حکم ارتباط دختر و پسر نامحرم در فضای مجازی

حکم ارتباط دختر و پسر نامحرم در فضای مجازی دین و اندیشه

ارتباط با نامحرم , همه مراجع، چت کردن دختر و پسر در صورتی که منجر به گناه شود را حرام دانسته‌اند.

ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

ارتباط با نامحرم , همه مراجع ارتباط دختر و پسر بایکدیگر از راه غیرمستقیم، که چت کردن نیز جز آن محسوب می‌گردد، اگر منجر به گناه شود را حرام دانسته‌اند.

ارتباط با نامحرم

حکم ارتباط با نامحرم در فضای مجازی

سؤال: در اینترنت به صورت گفتارى و یا نوشتارى با جنس مخالف، با این شرط که از حدود شرعى خارج نشویم، مثلاً براى تبادل نظر، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد. تبصره: اگر جنس مخالف زن جوان باشد، بهتر است گفت وگو با او ترک شود.

ارتباط با نامحرم از راه غیرمستقیم

سؤال: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت هاى معمولى، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: در صورتى که خوف فتنهو کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد، جایز نیست. سؤال: حکم چت کردن با شخصى که از جنسیت او بى اطلاعیم، بفرمایید؟ همه مراجع: اگر ترس افتادن به حرام باشد، جایز نیست. سؤال: چت کردن با اشخاص مختلف، به انگیزه پیدا کردن فرد مورد نظر براى ازدواج با او، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و باعث مفسده نشود، اشکال ندارد. تبصره: فرض مسئله جایى است که شخص براى ازدواج آمادگى داشته باشد. سؤال: چت کردن با زنان غیر مسلمان و انجام صحبت هاى تحریک آمیز با آنان، چه حکمى دارد؟ همه مراجع: حرام است. همه مراجع تأکید می‌کنند که هرگونه ارتباط بین دختر و پسر، قبل از ازدواج، اعم از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم، اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد. اما ارتباط شغلی و حرفه ای و علمی و تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد. افکار نیوز

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-11-18 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :