احکام مربوط به تطهیر فرش نجس

احکام مربوط به تطهیر فرش نجسدین و اندیشه

داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست و آن ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند […]


داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست و آن ظرف نجس را با آب قلیل به
دو گونه می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند دیگر آن که سه دفعه
قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن
برسد و بیرون بریزند و داخل ظرف نجس را با آب کر و جاری بنابر احتیاط واجب باید سه مرتبه
شست.

(آیه الله سیستانی(دام ظله)سوال: کیفیت تطهیر ظرف نجس چگونه می باشد؟ الف) با آب قلیل ب) با آب کر و
جاری

امام خمینی(ره): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید: یکی آن که سه مرتبه پر کنند و
خالی کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در
آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در کر و جاری احتیاط سه مرتبه است گر چه اقوی کفایت یک مرتبه است.

آیه الله تبریزی(ره): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو قسم می شود آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی
کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در کر و جاری یک مرتبه کافی است.

آیه الله خامنه ای(دام ظله): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.

ب) در کر و جاری یک بار کافی است.

آیه الله خویی(ره): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو قسم می شود آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی
کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در کر و جاری یک مرتبه کافی است.

آیه الله سیستانی(دام ظله): الف) داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و
خالی کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در
آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) داخل ظرف نجس را با آب کر و جاری بنابر احتیاط واجب باید سه مرتبه شست.
آیه الله شبیری
زنجانی(دام ظله):
الف) داخل کاسه نجس و مانند آن از سایر ظروف شرب را با آب قلیل باید سه مرتبه
شست و کاسه نجس را با آب قلیل به دو گونه می توان آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر
کنند و خالی کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را
طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در آب جاری و کر یک مرتبه کافی است.

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظله): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی
کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

همچنین بخوانید :  تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟

ب) در آب جاری و کر یک مرتبه کافی است.

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظله): الف) ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
برای آب کشیدن ظروف با آب قلیل می توان آن را سه مرتبه پر و خالی کرد و یا هر
بار قدری آب در آن بریزند و طوری بگردانند که به جاهای نجس برسد.
بعد بیرون بریزند.

ب) در آب کر و جاری یک مرتبه کافی است.
آیه الله نوری همدانی(دام ظله): الف) ظرف نجس را با
آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می شود آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی
کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است گر چه اقوی کفایت یک مرتبه است.
آیه الله وحید
خراسانی(دام ظله):
الف) اگر داخل ظرف نجس شود با آب قلیل باید سه مرتبه شست.
ظرف نجس را با آب قلیل دو گونه می شود آب کشید: یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی
کنند دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

ب) در کر و جاری یک مرتبه کافی است.

سوال: اگر آب نجسی درسطح شیب دار جریان دارد در پایین شیب به کر متصل شود بالای آن هم پاک می شود؟

هر مقدار از آب نجس که به آب کر یا جاری اتصال پیدا کند، پاک می شود و قسمت هایی
که عرفاً اتصال پیدا نکرده است چه پائین تر باشد یا بالاتر بر نجاست قبلی خود باقی است.
بنا بر این، آن قسمت از آب نجسی که در سطح بالاتری قرار گرفته و هنوز به آب جاری یا
کر (آب پاک) که در سطح پائین تری قرار دارد متصل نشده است، نجس می باشد.
(با استفاده از توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص: ۵۴، استفتاءات از مقام معظم رهبرى،س ۷۰)

سوال: اگر فردی با شلنگ منزل، آب را بر فرش متنجس، جاری نماید، آیا از طهارت کفایت می‌نماید ؟ و آیا غساله و آبی که جاری می‌شود و لو اندک باید رفع گردد؟

جواب: به نظر
برخی از مراجع با برطرف شدن عین نجاست و اتصال آب کر یا جاری به فرش متنجس و فرا گرفتن
آن، محل متنجس پاک می‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نیست.
و به نظر بعضی دیگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد.
(توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۵۹)

سوال: قسمتی از فرش به واسطه‌ی بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اطاق هم نجس شده، آیا وقتی که از رو، فرش را با آب لوله کشی تطهیر کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اطاق هم پاک می‌شود؟

جواب: برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود و برای پاک کردن فرش اگر
با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود، هر دو رو پاک می‌شود.
(استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۲)

تبیان

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
تاریخ بروزرسانی : 2015-03-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان