هواوی

آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و یا رکابی بی احترامی به خدا است؟

آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و یا رکابی بی احترامی به خدا است؟ دین و اندیشه

پوشانیدن بدن در نماز: آن چه در مورد پوشش لباس نماز گذار برای مرد واجب است عبارت از این است که: مرد باید در حال نماز، اگر چه کسى او را نمى‏بیند عورتین خود را به پوشاند.[۱] بنابراین، در صورتی که عورتین در نماز پوشانده شده باشد، نماز خواندن با زیر پیراهن و یا رکابی، […]

پوشانیدن بدن در نماز:

آن چه در مورد پوشش لباس نماز گذار برای مرد واجب است عبارت از این است که: مرد باید در
حال نماز، اگر چه کسى او را نمى‏بیند عورتین خود را به پوشاند.
[۱]

بنابراین، در صورتی که عورتین در نماز پوشانده شده باشد، نماز خواندن با زیر پیراهن و یا رکابی، اشکالی
ندارد.

باز بودن دکمه های نماز:

باز بودن دکمه های نماز، مکروه (ناپسند) بوده[۲] (یعنی باعث کمتر شدن ثواب نماز می شود) و موجب باطل شدن
نماز نمی شود.

بی احترامی به خدا:

با زیر پیراهن و یا رکابی نماز خواندن و یا باز بودن دکمه های لباس در نماز، هر چند
موجب باطل شدن نماز نمی شود، اما بهتر است که انسانی که در نماز در برابر خدای با عظمت قرار
گرفته، ادب و احترام را رعایت کرده و از لباس کاملی که در برابر افراد محترم در تن مى‏کند، به
تن داشته باشد[۳] و از مکروهات پرهیز نماید.

اسک دین

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2014-09-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :