احادیث بسیار زیبا در مورد اخلاق

احادیث بسیار زیبا در مورد اخلاق دین و اندیشه

۱-تیر زبانقال امیرالمؤ منین علیه السلام :احذروااللسان فانه سهم یخطى.از زبان بترسید به درستى که آن تیرى است بسیار خطا رونده.بفرمود از زبان خود حذر کن زجان خویشتن دفع خطر کن که آن باشد چو تیرى بس خطاکار تن و جانت کند ناگه گرفتار ————————————–۲- نشانه هاى تقوىقال امیرالمؤ منین علیه السلام :ان للتقوى علامات […]

احادیث بسیار زیبا در مورد اخلاق

۱-تیر زبانقال امیرالمؤ منین علیه السلام :احذروااللسان فانه سهم یخطى.
از زبان بترسید به درستى که آن تیرى است بسیار خطا رونده.
بفرمود از زبان خود حذر کن زجان خویشتن دفع خطر کن که آن باشد چو تیرى بس خطاکار تن و
جانت کند ناگه گرفتار ————————————–۲- نشانه هاى تقوىقال امیرالمؤ منین علیه السلام :ان للتقوى علامات : الخوف من الجلیل ،
و العمل بالتنزیل ، و القناعه بالقلیل ، و الاستعداد لیوم الرحیل.
چهار چیز علامت تقوى است : خوف از خدا، عمل به قرآن ، قناعت به کم ، آمده بودن براى
مرگ و روز رحلت.

علامتهاى تقوى چهار چیز است که بس نیکو بر اهل تمیز استبقرآن عامل و خوف از جلیل است به کم
قانع مهیا بر رحیل است

————————————–۳- انسان با انصافقال امیرالمؤ منین علیه السلام :المنصف کریم و الظالم لئیم.
انسان با انصاف بزرگوار و کریم است ، و شخص ظالم پست و فرومایه است.

دیگر فرموده او منصف کریم است کند ایثار اگر او را نعیم استولى ظالم لئیم است و تبه کار گرش
باشد ز دنیا مال بسیار

————————————–۴- راستى رستگارىقال امیرالمؤ منین علیه السلام :الصدق نجاح و الکذب فضاح.
راستگویى موجب نجات است و دروغگویى سبب رسوایى است.

دیگر گفتا سخن چون راست گوئى نجات و رستگارى را بجوئىواگر گوئى سخنهاى دروغین فضیحت آرى و رسوا و ننگین

————————————–۵- عزت علمقال امیرالمؤ منین علیه السلام : العلم عز و الطاعه حرز.علم عزت مى آورد و اطاعت در پناه
خدا بودن است.

سپس فرمود علم به عزت بیارد بقلب خلق حبت را بکاردبطاعت حرز جانت هست خلاق زآفتها نیندیشى در آفاق

————————————–۶-
سربلندى قناعتقال امیرالمؤ منین علیه السلام :عز من قنع ، ذل من طمع.
عزت در قناعت است و خوارى در طمع است.

بگفت آنکس که شد قانع عزیز است موقر در براهل تمیز استکسى را کو طمع کارى مرام است ذلیل و
خوار نزد خاص و عام است

————————————–۷- تواضع تعالى بخشقال امیرالمؤ منین علیه السلام : التواضع یرفع و التکبر یضع.
تواضع آدم را بالا مى برد، و تکبر انسان را کوچک و پست مى کند.

بگفتا کن تواضع با خلایق بجاه و منزلت گردى تو لایقتکبر گر کنى کوچک نمائى بنزد خلق پست و بینوائى

————————————–۸- عنایت توفیققال امیرالمؤ منین علیه السلام : التوکل کفایه ، والتوفیق عنایهکسى که توکل بر خدا کند خداوند او
را کفایت مى کند و به هر کس به خداوند عنایت فرماید توفیقش مى دهد.

بگفتا هر که را باشد توکل بس است او را خدا بنما تعقلخدا چون با کسى دارد عنایت دهد توفیق
او را بى نهایت

————————————–۹- عبادت اندیشهقال امیرالمؤ منین علیه السلام : الشکر زیاده والکفر عباده.
شکر نعمت روزى را زیاد مى کند، و فکر خوب در صنع خداوند عبادت است.
بشکر حق شود رزق تو افزون و اگر کفران کنى گردى پشیمانتفکر گر کنى در صنع بازى از این فکرت
عبادت بهره دارى

————————————–۱۰- دافعه ترشروئىقال امیرالمؤ منین علیه السلام : البشر مبره ، العبوس معره.
خوشروئى نیکوئى است در بین مردم ، و ترشروئى زشتى و باعث جدائى است.
بفرمود ار شوى خوشرو در عالم ز قلب دوستان بیرون برى غمترش روئى اگر باشد شعارت گریزان خلق باشد از
کنارت

منبع:کتاب پانصد حدیث اعتقادى و اخلاقىtebyan-zn.ir

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2013-12-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :