احکام کاربردی درباره وضو

احکام کاربردی درباره وضودین و اندیشه

سؤال: در رساله آمده است که پوستی را که گاهی به بدن می چسبد و گاهی از آن جدا می شود، باید کَند یا درهنگام وضو باید آب را به زیر آن رساند آیا مسأله شامل مقدار کمی از پوست هم می شود؟ جواب: اگر زیرِ پوست جدا شده، تماما ظاهر شده باشد، باید آن […]

سؤال: در رساله آمده است که پوستی را که گاهی به بدن می چسبد و گاهی از آن جدا می
شود، باید کَند یا درهنگام وضو باید آب را به زیر آن رساند آیا مسأله شامل مقدار کمی از پوست
هم می شود؟ جواب: اگر زیرِ پوست جدا شده، تماما ظاهر شده باشد، باید آن را در وضو بشوید ولو
به این که پوست جدا شده را بلند نماید و یا ببرد و فرقی در این حکم بین پوست بزرگ
و کوچک نیست.
سؤال: آیا جوهر خودکار جزو چیزهایی است که اگر روی دست باشد وضو را باطل می کند؟ جواب: چنانچه جرم
داشته باشد باید برطرف شود.
سؤال: آیا «رنگ موهایی» که زن ها برای رنگ کردن مو و ابروی خود به کار می برند، مانع از
وضو و غسل است یا خیر؟ جواب: مجرّد رنگ بدون جرم، مانع نیست.
منبع: احکام عمومی، ج۱، ص۹۶.
تاریخ بروزرسانی : 2013-02-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو