از فقر، ناداری و قرض چگونه نجات پیدا کنم؟

از فقر، ناداری و قرض چگونه نجات پیدا کنم؟ دین و اندیشه

زندگیم را فقر و تنگدستی فرا گرفته، هر چه تلاش می کنم و هر چقدر کار می کنم نمی توانم از رنج قرض و بی پولی رها  شوم، هر کار می کنم از قرض های فراوانی که دارم نجات پیدا نمی کنم، چه کنم تا از این گرفتاری ها رها شوم؟ راه فرار از این […]

زندگیم را فقر و تنگدستی فرا گرفته، هر چه تلاش می کنم و هر چقدر کار می کنم نمی توانم از رنج قرض و بی پولی رها  شوم، هر کار می کنم از قرض های فراوانی که دارم نجات پیدا نمی کنم، چه کنم تا از این گرفتاری ها رها شوم؟ راه فرار از این گرفتاری ها چیست؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید.
 جواب:

قبل از آنکه چارۀ برطرف شدن گرفتاری شما را بیان کنیم، تذکر این نکته ضروری است:

اکنون بر اثر شکست
برنامه های اقتصادی، فقر و تنگدستی در سراسر جهان میلیونها نفر را گرفتار خود ساخته است.
دولتمردان خودکامه نه تنها در فکر نجات ملت های خود نیستند، بلکه با اجرای برنامه هایی که فاصلۀ طبقاتی را
می افزاید، هر روز سرمایۀ اقلیّت جامعه را افزایش می دهند و اکثریت جامعه را به سوی تنگدستی و فقر
می کشانند.

اگر سیاستمداران جهان، از سیاست صحیح و سالم برخوردار بودند هیچگاه، فقر و ناداری اکثریت مردم جهان را به ستوه
در نمی آورد.

با توجّه به آنچه گفتیم: بسیاری از مردم ، گرفتار قرض و ناداری هستند که باید برای نجات یافتن از
این همه ناراحتی، چشم امید به سوی دیگران ندوزند، بلکه با توجّه به خداوند بزرگ ، کلید نجات از گرفتاری
ها را به دست گرفته و خود را از قرض و ناداری رها سازند.

یکی از راه هایی که انسان را متوجّه خداوند نموده و عوامل رهایی از گرفتاری های مادّی را فراهم می
سازد، دعای بسیار مهمّی است که حضرت امام رضا علیه السلام آن را از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده
اند.

این دعا که عامل بسیار مهم در رهایی انسان از گرفتاری های مادّی و سبب بخشش گناهان بزرگ است، بارها
به تجربه رسیده و افراد زیادی به وسیلۀ خواندن آن، راه رزق و روزی را به سوی خود گشوده اند.

این دعای بسیار مهم را چند روز بخوانید تا همچون هزاران نفر از کسانی که از آن نتیجه گرفته اند،
از گرفتاری ها رهایی یافته و احساس آرامش کنید.
این دعا عوامل رهایی شما از گرفتاریها را فراهم می کند.
این دعا که استغفاری بسیار مجرّب است در کتاب صحیفۀ رضویه صفحۀ ۴۱۹ نقل شده است.

اسک دین

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2014-10-31 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :