آدابى که موجب امان ماندن از عذاب قبر مى شوند

آدابى که موجب امان ماندن از عذاب قبر مى شوند دین و اندیشه

آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند: ۱ – یاد دادن و یاد گرفتن خیر ۲ – تمام کردن رکوع در نماز ۳ – شاد کردن قلب مؤ من ۴ – لباس پوشاندن به مؤ من ۵ – خواندن سوره ((و الذاریات )) ۶ – خواندن سوره ((نساء)) هر جمعه ۷ – خواندن […]

آدابى که موجب امن از عذاب قبر مى شوند:

۱ – یاد دادن و یاد گرفتن خیر ۲ – تمام
کردن رکوع در نماز ۳ – شاد کردن قلب مؤ من ۴ – لباس پوشاندن به مؤ من ۵ –
خواندن سوره ((و الذاریات )) ۶ – خواندن سوره ((نساء)) هر جمعه ۷ – خواندن سوره ((حم زخرف )) ۸
– خواندن آیه الکرسى ۹ – چهار مرتبه حج رفتن ۱۰ – مردن در روز جمعه (۴۵)

اسک
دین

تاریخ بروزرسانی : 2014-10-19 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :