احکام پیوند اعضا

احکام پیوند اعضا

 احکام پیوند اعضا آیت الله بهجت: ۱۱۷۳٫آیا مى توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است (و از لحاظ پزشکى امیدى به زنده ماندن وى نیست، ولى برخى اعضا مثل قلب وى براى مدتى کار مى کنند) به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟ (با توجه به این که در صورت صبر، ممکن […]

 احکام پیوند اعضا

آیت الله بهجت:

۱۱۷۳٫
آیا مى توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است (و از لحاظ پزشکى امیدى به زنده ماندن
وى نیست، ولى برخى اعضا مثل قلب وى براى مدتى کار مى کنند) به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟
(با توجه به این که در صورت صبر، ممکن است دیگر، قابل پیوند نباشند).

ج.
چون در همان مدّتى که قلب کار مى کند و مغز مرده است، امکان دارد دارویى اختراع یا کشف شود
که مغز را به کار اندازد (این مطلب هر چند در خیلى از نفوس موجب یقین به عدم باشد، ولى
در بعض نفوس و افراد، یقین به عدم نیست؛ زیرا پیدا شدن بعضى داروها که براى بعض امراض اختراع یا
کشف مى شود، آنى است) لذا با این احتمال، جایز نیست.

۱۱۸۰٫
اگر میّت در زمان حیات اجازه دهد که اعضاى بدن او را پس از مرگ جدا کرده و به بیماران
نیازمند پیوند بزنند، این عمل جایز است؟

ج.
در صورتى که راه نجات فردى مسلمان متوقف و منحصر به دادن عضو به او باشد و تهیه آن از
غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالى ندارد.

آیت الله سیستانی:

سؤال :آیا پیوند اعضاء جایز است ؟آیا بخشیدن عضو مرده جایز است؟ به عبارت دیگر
کسى که مرده است آیا جایز است عضو او را به فردى دیگر که درحال رنج وعذاب است ، بخشید؟جواب
:

اگر مرده مسلمان باشد درصورتى جایز است که حیات مسلمانى بر قطع عضو او متوقف باشد ودر این صورت
هم باید دیه داده شود و دیه آن متعلق به خود میت است وصرف در مصالح متوفى باید شود مثلا
دین او ادا شود یا براى او خیرات کنند.

سؤال :اگر فردی ضربه مغزی شد و در کما رفت و دیگر امیدی به زنده ماندن او نبود ایا میتوان
اعضای بدن او را به بیماران نیازمند هدیه کرد ؟جواب :جایز نیست و او زنده است هر کاری که موجب
مرگ او باشد قتل عمد به حساب میاید.

 آیت الله وحید خراسانی:

سوال ۴۲۲ : آیا
وصیت کردن به اهداء عضو بعد از مرگ صحیح است و آیا وراث حق اهداء عضو انسانی که به طور
کامل از دنیا رفته یا دچار مرگ مغزی شده را دارند؟اگر کسی در حال حیات خود وصیت کند که پس
از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند بزنند صحت این وصیّت محل اشکال
است.
و بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده که از اعضاء رئیسه باشد،(مانند چشم و غیر آن) به منظور پیوند
زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست و قطع کننده باید دیه آن عضو را که دیه اعضای جنین
مسلمان است بپردازد.
ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد براین که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببرند و به او پیوند
زنند بریدن آن عضو جایز است ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و پس از پیوند که جزء
بدن زنده گشت احکام بدن زنده بر آن جاری است، ضمناً کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده به حساب
نمی آید لذا اهداء اعضاء او به دیگری جایز نیست.

 آیت الله مکارم شیرازی:

سوال

تعدادى از بیماران به دلیل ضایعات مغزى
غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى کامل
بوده و به تحریکات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، در ضمن فعّالیّتهاى ساقه مغز خود را نیز از دست
داده، فاقد تنفّس و پاسخ به تحریکات متفاوت نورى و فیزیکى مى باشند.
در این گونه موارد احتمال بازگشت فعّالیّتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود نداشته، بیمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه
این ضربان هم موقّتى و تنها به کمک دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاکثر چند روز مقدور
مى باشد.
این وضعیّت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى نامیده مى شود از طرفى نجات جان عدّه دیگرى از بیماران منوط به
استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است.
با عنایت به این که این اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حرکت ارادى هستند و هیچ گاه حیات خود
را باز نمى یابند:الف) آیا در صورت احراز شرایط فوق مى توان از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى براى نجات
جان بیماران دیگر استفاده کرد؟ب) آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، براى جواز قطع عضو کافى
است یا اذن قبلى و وصیّت صاحب عضو نیز لازم است؟ج) آیا اطرافیان میّت مى توانند پس از مرگ مغزى
چنین اجازه اى بدهند؟د) آیا انسان مى تواند در زمان حیات خود با امضاى کارتى رضایت خود را براى برداشتن
اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پیوند به انسانهاى مسلمان نیازمند اعلام نماید؟هـ) آیا در موارد جواز قطع
اعضا دیه ثابت است یا ساقط مى شود؟و) در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن برعهده کیست پزشک یابیمار؟ز) موارد مصرف
دیه مذکور کدام است؟

جواب الف) جواب این مسأله درسابق گفته شد ولى از نظر اهمّیت مسأله توضیحاتى عرض
مى شود که در موارد مرگ مغزى بصورتى که در بالا ذکر شده اگر موضوع قطعى و یقینى باشد چنان
فردى در این گونه احکام مانند میّت است(هر چند پاره اى از احکام میّت مانند غسل و نماز و کفن
و دفن و غسل مسّ میّت بر او جارى نمى شود) بنابراین برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانها مانعى
ندارد.ب) در مواردى که عضورا بعد ازمرگ کامل برمى دارند و نجات جان دیگران منوط به آن است، اذن قبلى
یا اجازه بازماندگان لازم نیست، هرچند بهتر است.ج) از جواب بالا معلوم شد.د) از جواب بالا معلوم شد.هـ) در موارد
جواز قطع اعضا، احتیاط دادن دیه است.و) بر عهده کسى است که عضو را قطع نموده است.ز) در کارهاى خیر
براى میّت مصرف مى شود.

سوال پیوند اعضاى حیوانات به انسان چه حکمى دارد؟جواب در موارد ضرورت اشکالى ندارد.

آیت الله خامنه ای:

س ۱۲۹۲: بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت مى‏شوند
که بر اثر آن، همه فعالیت‏هاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو مى‏روند و همچنین
فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مى‏شوند، دراین گونه موارد احتمال بازگشت فعالیت‏هاى مذکور به وضع طبیعى
کاملاً از بین مى‏رود و ضربان خودکار قلب مریض باقى مى‏ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعى
انجام مى‏گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداکثر چند روز ادامه پیدا مى‏کند، وضعیت مزبور در
علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‏شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاى
ارادى مى‏گردد و از طرفى بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ
مغزى است، بنا بر این آیا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

ج:
اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‏اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و
قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد و
یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.

س ۱۲۹۳: علاقمند هستم اعضاى خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل
خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده‏ام.
آنان نیز از من خواسته‏اند که آن را در وصیّت‌نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه
کنم، آیا چنین حقّى را دارم؟

ج: استفاده از اعضاى میّت براى پیوند به بدن شخص دیگر براى نجات جان
او یا درمان بیمارى وى اشکال ندارد و وصیّت به این مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضایى که برداشتن
آنها از بدن میّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میّت محسوب شود.

آیت الله شاهرودی:

سؤال ۱۷۹۴ :قطع عضو مرده محترم به نفع انسان زنده ،جایز است یا خیر ؟

جواب :جایز نیست ،مگر آنکه
حفظ نفس زنده ،متوقف بر آن باشد.

سؤال ۱۷۹۷ :شخصى که دچار مرگ مغزى شده و به هیچ یک از علائم حیاتى پاسخ نمى دهد و
امیدى به درمان او نیست ولى تنفس دارد و قلب او کار مى کند ،آیا جایز است قلب او را
خارج نمایند و به مریض دیگرى که نارسایى قلبى دارد و حیات او بستگى به پیوند قلب دارد پیوند بزنند
؟

جواب :جایز نیست و مادامى که روح در بدنش هست قتل او موجب قصاص یا دیه مى شود.

سؤال ۱۷۹۸ :مریض لاعلاج که با اکسیژن مصنوعى به حیات خود ادامه مى دهد آیا ولى یا پزشک مى تواند
اکسیژن را از مریض بردارد که البته به ناچار مریض مى میرد ؟ حال اگر ادامه حیات او با اکسیژن
هزینه سنگین دارد تکلیف چیست ؟جواب :جائز نیست و هزینه آن بر خود مریض است یا ولى او و یا
بیت المال و یا مؤمنین بنحو واجب کفائى.

احکام جوانان

بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
تاریخ بروزرسانی : 2016-03-07 / گردآوری :
/
امتیاز : 1 تعداد رای :1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاسامسونگتور کیشکفش پاشنه مخفی
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
احکام شرعی‌ که در سفر اربعین به کار می‌آید
احکام شرعی‌ که در سفر اربعین به کار می‌آید
سفارش دین ما به احترام سالمندان
سفارش دین ما به احترام سالمندان
بهره مندى از وجود امام زمان در دوران غیبت چگونه است
بهره مندى از وجود امام زمان در دوران غیبت چگونه است
شخصیت مختار ثقفی به عنوان منتقم خون امام حسین (ع)
شخصیت مختار ثقفی به عنوان منتقم خون امام حسین (ع)
امام حسن مجتبی (ع) شجاع‌ترین چهره تاریخ اسلام
امام حسن مجتبی (ع) شجاع‌ترین چهره تاریخ اسلام
آیا جنسیت فرشته های الهی زن است؟
آیا جنسیت فرشته های الهی زن است؟
شهدای کربلا حبیب بن مظاهر ، پیر میدان دار عشق
شهدای کربلا حبیب بن مظاهر ، پیر میدان دار عشق
سرنوشت پسران و دختران مسلم بن عقیل چه شد؟
سرنوشت پسران و دختران مسلم بن عقیل چه شد؟
یونیک ویزاسامسونگتور کیشکفش پاشنه مخفیدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری