آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کند

آیاتی که قرض و حق والدین را ادا می‌کنددین و اندیشه

در بحر الغرائب نوشته مردی خدمت پیغمبر آمد گفت: جانم به فدایت! بسیار قرض دارم.فرمود: این آیات را بخوان.بار دیگر آمد آمد گفت: قرضم ادا شد.متاع دنیا ندارم.فرمود: این آیات را بخوان. بعد از مدتی آمد و گفت: دشمن و همسایه بد دارم. فرمود: این آیات را بخوان.گفت: از حکام می‌ترسم.فرمود: برای هر مشکلی بخوان […]

در بحر الغرائب نوشته مردی خدمت پیغمبر آمد گفت: جانم به فدایت! بسیار قرض دارم.
فرمود: این آیات را بخوان.
بار دیگر آمد آمد گفت: قرضم ادا شد.
متاع دنیا ندارم.
فرمود: این آیات را بخوان.
بعد از مدتی آمد و گفت: دشمن و همسایه بد دارم.
فرمود: این آیات را
بخوان.
گفت: از حکام می‌ترسم.
فرمود: برای هر مشکلی بخوان و از کسی مترس.در جواهر القرآن نوشته حضرت رضا (ع) فرمود: هر که این آیات
را بخواند و ثواب آنها را به روح‌ والدین بخشد، ایشان را حقی در گردن آن فرزند نماند و
آیات کریمه این است:

بِسْم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمفَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْکِبْریاءَ فِی
السَّمواتِ وَ الْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رّبَ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْعَظَمَتُهُ فِی
السَّمواتِ والْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمْ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْفَضْلُ فی السَّمواتِ
وَ الْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینِ وَ لَهُ النُّورِ فِی السَّمواتِ
والْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمْ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْمُلْکُ فِی السَّمواتِ وَ
الْأرضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم.

اسک دین

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2014-04-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :