ارگاسم و جنابت زن در خواب!؟

ارگاسم و جنابت زن در خواب!؟ دین و اندیشه

گونه میشود که زن متوجه شود که در خواب به ارگاسم رسیده است؟ آیت الله خامنه ای : بطور کلى اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد و در آن حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا […]

ارگاسم و جنابت زن در خواب!؟

گونه میشود که زن متوجه شود که در خواب به ارگاسم رسیده است؟ آیت الله خامنه ای : بطور کلى
اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد و در آن حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و
غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در
خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: در مورد احتلام زنان، هرگاه زنان به اوج لذّت جنسى برسند و همزمان رطوبتى از آنها
خارج گردد (که غالباً همراه با سستى بدن است) رطوبت مذکور حکم منى دارد و باید غسل جنابت کنند.
و در صورت شک وظیفه ای ندارند.

آیت الله سیستانی : اگر شک کرد و آبی خارج نشده بود غسل واجب نیست .

آیت الله فاضل لنکرانی: اگر زن از رسیدن به ارگاسم درخواب متوجه شود و بعداز بیدار شدن یقین کند که
به ارگاسم رسیده و درآن حال مایعی خارج شده جنب می شود اما اگر نفهمد که به ارگاسم رسیده
یانه و یا شک کند؛ مایعی هم اگرخارج شود پاک است و غسل ندارد.

آیت الله وحید خراسانی: لازم نیست که متوجه شوید که به ارگاسم رسیده اید یا نه ،اگر متوجه شدید که
همراه با این حالت رطوبتی آمده که از خروج آن لذت بردید در این صورت جنب شده اید

منبع:talabehpasokhgoo

تاریخ بروزرسانی : 2014-01-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :