احادیث تکان دهنده درباره توبه

احادیث تکان دهنده درباره توبه دین و اندیشه

احادیث ائمه اطهار در رابطه با توبه کردن و حس خداوند به بندگان گناه کار

پیامبران و امامان احادیث معنوی زیادی در رابطه با دین ،نماز و توبه بیان کرده اند همچنین در
متن زیر احادیثی تکان دهنده از امام صادق و دیگر ائمه در رابطه با توبه و میزان لطف خداوند
در بخشش بندگان گناهکار را قرار داده ایم. در قسمت زیر احادیث درباره توبه به نقل از ائمه
اطهار را بیان کرده ایم. برای آشنایی با انواع احادیث پر فضیلت در رابطه با توبه ما را در سایت
نیک صالحی دنبال کنید.

احادیث درباره توبه

احادیث درباره توبه امام صادق(ع): همانا مومن گناهی می کند و پس از بیست سال به یادش می آید.
پس، از خدا راجع به آن گناه آمرزش می خواهد و خداوند بیامرزدش و هر آینه این امر توفیقی از
جانب خدا برای اوست که او را مورد لطف و بخشش خویش قرار دهد.
و همانا کافر گناهی می کند و همان ساعت آنرا فراموش می کند.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۷۲*************احادیث درباره توبه**************امام باقر(ع): به محمدبن مسلم فرمودند: ای محمّد گناهان مومن که از آن
توبه کرده، آمرزیده شده است و باید برای آینده اش پس از توبه کار نیک کند.

من گفتم اگر پس از توبه و استغفار از گناهان باز گناه کرد و باز توبه نمود؟ در پاسخ
فرمودند: ای محمدبن مسلم تو پنداری که بنده مومن از گناه خویش پشیمان گردد و از آن آمرزش خواهد و
توبه کند.
سپس خدا توبه اش را نپذیرد گفتم: چند بار این کار را کرده و از خدا آمرزش خواسته.
فرمود: هر قدر مومن از آمرزش خواهی به خدا رو کند ، و توبه کند خدا هم همان مقدار به
آمرزش او باز می گردد هر چند دفعاتش فراوان باشد به راستی که خداوند زیاد آمرزنده و مهربان است و
توبه را می پذیرد و از بد کرداریها می گذرد.
مبادا تو مومنین را از رحمت خدا نا امید سازی.
اصول کافی جلد ۲ صفحه ۴۳۲

احادیث درباره توبه

احادیث درباره توبه به نقل از ائمه اطهار

احادیث درباره توبه و پشیمانی از گناه

*************احادیث درباره توبه************** امام باقر
(ع) : به خدا سوگند ! خداوند از مردم جز دو خصلت نخواسته است : ۱٫
اعتراف به نعمتهای خدا ( شکر گذاری ) تا نعمت را برایشان بیشتر کند.۲٫
اعتراف کردن به گناهان ( به پیشگاه خدا ) تا خدا گناهان را بیامرزد.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۵۸*************احادیث
درباره توبه**************امام صادق (ع) : همانا مرد ( گاهی ) گناه کند و خدا به وسیله آن او را به
بهشت ببرد ، عرض کردم : خداوند به سبب گناه او را به بهشت ببرد ؟ فرمود : آری ،
هر آینه او گناه کند و پیوسته از گناهی که کرده ترسان است و بر خود خشمناک است ( یا
توبه می کند ) پس خدا به او ترحم می کند و او را به بهشت می برد.

توضیح :مجلسى (ره
) گوید: این حدیث دلالت کند بر اینکه گناهى که باعث خضوع گردد بهتر از طاعتى است که موجب باشد.*************احادیث
درباره توبه**************امام صادق (ع) : همانا خداوند دوست دارد بنده ای را که در گناه بزرگ به او توجه کند
( و از او آمرزش بخواهد ) و دشمن دارد بنده ای را که گناه اندک را کم و خوار
شمارد و به آن بی اعتنا باشد ( و به فکر توبه و تدارک آن نباشد ) اصول کافی جلد
۴ صفحه ۱۵۹*************احادیث درباره توبه**************امام صادق (ع) : امیر المومنین علی (ع) فرموده است : همانا پشیمانی از گناه ،
انسان را به دست کشیدن از آن وا میدارد.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۵۹

احادیث درباره توبه از امام رضا

*************احادیث درباره توبه**************امام رضا (ع) :
پنهان کننده کار خوب و نیک ( کردارش ) برابر هفتاد حسنه است ( هرچه کار نیک مخفیانه تر انجام
شود حسنات و ثوابش بیشتر است ) ، و آشکار کننده کار بد مخذول است ( زیرا بر گناهی که
می کند پافشاری و بی باکی می کند و در مقابل خدا غیوری می کند و برای دیگران تعریف می
کند )، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است ( این سخن دلالت بر این دارد که اگر کسی هم
گناهی انجام داد برای کسی تعریف نکند و توبه واقعی کند ).
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۰

شرح :مجلسى (ره ) گوید: فاش کننده گناه از نظر بى باکى نسبت بشرع
مقدس و بى شرمى مخذول است و توفیق از او گرفته شود، و پنهان کننده آن از نظر شرمى که
دارد آمرزیده شود نه از جهت نفاق و دو روئى ، و این خبر دلالت دارد که پنهان داشتن طاعات
بهتر از آشکار نمودن آن است چون از ریاء و سمعه دور است.*************احادیث درباره توبه************** امام صادق (ع) : همانا
مومن قصد و نیت انجام کار نیک کند ولی انجام ندهد و برایش یک حسنه نوشته شود ، و اگر
کار نیک را انجام دهد ده حسنه برای او نوشته شود ، و همانا مومن قصد و نیت کار ناپسند
و بد کند و آنرا انجام ندهد ، پس گناهی برای او نوشته نمیشود.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۲

احادیث درباره توبه نصوح

*************احادیث درباره توبه**************از حضرت صادق (ع) درباره آیه ۸ سوره تحریم ( ( ای آنانکه ایمان آوردید توبه کنید به سوی
خدا توبه نصوح ) ) حضرت در جواب فرمود : یعنی بنده از گناه توبه کند و دیگر به آن
باز نگردد.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۴*************احادیث درباره توبه************** ابو بصیر راجع آیه ۸ سوره تحریم ( ( ای
آنانکه ایمان آوردید توبه کنید به سوی خدا توبه نصوح ) ) از حضرت امام صادق (ع) پرسیدم ؟

(که معنای آن چیست؟ )فرمود : آن گناهی است که هرگز به آن بازنگردد ، عرض کردم : کدام یک
از ما هست که به سوی گناهی که توبه کرده باز نگردد ؟ ! فرمود : ای ابا محمد همانا
خداوند دوست دارد آنکس را که در فتنه ( گناه ) واقع شود و بسیار توبه کند.
( خدا دوست دارد بنده ای که در گناه ، افتاده بسیار توبه کند ) اصول کافی جلد ۴ صفحه
۱۶۵*************احادیث درباره توبه************** امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه بنده استغفار کند (و از خداوند آمرزش خواهد) نامه عملش بالا
رود در حالیکه مى درخشد.
اصول کافى جلد ۴ صفحه ۲۶۶

*************احادیث درباره توبه**************ائمه اطهار (ع) : خدای عزوجل به
توبه کنندگان سه خصلت داده است که اگر یکی از آنها را به تمامی اهل آسمانها و زمین بدهد به
سبب آن همگی نجات یابند : ۱٫
خداوند توبه کنندگان را دوست دارد ۲٫
فرشتگان برای توبه کنندگان آمرزش خواهند ۳٫
خداوند به توبه کنندگان نوید امن و رحمت داده است.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۶

احادیث درباره توبه از امام باقر

*************احادیث درباره توبه************** امام باقر (ع) : به یکی از اصحاب به نام محمد بن
مسلم فرمود : گناهان مومن که از آن توبه می کند برای او آمرزیده است ، و باید برای آینده
پس از توبه و آمرزش کار نیک کند ، هر آینه به خدا سوگند این فضیلت نیست مگر برای اهل
ایمان ، عرض کردم : پس اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان باز گناه کند و دوباره توبه
کند ( چگونه است ؟ ) فرمود : ای محمد بن مسلم آیا باور داری که بنده مومن از گناه
خود پشیمان شود و از آن آمرزش خواهد و توبه کند و خداوند توبه اش را نپذیرد ؟

عرض کردم
: ( اگر ) چندین بار این کار را کرده ( یعنی توبه میکند ولی باز گناه می کند )
و باز گناه میکند و بعد توبه می کند و از خدا آمرزش میخواهد ( این چگونه است ؟ (
آیا توبه شان قبول میشود ؟ ) امام (ع) فرمود : هر وقتی که مومن با استغفار و توبه بازگردد
( توبه کند ) خداوند نیز با آمرزش او بر میگردد ( گناهش را بیامرزد ) و بدرستیکه خداوند آمرزنده
مهربان است ، توبه را میپذیرد ، و از کردارهای بد می گذرد ، پس مبادا تو مومنان را از
رحمت خدا ناامید کنی.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۷

احادیث درباره توبه و میزان لطف و بخشش خداوند

*************احادیث درباره توبه************** ابو بصیر گوید : از امام صادق (ع)
از تفسیر خدای عزوجل پرسیدم ( که فرماید : همانا آنانکه پرهیزگاری کردند ) (( هرگاه شیطان رهگذری خود را
بدانها ساید یادآور شوند و بناگاه بینا شوند )) ( سوره اعراف آیه ۲۰۱ ) امام (ع) فرمود : او
بنده ای است که نیت گناه کند سپس یاد آور خدا شود ( به یاد خدا بیفتد ) و از
انجام دادن گناه خودداری کند ، پس این است گفتار خدا ( میفرماید ) : (( یاد آور شوند و
بناگاه بینا شوند )) اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۷

*************احادیث درباره توبه************** حضرت باقر (ع) : کسی که از
گناه کردن توبه می کند همانند کسی است که گناه ندارد.
و کسی که در گناه کردن اسرار ورزد و در گناه بماند ولی آمرزش و بخشش از خدا خواهد مانند
مسخره چی است.
اصول کافی جلد ۴ صفحه ۱۶۸ ( یعنی کسی که در گناه بماند و بر ادامه گناه اسرار ورزد ولی
از خدا بخشش و آمرزش خواهد مانند مسخره چی است که خود را یا احکام دین را یا پروردگار را
مسخره کند).*************

احادیث درباره توبه************** امام صادق (ع) : همانا خدای عزوجل وقتی بنده مومنش توبه کند شاد می شود مانند
کسی که چیزی گم کرده و بعد گمشده اش را پیدا کند و خوشحال شود.
اصول کافی جلد ۴ صفحه
۱۶۹*************احادیث درباره توبه************** ائمه اطهار (ع) : برای هر چیز داروئی است و داروی گناهان آمرزشخواهی و استغفار است.
اصول
کافی جلد ۴ صفحه ۱۷۲

احادیث ائمه درباره توبه

*************احادیث درباره توبه************** معاویه بن وهب گوید: (سالى ما) بطرف مکه حرکت کردیم و با ما
پیرى بود خداپرست و اهل عبادت (ولى ) معترف بمذهب شیعه نبود (و اطلاعى از آن نداشت ) و (بمذهب
سنیها که تمام خواندن نماز را براى مسافر جایز دانند) نمازش را در راه تمام میخواند و برادر زاده اى
داشت مسلمان (و شیعه مذهب ) که همراهش بود، پس آن پیر بیمار شد من ببرادر زاده اش گفتم :
کاش مذهب شیعه را بعمویت پیشنهاد میکردى شاید خدا او را نجات دهد؟ همه همراهان ما گفتند: بگذارید پیر مرد
بحال خو بمیرد زیرا همین حال که دارد خوب است ،

ولى برادرزاده اش تاب نیاورد تا بالاخره بدو گفت
: اى عموجان همانا مردم پس از رسولخدا (ص ) مرتد شدند جز عده کمى ، و على بن ابیطالب
مانند رسولخدا (ص ) بود که پیروى و اطاعتش لازم بود، و پس از رسول خدا حق و طاعت از
آن او بود: گوید: آن پیر مرد نفسى کشید و فریاد زد و گفت : من هم بر همین عقیده
هستم ، و جانش از تن بیرون آمد (و مرد) و پس ما شرفیاب خدمت حضرت صادق (ع ) شدیم
، على بن سرى (یکى از همراهان ما) سخن پیر مرد را (یا جریان را) بآنحضرت عرض کرد: حضرت فرمود:
او مردیست از اهل بهشت ، على بن سرى عرض کرد: آنمرد جز در آن ساعت از مذهب شیعه
هیچ اطلاعى نداشت ؟ فرمود چه چیز دیگر از او مى خواهید؟ بخدا سوگند وارد بهشت شد.
اصول کافى جلد
۴ صفحه ۱۷۵

احادیث درباره توبه

احادیث امامان در رابطه با توبه کردن

احادیث درباره توبه کردن از زنا

*************احادیث درباره توبه**************حمران گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم از مردیکه (زناى با زن شوهر دار کرده
است ) و حد بر او جارى شده و سنگسار شده آیا در آخرت هم عقاب شود؟ فرمود: خدا کریم
تر از آن است (که با اینکه در دنیا کیفر شده در آخرت نیز او را کیفر کند).
اصول کافى جلد ۴ صفحه ۱۷۹*************احادیث درباره توبه************** حضرت باقر علیه السلام فرمود: چون خداى عزوجل خواهد

که بنده اى
را که داراى گناهیست اکرام کند او را به بیمارى گرفتارى کند، و اگر اینکار را نکند به نیازمندى مبتلایش
سازد، و اگر اینکار را با او نکرد مرگ را بر او سخت کند تا بدان واسطه گناهش را جبران
کند (و بگناهش مکافات کند) فرمود و چون بخواهد بنده اى را که حسنه اى در نزدش ‍ دارد خوار
کند تنش را سالم کند و اگر اینکار را درباره اش نکند روزیش را فراخ گرداند، و اگر آنرا هم
درباره اش انجام ندهد مرگ را بر او آسان کند تا بدان سبب در عوض آن حسنه او را پاداش
دهد.
اصول کافى جلد ۴ صفحه ۱۷۹

بخشندگی خداوند در برابر توبه کنندگان

بیش تر بدانید : حس خداوند به بندگان گناهکارش

مهربانی و دلسوزی خداوند چنان است که حتی راضی نمی‌شود، بنده گنه کار و خطاکار
نیز آبرویش ریخته شود و نزد فرشتگان بی‌آبرو شود. او خود در حدیثی قدسی می‌فرماید:
اگر کسانی که از من روی برمی‌گردانند، بدانند چقدر به آنها علاقه دارم، هر آینه از شوق
جان می‌سپردند. این حدیث به خوبی نشان می‌دهد که خدا چقدر نسبت به بندگان گناهکار
خود رئوف است و چقدر به آنها علاقه دارد.

با این توضیح معلوم است که خدا حساب شخصی را که اغفال شده و درگیر احساسات شده،
یا در اثر تربیت نادرست یا محیط اجتماعی فاسد، به راه نادرست کشیده شده، از سایر افراد
جدا می‌کند. با آنها به گونه‌ای دیگر برخورد می‌کند. پس ما نباید بیش از حد معمول نگران باشیم.

منبع:hadithe و تبیان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2019-12-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :