آداب ذکر و ختم صلوات

آداب ذکر و ختم صلواتدین و اندیشه

۱- طهارت: شرط قبولی و استجاب دعا و ذکر ختم صلوات، داشتن طهارت جسم و باطن می باشد.۲- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می باشد.جسم و جان ذاکر باید فقط به امید خدا باشد.۳- یقین: شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خدا توانایی آن را دارد […]


۱- طهارت: شرط قبولی و استجاب دعا و ذکر ختم صلوات، داشتن طهارت جسم و باطن می باشد.
۲- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می باشد.
جسم و جان ذاکر باید فقط به امید خدا باشد.
۳- یقین: شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خدا توانایی آن را دارد که
هر چه اراده فرماید انجام دهد.
۴- دعای غریقی : یعنی این که نجاتی برای خود نمیبیند به جز خدا، و کمک و نجات را فقط
از آنِ خداوند بداند و بس.
۵- ستایش: ستایش خدا قبل از شروع ذکر، از لوازم مهم بندگی می باشد.
۶- اعتراف به گناه: یعنی اعتراف کن که گناهان تو را از بساط قرب دور ساخته و موجبات بلا را
فراهم آورده، اعتراف بنما و عفو پوزش از خداوند بخواه.
۷- طلب عفو: یعنی از برخی گناهانی که قلبت را تیره نموده و دعاهایت را حبس نموده، طلب بخشش و
عفو کن.
۸- حضور قلب: وقتی باطن خود را از نجاسات و شهوات نفسانی پاک کردی و درون خود
را خانه تکانی کردی.
۹- نیت قلب :از مهم ترین مسائل و آداب ذکر و ختم و توسل، نیت قلبی است که اگر تحقق
نیابد زبان به ذکر حقیقی مشغول نمی شود و قلب سرگرم چیز دیگری است.
۱۰- زمان : برای بعضی ذکرها و صلوات ها زمان مخصوصی با کیفیت ویژه ای تعیین شده است.
۱۱- عدد ذکر: انتخاب عدد ذکر یکی از احکام مهم ذکر و ختم است که باید به آن توجه داشت؛
یعنی همان تعداد و مقداری که از ناحیه معصومین علیه السلام معین شده است عمل کرد.
چنان که برای صلوات سه مرتبه، ده مرتبه، صد مرتبه و هزار مرتبه را بیان فرموده اند.

همچنین بخوانید :  برای حاجت روایی، رفع هم و غم و آمرزش گناهان

تبیان

تاریخ بروزرسانی : 2014-11-25 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو