آنچه براى روزه ‌دار مکروه است

آنچه براى روزه ‌دار مکروه استدین و اندیشه

برخی چیزهایی که براى روزه دار مکروه است: ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد؛ انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛ بوکردن گیاهان معطر؛ نشستن زن در آب؛ استعمال شیاف؛ خیس کردن لباسى که در بدن دارد؛ […]

برخی چیزهایی که براى روزه دار مکروه است:

ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا
بوى آن به حلق برسد؛

انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛

بوکردن
گیاهان معطر؛

نشستن زن در آب؛

استعمال شیاف؛

خیس کردن لباسى که در بدن دارد؛

کشیدن دندان و هرکارى
که به واسطه آن از دهان خون بیاید؛

مسواک کردن با چوب تَر؛

سایت رشد

همچنین بخوانید :  کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو