته باشد و بسیار مهم است؟ ج.
در صورتی که مستطیع شده باشد باید حج را بجا آورد و مجرد آنچه ذکر شده مانع از تحقق استطاعت
نیست.

سعی در طبقه دوم صفا و مروه

س.
چون طبقه اول سعی صفا و مروه را به خاطر ازدحام بسته بودند، بنده قهرا مجبور شدم در طبقه دوم
سعی کنم، آن موقع کسی نبود که مرا رهنمایی کند لذا اعمال حج را ادامه دادم، از احرام خارج شده
و به ایران برگشتم، آیا سعی من صحیح بوده است؟ در صورت صحیح نبودن سعی، وظیفه من چیست؟ ج.
سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست، وظیفه ی عاجز از سعی ولو با وسیله
ای از قبیل چرخ دستی، آن است که نایب بگیرد.
و اگر برای شما بازگشت به مکه و انجام سعی عسر و حرج دارد نائب بگیرید تا سعی شما را
انجام دهد.
استفتائات جدید مقام معظم رهبری

عمره مفرده قبل از عمره تمتع

س.
در ماه ذی القعده وارد مکه می شویم، آیا هنگام ورود باید نیت عمره مفرده داشته باشیم یا عمره تمتع؟
و با توجه به باطل بودن هر حجی بین عمره تمتع و حجه الاسلام می توان عمره مفرده را قبل
عمره تمتع انجام داد؟ ج.
مانعی ندارد که اول عمره مفرده انجام دهد و عمره تمتّع را به تأخیر بیندازد تا زمانی که بتواند در
آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج به‌جا آورد، در این صورت باید از یکی از میقات های
پنجگانه برای عمره تمتّع محرم شود و هنگامی که از عمره تمتّع فارغ شد از مکّه برای حج تمتع محرم
شود.
باشگاه خبرنگاران جوان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-26 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :