آیا جنیان هم در بهشت و جهنّم ما جزای اعمالشان را می بینند؟

آیا جنیان هم در بهشت و جهنّم ما جزای اعمالشان را می بینند؟دین و اندیشه

در مسأله دوزخ آیات قرآن قائل به اشتراک دوزخ براى جنیان و انسان هاى کافر است.همچون آیه ۱۳ سوره سجده: «و لکن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنه و الناس اجمعین؛ و لیکن وعده حق و حتمى من است که دوزخ را البته از (کافران) جن و انس پرسازم.» یا در سوره جنآیات ۱۴ […]


در مسأله دوزخ آیات قرآن قائل به اشتراک دوزخ براى جنیان و انسان هاى کافر است.
همچون آیه ۱۳ سوره سجده: «و لکن حق القول منى لاملئن جهنم من الجنه و الناس اجمعین؛ و لیکن وعده
حق و حتمى من است که دوزخ را البته از (کافران) جن و انس پرسازم.»

یا در سوره جنآیات ۱۴ و۱۵ چنین آمده است: «و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشداً و اما
القاسطون فکانوا لجهنم حطباً.»

در این آیه از زبان جنیان آمده است:«و برخى از ما مسلمانان و برخى قاسط
(منحرف از راه دین و حق – کافر) هستند.
پس آنان که مسلمانند رستگارى را پى جستند و اما منحرفین هیزم دوزخ اند.»

اما درباره بهشت از امام(ع)
پرسیدند: آیا مؤمنین از جن به بهشت داخل مى شوند.
امام(ع) فرمود: نه، ولى براى خداوند باغ هایى بین بهشت و جهنم است که ایشان و فساق شیعه در آن
جا خواهند بود.

همچنین بخوانید :  سؤال یک جن از امام رضا(ع)!

پرسمان

تاریخ بروزرسانی : 2014-12-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو