هواوی

از کجا بفهمیم دیگران غیبت ما را می کنند؟

از کجا بفهمیم دیگران غیبت ما را می کنند؟ دین و اندیشه

در کتاب « داستانهایی از گلستان سعدی به قلم روان» آمده است: سارقى براى دزدى به خانه یکى از پارسایان رفت ، هر چه جستجو کرد چیزى در آنجا نیافت.دلتنگ و رنجیده خاطر شد. پارسا از آمدن دزد و دلتنگى او باخبر شد.گلیمى را که بر روى آن خوابیده بود بر سر راه دزد انداخت […]

در کتاب « داستانهایی از گلستان سعدی به قلم روان» آمده است:

سارقى براى دزدى به خانه یکى از پارسایان
رفت ، هر چه جستجو کرد چیزى در آنجا نیافت.
دلتنگ و رنجیده خاطر شد.
پارسا از آمدن دزد و دلتنگى او باخبر شد.
گلیمى را که بر روى آن خوابیده بود بر سر راه دزد انداخت تا محروم نشود.

شنیدم که مردان راه خداىدل دشمنان را نکردند تنگتو را کى میسر شود این مقام که با دوستانت خلافست و جنگ

دوستى آنان که با صفا هستند، خواه در برابر و خواه در پشت سر، یکسان است ، نه آن چنان
که در پشت سرت عیبجویى کنند و در پیش رویت قربانت گردند.

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمردبى گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

جام نیوز

تاریخ بروزرسانی : 2015-04-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :