آیا دختر و پسر برای اینکه به گناه کشیده نشوند میتوانند صیغه محرمیت بخوانند؟

آیا دختر و پسر برای اینکه به گناه کشیده نشوند میتوانند صیغه محرمیت بخوانند؟ دین و اندیشه

میخواستم بدانم که آیا میشود که دختر وپسر بدون اذن پدر، خودشان متن صیغه محرمیت را برای مدتی بخوانند؟ و همچنین متن عربی صیغه را از حضورتان مخواستم. پاسخ: ۱- در صورتی که دختر باکره باشد ، به احتیاط واجب اذن پدر دختر شرط می باشد .بدون اذن پدر دختر عقد به احتیاط واجب باطل […]

میخواستم بدانم که آیا میشود که دختر وپسر بدون اذن پدر، خودشان متن صیغه محرمیت را برای مدتی بخوانند؟ و
همچنین متن عربی صیغه را از حضورتان مخواستم.

پاسخ:

۱- در صورتی که دختر باکره باشد ، به احتیاط واجب اذن پدر دختر شرط می باشد .
بدون اذن پدر دختر عقد به احتیاط واجب باطل است.

۲- متن صیغه عقد موقت : اگر خود زن و مرد عقد را بخوانند، اول زن بگوید: «زَوَّجْتُکَ
نَفْسىِ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» یعنی خودم را به همسر غیر دائمی شما به مدت و مهر معلوم
در آوردم، بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ لِنَفْسى هکذا »، یعنی قبول کردم ، صحیح است.

اگر زن مرد را وکیل بگیرد که از طرف او ایجاب را در عقد بخواند، مرد باید اول وکالتا
از طرف زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم،(به جای کلمه فلانا اسم زن را
بگوید) ” یعنی به ازدواج و همسری موقت وکیل گیرنده خود را برای خودم با مهر معلوم در آوردم، بعد
بلا فاصله از طرف خود بگوید: قَبِلْتُ التَّزوِیجَ لِنَفْسى فِى المُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم، یا بگوید قَبِلْتُ لِنَفْسى هکَذَا
” قبول کردم “.
شرایط خواندن عقد

 خواندن عقد ،چه دائم ، چه موقت شرایط دارد، از جمله:

ا) عقد ازدواج به عربى صحیح خوانده شود.
اگر خود مرد و زن می توانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، بنابر احتیاط واجب باید به عربی
صحیح بخوانند .
اگر نمی توانند ،چنانچه عقد را به فارسی یا با هر زبان دیگری بخوانند ،باید لفظى بگویند که معناى زَوَّجْتُ
و قَبِلْتُ را بفهماند.
اگر در عقد یک حرف اشتباه خوانده شود که معنا را عوض کند، عقد باطل
می شود.
(۲)

ب) کسی که صیغه را می خواند، قصد انشا داشته باشد؛ یعنى اگر خود مرد و زن صیغه
را مى‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُکَ نَفْسِى» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد.
اگر مرد وکیل می شود، باید با گفتن «زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم »قصدش این
باشد که او را همسر خود قرار داده است.
با گفتن قبلت قصدش پذیرش این ازدواج باشد.
(۳)

ج) کسى که صیغه عقد را می‌خواند ،باید مفهوم لفظى را که مى گوید دقیقاً بداند.
اگر به عربی بخواند ، در صورتی که هر کلمه را صحیح بخواند و معنای هر کلمه را جدا گانه
بداند ،صحیح است.(۴)

د) در عقد موقت باید مهریه و مدت تعیین شود .
بدون تعیین مهریه و مدت عقد، عقد موقت صحیح نیست.

ها) اگر دختر باکره باشد، بنا بر احتیاط واجب باید پدر دختر اجازه بدهد.(۵)

پاسخگو

تاریخ بروزرسانی : 2014-11-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :